Оновлення 10.01.215

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.215

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.215

2018-02-12 10:15:01

ДОВІДНИКИ

1.   Внесено зміни у довідник КПКВ.

2.   Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 31.01.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Збільшена кількість символів до 500 у полях останньої колонки розділів IV, V форм:

J0700205       Декларація про валютні цінності

F0700205      Декларація про валютні цінності

Державна казначейська служба

Зміни:

FINP0002       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Облікові документи

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання вказані у звітах, без можливості подання у електронному вигляді:

S0200617      Форма 504 (з дес. зн). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200618      Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200122      Форма 503 (з дес. зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200123      Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Зміни:

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

FSFINP02       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Новий річний звіт, початок дії з 01.01.2017 р:

MK106005     Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Зміни:

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

P2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

PRD23S17      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23Z17      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   S3000308      Показники виконання фінансового плану

2.   Змінено контроль прізвища підписувача, повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення:

SS100113      Ф1. Баланс

3.   Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету МЕРТУ (PROZVI01) у періоді рік 2017.

4.   Відкориговано період створення у Розділі II у пакеті МЕРТУ форми:

SS301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

КМДА

Зміни:

1.   KM105007     Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Відкориговано контроль графи касові видатки на відповідність значенню графи 4 у формі:

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням.

3.   Додано поле Бюджет з можливістю вибору значень з довідника у формах:

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

4.   Відкориговано відправку звітів пакету KMDAGV01 з формою:

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки по заповненню форм:

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001      Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

J0302004       Податкова декларація екологічного податку

J0320104       Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

J0320204       Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

J0320304       Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

J0320404       Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

J0320504       Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

J0320604       Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

F0302004      Податкова декларація екологічного податку

F0320104      Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

F0320204      Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

F0320304      Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

F0320404      Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

F0320504      Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

F0320604      Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичної вигрузки первинних документів у форматі PDF з підписами CADES и P7S.

У розділах:

·    Відправка первинних документів автообробником у налаштуваннях Автоматичний експорт документів після отримання відповіді контрагента;

·     Обробка вхідних документів у налаштуваннях Автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу

додано опції:

·     PDF з підписами - якщо опцію встановлено, документи буде експортовано у файл формату PDF, комплект підписів буде накладено безпосередньо на PDF-документ;

·     PDF + підписи P7S - буде експортовано архів, що міститиме документ у файлі формату PDF та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S.

Зміни також реалізовані у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

Шаблони первинних документів

Доопрацьовано встановлення обмежень на кількість знаків після коми, що вводяться та відображаються у числових полях шаблонів первинних документів.

 Адміністрування

Резервне копіювання

Оптимізовано процес відновлення резервних копій на БД ORACLE.

 Зарплата

Реєстр документів

Реалізовано розрахунок ПДФО та ВЗБ для Відпустки.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Доопрацьовано експорт річних форм у форматі ДКУ за 2017 рік, додано вигрузку форм:

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFING02     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FSFINV02     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FINP0002     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FSFINP02     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KM7D1S36    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1Z36    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S36    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z36    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «віт про заборгованість бюджетних установ»

KMFB0002    Форма №1-дс Баланс

KMFG0002    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFP0002    Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KMFR0002    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFV0002    Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMR2KD36    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR2KM36   Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D36    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M36   Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36   Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M36   Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KMR7DS36    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DZ36    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS36   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ36    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Прочитано 1511 раз Последнее изменение Понедельник, 12 Февраль 2018 09:42
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 10.01.214 Оновлення 10.01.216 »