Оновлення 11.00.027

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.027

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано новий довідник Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000.

Довідник підключений до графи 2 форм:

J0312105       Додаток 1 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості

J0312205       Додаток 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.   Додано довідник Дивізіон за напрямкомбез можливості редагування.

Довідник підключений до графи «Найменування звітних сегментів» форми:

UOP90801     Інформація за сегментами

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми фінансової звітності в державному секторі: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.

J0903203       Форма №1-дс Баланс

J0903303       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903403       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903602       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 05.11.2018 р. № 897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», додано нові форми: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік.

J0302105       Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

J0312105       Додаток 1 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості

J0312205       Додаток 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів нежитлової нерухомості

3.   Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 № 772, (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2018 року № 142) додано нову форму: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік.

J0303308       Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

4.   Оновлено контролі:

J1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1391103       Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1391103      Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

Зміни:

1.   Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd станом на 31.01.2019.

2.   Оновлено файл xsd. Надано можливість обрати будь-який або декілька способів отримання відповіді для форм:

J1314002       Запит на отримання публічної інформації

F1314002      Запит на отримання публічної інформації

ФСЗІ

Зміни:

Додано можливість заповнення графи 04 цілими значеннями:

S0302004      10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Державна служба статистики

Нові форми:

Нові форми без подачі в електронному вигляді:

S1001104     11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

S1001202     12-зез (ВПІ). Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на обов’язкове заповнення поля Пояснювальна записка реалізовано лише для типу Звітний:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства фінансів

2.   Реалізовано перенесення планових показників у форму поточного року:

SI300307     Звіт до інвестиційного плану (річний)

із форми SI300107, створеної у попередньому році.

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з SI300107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа SI300307 поточного року.

3.   Додано додаткову умову розрахунку графи 18:

MFD00001    Додаток 1 до Методики

4.   Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено терміни подачі форм за І, ІІ, ІІІ, IV квартал 2018 року у пакеті:

PROZVI01     Ярлик до пакету МЕРТУ

5.   Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі у редакції від 31.07.2018 № 1070) «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» проставлено терміни подачі форм, створених у періоді 2019 року, пакету:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни

Доопрацьовано перенесення даних у періоді IV Квартал:

PE000308      Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма початок дії - з 01.01.2019, період подання - І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP90801     Інформація за сегментами

Зміни:

Додано новий обов’язковий контроль для поля Марка у розділі 6 таблиці 6 у формі:

UOP00109     Фінансовий план

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контролі для форми:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу!

У модулі Довідники - Картка підприємства виконано наступні доопрацювання:

1.   На вкладці Керівництво, у розділах Керівник та Головний бухгалтер замість поля ПІБ додано нові поля: Прізвище, Ім’я, По батькові.

Поля Прізвище та Ім’я обов’язкові для заповнення.

Після встановлення оновлення прізвище, ім’я, по батькові відповідальних осіб будуть автоматично перенесені у відповідні нові поля.

Під час входу у підприємство відображатиметься інформаційне повідомлення: «Актуалізуйте дані в розділі Керівництво та збережіть їх».

Будь ласка, перевірте правильність заповнення нових полів та збережіть дані!

2.   Для користувачів фізичних осіб-підприємців додано обов’язкове заповнення поля Категорія платника на вкладці Пенсійний фонд.

Якщо поле Категорія платника не заповнено, під час входу у програму відображатиметься інформаційне повідомлення: «Заповніть поле "Категорія платника" в Пенсійному фонді. Актуалізуйте дані в розділі Керівництво та збережіть їх».

Будь ласка, внесіть необхідні дані у поле Категорія платника!

Звітність

Реєстр звітів

Оптимізовано швидкодію роботи модуля Реєстр звітів при використанні фільтру.

ЄСВ

1.   Відкориговано виконання консолідації звітів ЄСВ по команді меню Файл - Консолідувати звіти в режимі M.E.Doc.Корпорація.

2.   Доопрацьовано відправку пачки звітів до головного підприємства за допомогою функції Наступні дії - Подати копію на іншу адресу.

3.   Встановлено терміни подачі звітів ЄСВ на 2019 рік.

Інтеграція

Налаштовано роботу функції GetDocSender методу Send у частині відправки первинних документів контрагенту.

Адміністрування

Сертифікати

Внесено зміни у відображення даних у реєстрі сертифікатів. За замовчуванням на вкладці Встановлені сертифікати відображатимуться як чинні сертифікати, так і сертифікати, які ще не розпочали свою дію. Сертифікати, що поки не набули чинності, відображені у реєстрі сірим кольором.

По команді меню Вигляд - Показати всі сертифікати у реєстрі можливо переглянути прострочені сертифікати, завантажені у програму (позначені червоним кольором).

Управління ролями

Відкориговано налаштування ролей користувачів у розділі Доступ до бланків за допомогою функції меню Правка - Відмітити «Повний доступ».

Зарплата

Звіти

У звітах Розрахунково-платіжна відомість форма №П-6 та Розрахунково-платіжна відомість форма №П-7 до розділу Утримано додано поле Інші види утримань для відображення суми по виду оплати УТМ Утримання.

Майстер заповнення даних про підприємство

1.   При додаванні нового підприємства у програму у вікні введення даних про відповідальних осіб підприємства для Керівника установи та Головного бухгалтера замість поля ПІБ додано поля: Прізвище, Ім’я та По батькові.

Поля Прізвище та Ім’я обов’язкові для заповнення.

2.   Додано вимоги обов’язкового заповнення поля Категорія платника для фізичних осіб-підприємців у вікні вводу даних реєстрації в Пенсійному фонді при додаванні нового підприємства у програму.

Експорт та імпорт даних

1.   Відкориговано збереження документів у форматі PDF за допомогою команди Друк у PDF.

2.   Налаштовано експорт квитанції під час друку у форматі PDF зареєстрованої Податкової накладної, що має статус Реєстрація зупинена.

 

Завантажити з офіційного сайту

Прочитано 1130 раз Последнее изменение Понедельник, 04 Март 2019 07:55
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.00.026 Оновлення 11.00.028 »