наша компанія входить до мережі крамниць електронних послуг "Твій час"

НАША КОМПАНІЯ ВХОДИТЬ ДО МЕРЕЖІ КРАМНИЦЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ "ТВІЙ ЧАС"          Багатоканальний: +38 (0472) 52-05-30

Телефон в мобильной версии

+3(80472)52-05-30

 

 1С – універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності.

 Базові версії

1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія

Програма забезпечує ведення обліку:
•    торгових операцій та комісійної торгівлі
•    касових і банківських операцій
•    ТМЦ
•    розрахунків з контрагентами
•    основних засобів, НМА та МА
•    виробництва
•    кадрового та заробітної плати (мінімальний функціонал)
•    ПДВ
Конфігурація дозволяє вести облік  різних схем оподаткування, формує регламентовану звітність.


Обмеження базової версії
“1С:Бухгалтерія 8 для України Базова”  має наступні обмеження у порівнянні з ПРОФ версією:
•    З програмою одночасно може працювати один користувач
•    В одній базі даних можливо вести тільки одну організації
•    Не дозволяється зміна конфігурації та ін.


Сервісні можливості
•    «Монітор бухгалтера» швидко та зручно відображає дані про залишки грошових коштів, суми дебіторської і кредиторської заборгованості.
•    «Стартовий помічник» допомогає у введенні початкових залишків .
•    «Панель функцій» допомагає освоювати програму швидше.
Отже, “1С:Бухгалтерія 8 для України Базова” автоматизовує податковий і бухгалтерський облік невеликих підприємств та організацій, які не мають галузевої специфіки.

Вартість: 1560 грн

1С:Підприємство 8. Зарплата та Управління Персоналом для України. Базова версія

Програма “1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України” (ЗУП) – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства та розрахунку заробітної плати:
•    управління фінансовою мотивацією персоналу
•    кадровий облік і аналіз кадрового складу
•    розрахунок зарплати персоналу
•    управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування
•    розрахунок і виплата податків і внесків з фонду оплати праці
•    відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства


Програма дозволяє паралельно проводити і регламентований, і управлінський облік зарплати. При цьому управлінський облік проводиться в цілому по підприємству, а регламентований – окремо для кожної організації.
Облік кадрів і аналіз кадрового складу


Передбачається зберігання особистих та службових даних працівників підприємства. Для аналізу інформації щодо кадрового складу підприємства можлива побудова списків працівників, а також різних звітів про рух кадрів організації, статистику кадрів організації і т.д.

Трудові відносини, кадрове діловодство.
Конфігурація підтримує ведення штатного розпису організації із можливістю уточнення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці формується вся необхідна звітність.
Автоматично створюються друковані форми:
•    оформлення трудових договорів
•    прийом на роботу (форма П-1)
•    кадрові переміщення працівників (форма П-5)
•    звільнення із організації (форма П-8)
•    П-2 «Особиста картка»
•    накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).


Розрахунок і облік зарплати
Реалізовані основні форми оплати праці, які використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (із використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і договірна форма оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна і договірно-преміальна форма оплати праці.
Для реалізації обліку використання робочого часу призначені різні графіки роботи, реалізована можливість введення детальних і/чи звідних табелів обліку робочого часу

Вартість: 1560 грн

1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України.

Конфігурація “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. Правила ведення обліку відповідають чинному законодавству України.
Взаємодія з ПЗ “Мережа”
Порядок документообігу з обліку зобов’язань і платіжних документів у системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ “Мережа” Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами 1С: Комплексний облік для бюджетних установ України  у форматі ПЗ “Мережа” Держказначейства. 


Облік фінансування
Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:
•    річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну
•    помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну
•    розподілу відкритих асигнувань


Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів
У конфігурації передбачені наступні операції:
•    ведення договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням конкретних позицій товарів і послуг
•    реєстрація взяття зобов’язань та сторнування раніше взятих зобов’язань
•    реєстрація взяття фінансових зобов’язань та сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань
•    підготовка платіжних документів у Держказначейство


Облік грошових коштів
У конфігурації передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою та безготівковими коштами. Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність:
•    Картка аналітичного обліку готівкових операцій
•    Картка аналітичного обліку касових, фактичних та капітальних витрат
•    Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам
•    Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань


Облік матеріальних цінностей та послуг
•    облік необоротних активів та запасів
•    облік у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій
•    розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції
•    гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей
•    реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації)
•    надходження послуг від постачальників


Бухгалтерський облік взаєморозрахунків
Конфігурація дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
•    Джерела фінансування, КЕКВ
•    Контрагент, Договір та Документ розрахунків
Для організацій-платників ПДВ:
•    можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ
•    реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних
•    автоматичне формування декларації з ПДВ
•    вивантаження податкових документів і звітів
Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти, передбачені наказом ДКУ:
•    спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера (з № 1 по № 17), Картки аналітичного обліку, інше)
•    книга “Журнал-головна”
•    оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку
•    шахова відомість, обороти рахунку
•    звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей
•    звіти по обліку договорів і фінансування
•    звіти з кадрового обліку
•    звіти по розділу розрахунок заробітної плати


Розрахунок заробітної плати
•    розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування
•    розрахунок лікарняних та відпускних
•    розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці
•    відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи
•    управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування
•    облік кадрів та аналіз кадрового складу. 
•    автоматизація кадрового діловодства
Конфігурація надає широкі можливості обліку робочого часу:
•    ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
•    реєстрація первинних документів обліку робочого часу – табелів відпрацьованого часу.
Також можна підготувати всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти:
•    розрахункові листи
•    аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання
•    розрахунково-платіжні та платіжні відомості для отримання грошей через касу
•    довідки про суми середнього заробітку
•    табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.
•    аналіз нарахувань співробітникам та стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.
Вся регламентована звітність, яка подається у податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений ДФСУ
Отже, “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” виконує всі задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Вартість:  2340 грн


Проф Версії

1С:Бухгалтерія 8 для України

Функціональні можливості
•    Облік торговельних операцій (операції з надходження і реалізації товарів і послуг)
•    Облік комісійної торгівлі (облік комісійної торгівлі як товарів, узятих на комісію (у комітента), так і відданих на реалізацію (комісіонеру)
•    Облік операцій з тарою (облік зворотної оборотної тари)
•    Облік банківських і касових операцій (облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій)
•    Облік розрахунків з контрагентами (можна вести облік розрахунків з постачальниками і покупцями)
•    Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів (поступлення, введення в експлуатацію, нарахування амортизації і т.п.)
•    Облік основного і допоміжного виробництва (собівартість власної продукції і послуг)
•    Облік напівфабрикатів (складський облік)
•    Облік непрямих витрат (можливість розподілу)
•    Облік заробітної плати і кадровий облік (нарахування, виплата, депонування)
Ведення обліку для суб’єктів господарювання різних схем оподаткування
В “1С:Бухгалтерія 8 для України” підтримуються такі схеми оподаткування:
•    податок на прибуток і податок на додану вартість
•    податок на прибуток без податку на додану вартість
•    єдиний податок і податок на додану вартість
•    єдиний податок без податку на додану вартість
•    єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
Бухгалтерські звіти
ОСВ по рахунку, акт звірки, головна книга та ін.
Регламентована звітність
Формування та експорт звітів, декларацій для подальшої подачі до контролюючих органів.
Завершальні операції по періодах
Закриття місяця, визначення фінансового результату.
Експрес-перевірка ведення обліку
Можливість отримати деталізовану інформацію щодо коректності ведення обліку.
Отже, “1С:Бухгалтерія 8 для України” призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.

Вартість: 4680 грн

1С:Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів

Функціональні можливості
•    Облік торговельних операцій (операції з надходження і реалізації товарів і послуг)
•    Облік комісійної торгівлі (облік комісійної торгівлі як товарів, узятих на комісію (у комітента), так і відданих на реалізацію (комісіонеру)
•    Облік операцій з тарою (облік зворотної оборотної тари)
•    Облік банківських і касових операцій (облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій)
•    Облік розрахунків з контрагентами (можна вести облік розрахунків з постачальниками і покупцями)
•    Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів (поступлення, введення в експлуатацію, нарахування амортизації і т.п.)
•    Облік основного і допоміжного виробництва (собівартість власної продукції і послуг)
•    Облік напівфабрикатів (складський облік)
•    Облік непрямих витрат (можливість розподілу)
•    Облік заробітної плати і кадровий облік (нарахування, виплата, депонування)
Ведення обліку для суб’єктів господарювання різних схем оподаткування
В “1С:Бухгалтерія 8 для України” підтримуються такі схеми оподаткування:
•    податок на прибуток і податок на додану вартість
•    податок на прибуток без податку на додану вартість
•    єдиний податок і податок на додану вартість
•    єдиний податок без податку на додану вартість
•    єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
Бухгалтерські звіти
ОСВ по рахунку, акт звірки, головна книга та ін.
Регламентована звітність
Формування та експорт звітів, декларацій для подальшої подачі до контролюючих органів.
Завершальні операції по періодах
Закриття місяця, визначення фінансового результату.
Експрес-перевірка ведення обліку
Можливість отримати деталізовану інформацію щодо коректності ведення обліку.
Отже, “1С:Бухгалтерія 8 для України” призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.

Вартість: 9012 грн

1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України 

Основні функціональні можливості програми
•    Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України.
•    Забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
•    Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, придбання, декларації з ПДВ.
•    Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:
•    Облік в рослинництві. Введено поняття "технологічної операції". Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вводиться структура посівів, можливо графічне представлення схеми полів. Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.
•    Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань. Виплата проводиться всіма можливими способами: безготівковими, готівкою, готовою продукцією, товарами. Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань
•    Облік тваринництва. Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин від приплоду до забою.
•    Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на содержаниемашинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників.
•    Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.
•    Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
•    Розширені можливості по розрахунку заробітної плати. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата розрахованої заробітної плати може здійснюватися, як через касу підприємства, через картку банку, так і послугами, товарами та готовою продукцією.
За допомогою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно.

Вартість: 8190 грн

1С:Підприємство 8. Бухгалтерія СГ підприємства для України. Комплект на 5 користувачів 

Основні функціональні можливості програми
•    Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України.
•    Забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
•    Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, придбання, декларації з ПДВ.
•    Аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат.
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:
•    Облік в рослинництві. Введено поняття "технологічної операції". Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вводиться структура посівів, можливо графічне представлення схеми полів. Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.
•    Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань. Виплата проводиться всіма можливими способами: безготівковими, готівкою, готовою продукцією, товарами. Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань
•    Облік тваринництва. Тварини враховуються в сумовому обліку, в головах, у живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі всі господарські операції з обліку тварин від приплоду до забою.
•    Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на содержаниемашинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників.
•    Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.
•    Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
•    Розширені можливості по розрахунку заробітної плати. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата розрахованої заробітної плати може здійснюватися, як через касу підприємства, через картку банку, так і послугами, товарами та готовою продукцією.
За допомогою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно.

Вартість: 14040 грн

1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України

Програмний продукт “1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України” – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства
Функціональні можливості:
•    планування та аналіз продажів і закупівель
•    управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю)
•    управління поставками
•    управління складськими запасами
•    управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів
•    самообслуговування клієнтів через web
•    управління роботою торгових представників
•    управління грошовими коштами
•    облік і аналіз витрат
•    управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами
•    аналіз цін і управління ціновою політикою
•    інтеграція з торговим обладнанням
•    інтеграція з “1С:Бухгалтерією для України”, “1С:Роздріб для України”
•    аналіз ефективності торговельної діяльності
Автоматизація бізнес-процесу продажу
Для підвищення ефективності “довгих” продажів, у системі передбачена можливість автоматизації повного процесу управління угодою: узгодження комерційної пропозиції, формування комерційної пропозиції, узгодження вартості, графіка оплат і поставок, укладення договору, забезпечення угоди товаром, і контроль виконання.
Самообслуговування клієнтів
У програмі передбачена можливість самостійної реєстрації замовлень клієнтами через Інтернет. Клієнту дається доступ до інформаційної бази і вказується пароль входу.
Працюючи в системі самообслуговування, клієнт може виконати наступні дії:
•    Подивитися  інформацію по своїх замовленнях
•    Оформити нове замовлення, вказати спосіб доставки. При підборі в замовлення, клієнт може переглянути картку товару з фотографією і коротким описом
•    Подивитися стан замовлень
•    Проконтролювати стан взаєморозрахунків, уточнити свої дані та ін.
Управління торговими представниками
У програмі реалізована можливість управління  торговими представниками (торговими агентами): закріплення клієнтів за агентами, призначення графіка відвідування, планування відвідувань клієнтів, формування завдань зі збору замовлень. За результатами роботи можуть бути створені замовлення клієнтів. Також фіксується інформація про витрати торгового представника (авансові звіти) і зібрана інформація про клієнтів.
Інтеграція зі спеціалізованим рішенням, встановленим в магазинах
Для управління продажами в роздрібній мережі рекомендується використовувати продукт “1С:Управління торгівлею для України” в зв’язці з “1С:Роздріб для України” або одним з галузевих рішень на базі “1С:Роздріб для України”.
Така Схема забезпечує:
•    В офісі – всі можливості управління “1С:УТ”
•    У магазині – автономну роботу, не залежну від надійності каналу зв’язку з офісом, зручне, функціональне робоче місце касира.
Продажі в магазині, автоматизованому за допомогою “1С:УТ”
Роздрібні операції можуть також виконуватися і безпосередньо в “1С:Управління торгівлею для України”. При цьому можна використовувати різне торгове обладнання та реєстратори розрахункових операцій (РРО): фіскальні реєстратори, сканери штрих-кодів, електронні ваги, термінали збору даних тощо.
При оформленні роздрібних продажів касир використовує спеціалізоване робоче місце, яке дозволяє виконувати послідовно всі операції при продажу товарів у торговому залі:
•    відкриття касової зміни;
•    оформлення чека;
•    прийом оплати від покупця;
•    закриття касової зміни;
•    передача роздрібної виручки в касу підприємства.
Оплата чека може виконуватися як готівкою, так і з використанням платіжних карт.
Регламентований облік згідно з українським законодавством
У конфігурації ведеться облік ПДВ, акцизного податку з роздрібних продажів і Єдиного податку.

Вартість: 5850 грн

1С:Підприємство 8. Роздріб для України

Програма «1С: Роздріб для України» призначена для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торговельних точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять до розподіленої роздрібної мережі. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів і облік грошових ресурсів у касах магазинів.
Програма автоматизує наступні операції:
•    прихід та реалізацію товарів від контрагента на склади магазину
•    повернення товарів від покупців
•    оформлення чеків продажу
•    робота із еквайринговими системами, облік оплати товарів за платіжними картами
•    використання наступних знижок: відсоткових за дисконтними картами (також і накопичувальних), із розділенням по магазинах, контрагентам, на суму чеку, за часом дії, за кількістю товару, за видом оплати
•    переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами торговельного підприємства
•    опрацювання, інвентаризація і списання товарів
•    оформлення вхідних і витратних касових ордерів безпосередньо в магазинах
•    переміщення грошових ресурсів між магазинами, внутрішніми касами магазинів і касами торговельного підприємства
Особливості:
•    підтримує роботу будь-якого торговельного обладнання
•    облік торгових операцій здійснюється тільки у гривнях
•    передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази
•    реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговельний зал) може стосуватись певної організації.
У програмі передбачені звіти:
•    по діяльності магазину
•    вартісну оцінку товарів у роздрібних цінах
•    аналіз продаж і повернень товарів
•    звіт по статистиці чеків ККМ, який показує, коли і який товар краще продається у різних магазинах, а також торгових залах одного магазину (в які години, чи дні тижня).

Вартість: 4680 грн

1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством

Можливості
•    управління торговельною діяльністю
•    складський облік
•    облік банківських і касових операцій
•    управління взаєморозрахунками
•    облік необоротних активів
•    управління персоналом і розрахунок зарплати
•    облік виробництва
•    бухгалтерський облік
•    податковий облік
•    формування регламентованої звітності
Відділ продажу
•    планування продаж клієнтам/товарних груп на підставі статистики за попередні періоди
•    ведення баз потенційних і реальних клієнтів, сегментування клієнтської бази за різними ознаками (за регіонами, XYZ- і ABC-класифікаціями, за видами діяльності та ін.)
•    фіксація контактів та передпродажні переговори
•    обробка замовлень покупців з усією супутньою інформацією (планові дати, оплати, відвантаження, умови поставки, ціни, знижки)
•    контроль за надходженням товарів під замовлення покупців
•    аналіз оплат та стан взаєморозрахунків по клієнтам
Складський відділ
•    інструменти для ведення карток складського обліку (прибуткові, видаткові, складські ордери)
•    контроль за фактичними рухами на складі
•    аналіз розбіжностей і визначення відповідальних за їх появу
Відділ бухгалтерії
Бухгалтер/розраховувач ЗП
•    робота розраховувача полегшується і зводиться до безпосереднього розрахунку заробітної плати за рахунок використання даних із підсистем кадрового обліку
•    розрахунок лікарняних, відпускних та інших видів розрахунків
•    автоматичне формування форм регламентованої звітності, таких, як Форма-1дф, Декларація з податку на доходи фізичних осіб, Звіт з ЄСВ, а також статистику з праці.
Кадрова служба
•    повноцінний кадровий облік як штатних працівників, так і сумісників, а також співробітників, працюючих за договорами цивільно-правового характеру
•    ведення штатного розкладу організації та зберігання історії штатних розкладів
•    зберігання стандартної і додаткової кадрової інформації
Автоматичне формування табелів на підставі введених первинних документів, таких, як кадрові документи, переміщення, невиходи, лікарняні листи тощо.
Отже, “1С:Управління торговим підприємством для України” — універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Вартість: 10530 грн

1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України

“1С: Управління невеликою фірмою для України” – це готове рішення для автоматизації та управління підприємствами малого та середнього бізнесу. УНФ підійде підприємствам з такими видами діяльності:
•    надання послуг (сервіс)
•    торгівля
•    підрядні (проектні) роботи
•    виробництво продукції
Інтерфейс програми «1С: Управління невеликою фірмою для України» інтуїтивно зрозумілий, легко засвоюється початківцями та забезпечує високу швидкість роботи для досвідчених користувачів.
Функціональні можливості
•    ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів
•    облік автоматизованих та неавтоматизованих торгових точок
•    облік товарів
•    управління процесами виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт
•    облік руху грошових коштів
•    кадровий облік
•    управлінський розрахунок заробітної плати
•    ведення обліку необоротних активів
•    формування фінансових звітів, н-ад: Звіт про прибутки та збитки
•    Звіти для ФОП на спрощеній системі оподаткування
Сервісні можливості
Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники:
•    залишки коштів
•    дебіторська і кредиторська заборгованість
•    прибутки та збитки
•    прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками з відвантаження товарів і надання послуг;
•    прострочені зобов’язання постачальників і підрядників з поставки товарів та надання послуг.
На робочому столі  “Пульс бізнесу” можна розмістити обрані з широкого переліку показники і діаграми: грошового і товарного обліку, взаєморозрахунків, продажів і фінансового аналізу.
Отже, “1С:Управління невеликою фірмою 8 для України” – це готова конфігурація для планування, ведення та контролю бізнесу, яка не вимагає бухгалтерських знань, але при цьому містить все необхідне.

Вартість: 5850 грн

1С:Підприємство 8. Облік в ОСМД, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ

“1С:Підприємство 8. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні” дозволяє автоматизувати ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та інші підприємства житлово-комунальної сфери України.
Функціональні можливості програми:
•    облік будівель і споруд, що знаходяться на балансі або в управлінні організації
•    облік споживачів послуг:
•    докладний облік фізичних і юридичних осіб – власників особових рахунків
•    ведення паспортного обліку, формування пакету друкованих форм підсистеми “Паспортний стіл”
•    робота з інформацією по особових рахунках: відкриття, закриття, зміна стану
•    розрахунок, нарахування та оплати за надані послуги ЖКГ:
o    розрахунок наданих послуг по особових рахунках відповідно до законодавства України, з урахуванням змін тарифів, числа прописаних і проживаючих осіб
o    розрахунок пільг і субсидій, вивантаження результатів розрахунку пільг в файл обміну
o    проведення перерахунку послуг (внесення коригувань) в закритих періодах, як по окремій послузі, так і в цілому за період
o    облік оплат по особових рахунках через банк або касу
•    автоматизація роботи з боржниками (формування припису на погашення боргу, повідомлення про перевищення термінів боргу, підготовка пакету документів для звернення до суду)
•    формування повного набору необхідних звітів: по особових рахунках, наданих послугах, про стан взаєморозрахунків, про надані пільги і субсидії і т.п .
•    автоматизація підготовки та проведення голосувань споживачів послуг
•    автоматизація аварійно-диспетчерської служби
•    вивантаження даних по особових рахунках і стан взаєморозрахунків на WEB-сайт компанії.

Вартість: 4680 грн

1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України

СИСТЕМА CRM ДОЗВОЛИТЬ:
•    оперативно реагувати на запити клієнтів
•    чітко планувати взаємодію з клієнтами
•    оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій із залучення клієнтів
•    відстежувати кожне звернення
•    ефективно використовувати кожен контакт
•    будувати систему індивідуальних взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.
ДОДАТКОВІ ЦІННОСТІ CRM ДЛЯ БІЗНЕСУ:
•    використовуючи підсистему CRM, Ви не будете залежати від «записів у блокнотах» менеджерів з продажу: відносини з клієнтами стануть надбанням компанії, а не конкретних співробітників
•    Ви зможете в будь-який момент отримати контактну інформацію клієнтів, бачити всю історію взаємин з ними, плановані і фактичні угоди, зустрічі, листи, дзвінки
•    не пропустите важливих зустрічей із клієнтами, днів народження та інших знаменних дат важливих клієнтів
•    завжди матимете зворотній зв’язок із Вашими клієнтами, використовуючи підсистеми анкетування та поштових розсилок
•    будете контролювати роботу менеджерів і будувати систему мотивації, засновану на оцінці якості роботи з клієнтами
•    зможете гармонійно поєднувати формальний підхід та індивідуальне ставлення до кожного клієнта.
CRM – це дієві практичні інструменти, якими вже можна користуватися вже і покращувати відносини з покупцями, постачальниками, суміжниками та будь-якими іншими контрагентами. А основне – підвищувати ефективність управління компанією.

Вартість: 5850 грн

1С:Підприємство 8. Зарплата та Управління Персоналом для України.

Програма “1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України” (ЗУП) – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства та розрахунку заробітної плати:
•    управління фінансовою мотивацією персоналу
•    кадровий облік і аналіз кадрового складу
•    розрахунок зарплати персоналу
•    управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування
•    розрахунок і виплата податків і внесків з фонду оплати праці
•    відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства
Програма дозволяє паралельно проводити і регламентований, і управлінський облік зарплати. При цьому управлінський облік проводиться в цілому по підприємству, а регламентований – окремо для кожної організації.
Облік кадрів і аналіз кадрового складу
Передбачається зберігання особистих та службових даних працівників підприємства. Для аналізу інформації щодо кадрового складу підприємства можлива побудова списків працівників, а також різних звітів про рух кадрів організації, статистику кадрів організації і т.д.

Трудові відносини, кадрове діловодство
Конфігурація підтримує ведення штатного розпису організації із можливістю уточнення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці формується вся необхідна звітність.
Автоматично створюються друковані форми:
•    оформлення трудових договорів
•    прийом на роботу (форма П-1)
•    кадрові переміщення працівників (форма П-5)
•    звільнення із організації (форма П-8)
•    П-2 «Особиста картка»
•    накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).


Розрахунок і облік зарплати
Реалізовані основні форми оплати праці, які використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (із використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і договірна форма оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна і договірно-преміальна форма оплати праці.
Для реалізації обліку використання робочого часу призначені різні графіки роботи, реалізована можливість введення детальних і/чи звідних табелів обліку робочого часу

Вартість: 5850 грн

1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України

Конфігурація “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. Правила ведення обліку відповідають чинному законодавству України.
Взаємодія з ПЗ “Мережа”
Порядок документообігу з обліку зобов’язань і платіжних документів у системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ “Мережа” Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами 1С: Комплексний облік для бюджетних установ України  у форматі ПЗ “Мережа” Держказначейства. 

Облік фінансування
Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:
•    річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну
•    помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну
•    розподілу відкритих асигнувань

Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів
У конфігурації передбачені наступні операції:
•    ведення договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням конкретних позицій товарів і послуг
•    реєстрація взяття зобов’язань та сторнування раніше взятих зобов’язань
•    реєстрація взяття фінансових зобов’язань та сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань
•    підготовка платіжних документів у Держказначейство

Облік грошових коштів
У конфігурації передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою та безготівковими коштами. Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність:
•    Картка аналітичного обліку готівкових операцій
•    Картка аналітичного обліку касових, фактичних та капітальних витрат
•    Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам
•    Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань


Облік матеріальних цінностей та послуг
•    облік необоротних активів та запасів
•    облік у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій
•    розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції
•    гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей
•    реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації)
•    надходження послуг від постачальників


Бухгалтерський облік взаєморозрахунків
Конфігурація дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
•    Джерела фінансування, КЕКВ
•    Контрагент, Договір та Документ розрахунків


Для організацій-платників ПДВ:
•    можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ
•    реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних
•    автоматичне формування декларації з ПДВ
•    вивантаження податкових документів і звітів


Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти, передбачені наказом ДКУ:
•    спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера (з № 1 по № 17), Картки аналітичного обліку, інше)
•    книга “Журнал-головна”
•    оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку
•    шахова відомість, обороти рахунку
•    звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей
•    звіти по обліку договорів і фінансування
•    звіти з кадрового обліку
•    звіти по розділу розрахунок заробітної плати


Розрахунок заробітної плати
•    розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування
•    розрахунок лікарняних та відпускних
•    розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці
•    відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи
•    управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування
•    облік кадрів та аналіз кадрового складу.
•    автоматизація кадрового діловодства


Конфігурація надає широкі можливості обліку робочого часу:
•    ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
•    реєстрація первинних документів обліку робочого часу – табелів відпрацьованого часу.


Також можна підготувати всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти:
•    розрахункові листи
•    аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання
•    розрахунково-платіжні та платіжні відомості для отримання грошей через касу
•    довідки про суми середнього заробітку
•    табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.
•    аналіз нарахувань співробітникам та стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.
Вся регламентована звітність, яка подається у податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений ДФСУ
Отже, “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” виконує всі задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Вартість: 9948 грн

 1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України. Комлект на 5 користувачів

Конфігурація “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. Правила ведення обліку відповідають чинному законодавству України.
Взаємодія з ПЗ “Мережа”
Порядок документообігу з обліку зобов’язань і платіжних документів у системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ “Мережа” Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами 1С: Комплексний облік для бюджетних установ України  у форматі ПЗ “Мережа” Держказначейства. 

Облік фінансування
Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:
•    річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну
•    помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну
•    розподілу відкритих асигнувань

Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів
У конфігурації передбачені наступні операції:
•    ведення договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням конкретних позицій товарів і послуг
•    реєстрація взяття зобов’язань та сторнування раніше взятих зобов’язань
•    реєстрація взяття фінансових зобов’язань та сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань
•    підготовка платіжних документів у Держказначейство

Облік грошових коштів
У конфігурації передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою та безготівковими коштами. Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність:
•    Картка аналітичного обліку готівкових операцій
•    Картка аналітичного обліку касових, фактичних та капітальних витрат
•    Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам
•    Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань


Облік матеріальних цінностей та послуг
•    облік необоротних активів та запасів
•    облік у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій
•    розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції
•    гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей
•    реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації)
•    надходження послуг від постачальників


Бухгалтерський облік взаєморозрахунків
Конфігурація дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
•    Джерела фінансування, КЕКВ
•    Контрагент, Договір та Документ розрахунків


Для організацій-платників ПДВ:
•    можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ
•    реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних
•    автоматичне формування декларації з ПДВ
•    вивантаження податкових документів і звітів


Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти, передбачені наказом ДКУ:
•    спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера (з № 1 по № 17), Картки аналітичного обліку, інше)
•    книга “Журнал-головна”
•    оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку
•    шахова відомість, обороти рахунку
•    звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей
•    звіти по обліку договорів і фінансування
•    звіти з кадрового обліку
•    звіти по розділу розрахунок заробітної плати


Розрахунок заробітної плати
•    розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування
•    розрахунок лікарняних та відпускних
•    розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці
•    відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи
•    управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування
•    облік кадрів та аналіз кадрового складу.
•    автоматизація кадрового діловодства


Конфігурація надає широкі можливості обліку робочого часу:
•    ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
•    реєстрація первинних документів обліку робочого часу – табелів відпрацьованого часу.


Також можна підготувати всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти:
•    розрахункові листи
•    аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання
•    розрахунково-платіжні та платіжні відомості для отримання грошей через касу
•    довідки про суми середнього заробітку
•    табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.
•    аналіз нарахувань співробітникам та стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.
Вся регламентована звітність, яка подається у податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений ДФСУ
Отже, “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” виконує всі задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Вартість: 13260 грн


Додаткові клієнтські ліцензії

для 1С:Підприємство 8

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

2340 грн

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

8112 грн

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

15600 грн

1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

29640 грн

 

ІТС


Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) - це комплексна інформаційно-технологічна підтримка користувачів програм "1С:Підприємство".

Користувачі програмних продуктів "1С:Підприємство" можуть отримати сервісне обслуговування тільки за наявності офіційно укладеного договору інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС).

Кожен користувач рішень «1С», укладаючи договір «1С: ІТС Україна», буде впевнений у тому, що він:
• отримує легальні оновлення програмних рішень «1С»;
• має можливість використовувати всі знання і досвід, накопичені експертами та методистами фірми «1С» в області бухгалтерського, податкового, кадрового обліків;
• навчиться ефективно працювати в програмах «1С», максимально використовуючи потужний функціонал і великі технічні можливості, закладені розробниками в «1С: Підприємство»;
• буде завжди в курсі змін законодавства та їх реалізації в рішеннях «1С»;
• може розраховувати на кваліфіковану допомогу партнерів фірми «1С» при встановленні, оновленні програм, підключенні інформаційних ресурсів фірми «1С».


Ви можете вибрати зручний для Вас тарифний план на обслуговування програми 1С - 1С:ІТС ПРОФ або 1С:ІТС ТЕХНО.

  Послуги, що входять до тарифних пакетів

Послуги, доступні користувачу по договору 1С:ІТС

ІТС ПРОФ

ІТС ТЕХНО

Оновлення типових конфігурацій "1С:Підприємство"

   

Сервісні та консультаційні послуги

 

 

Інформаційна система:

 

 

Матеріали по налаштуванню та використанню продуктів 1С

   

Рекомендації по адмініструванню та розробці програм 1С

   

Довідники («Бухгалтеру на заметку», «НДС: правила налогообложения и учет» , «Труд и заработная плата» и другие), Периодика и книги

 

 

Доступ до сервісів 1С:ІТС:

 

 

Цілодобовий доступ до сайту підтримки користувачів (отримання оновлень програм, іншої інформації)

   

Доступ до інформаційної системи на сайті its.1c.ua

   

Технічна підтримка по телефону чи e-mail

 

одна консультація в місяць

1С:Лекторій : семінари/вебінари по змінах у законодавстві та їх відображенню в програмах 1С - Ви отримує достовірну актуальну інформацію і завжди обізнані про останні зміни

 

 

Сервіс 1С:Звіт  дозволяє

формувати регламентну звітність в держоргани безпосередньо із програми, в якій ведеться облік;

перевіряти заповнення та роздруковувати документи;

підписувати документи електронним цифровим підписом;

відправляти звітність та отримувати квитанції про доставку;

 

 

1С:Лінк : підключення до програми 1С з будь-якої точки світу (при наявності мережі Інтернет) цілодобово:

зручно працювати там, де ви знаходитеся у зручний для вас час

передавання даних захищено вашими персональними ключами та сертифікатами


 

підключення 2 баз

 

1С:Коннект : миттєвий виклик потрібного спеціаліста безпосередньо із програми 1С

економія часу на пошук необхідного спеціаліста,

економія на телефонних розмовах - вилик спеціаліста із 1С:Коннект безкоштовний

зберігання всієї історії звернень

 

підключення повного пакету послуг для 2 аккаунтів

 

 

підключення 1 послуги

Послуги від компанії IntelTech

Доставка комплекту поставки на рабоче місце користувача

   

Оновлення платформи та типових конфігурацій «1С:Підприємство», створення архівних копій, діагностика стану інформаційної бази (змінені конфігурації)

 

 

Встановлення DVD-версії 1С:ІТС ПРОФ, налаштування доступу до сайту підтримки користувачів

   

Навчання працювати із сервісом 1С:ІТС (групове, індивідуальне, видалене)

 

 

Інформування користувачів про додаткові сервіси 1С:ІТС та підключення до них

 

 

 

   Вартість 1С:ІТС

Вид договору

1С:ІТС ПРОФ

1С:ІТС ТЕХНО

1 місяць

750 грн

х

3 місяці

1500 грн

х

6 місяців

2901 грн

1740 грн

12 місяців

5502 грн

3300 грн

«8+4» при покупці ПО

3201 грн

х

При при безперервному продовженні договору 1С:ІТС діє Програма лояльності.

 Вартість 1С:ІТС Проф

Вартість 1С:ІТС при продовженні договору (тривалість попереднього договору)

12 місяців; "8+4"

6 місяців

3 місяці

1 місяць

660 грн.

690 грн.

720 грн.

735 грн.

1320 грн.

1380 грн.

1425 грн.

1455 грн.

2520 грн.

2640 грн.

2760 грн.

2880 грн.

4800 грн.

5010 грн.

5220 грн.

5430 грн.

Договір 1С:ІТС ПРОФ забезпечує користувачу програми "1С:Підприємство" максимально повний спектр послуг та інформації.
1С:ІТС ТЕХНО дає мінімальний об'єм сервісу та легальний доступ до оновлень програмних продуктів.  


Звертайтесь до наших спеціалістів , і ми допоможемо Вам правильно вибрати підписку ІТС!!!