Оновлення 11.01.010

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.010

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   Додано нові версії бланків, подання - за потреби:

J1311402     Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО

J1411402     Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за ф. № 2-РРО

J1413402     Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО

J1313602     Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 4-РРО

J1413602     Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 5-РРО

J1413702     Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 6-РРО

J1311502     Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 1-РРОВ

J1411502     Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 2-РРОВ

J1413502     Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРОВ

J1313802     Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 4-РРОВ

J1413802     Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 5-РРОВ

J1413902     Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 6-РРОВ

J1312502     Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за ф. № 7-РРОВ

J1311302     Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО

J1314802     Заява про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 2-КОРО

J1414802     Рішення про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 3-КОРО

J1316302     Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО

J1316102     Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-ЦСО

J1316502     Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

J1316402     АКТ про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту за ф. № 4-ЦСО

J1317002     Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО

J1317302     Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 3-ЕРРО

J1417302     Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

J1317102     Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО

J1317202     Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 2-РЦСО

J1417202     Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 3-РЦСО

J1417402     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 4-РЦСО

J1417502     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 5-РЦСО

J1417602     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 6-РЦСО

F1311402     Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-РРО

F1411402     Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за ф. № 2-РРО

F1413402     Реєстраційне посвідчення за ф. № 3-РРО

F1313602     Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 4-РРО

F1413602     Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 5-РРО

F1413702     Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. № 6-РРО

F1311302     Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 1-КОРО

F1314802      Заява про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 2-КОРО

F1414802     Рішення про скасування книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за ф. № 3-КОРО

F1316302     Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій за ф. № 3-ЦСО

F1316102     Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. № 1-ЦСО

F1316502     Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

F1316402     АКТ про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту за ф. № 4-ЦСО

F1317002     Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін за ф. № 1-ЕРРО

F1317302     Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 3-ЕРРО

F1417302     Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

F1317102     Заява на включення до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-РЦСО

F1317202     Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 2-РЦСО

F1417202     Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 3-РЦСО

F1417402     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 4-РЦСО

F1417502     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 5-РЦСО

F1417602     Повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій центром сервісного обслуговування за ф. № 6-РЦСО

2.   Додано нові форми, які доступні у модулі програми Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Довідку про РРО, подання - за потреби:

J1317302     Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 3 ЕРРО

J1417302     Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-ЕРРО

J1317202     Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-РЦСО

J1417202     Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій ф. № 3-РЦСО

F1317302     Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 3 ЕРРО

F1417302     Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-ЕРРО

F1317202     Запит про надання витягу з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій ф. № 2-РЦСО

F1417202     Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій ф. № 3-РЦСО

Зміни:

Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Додано загальний тип Код ДПІ.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.  Додано обов’язковий контроль на заповнення граф Джерела капітальних інвестицій, Найменування об’єкта Таблиці 6 розділу 8 для форми:

S3000109      Фінансовий план

2.   Реалізовано заповнення форми:

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

даними з форми UB301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Заповнити на підставі UB301011 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа SM100305.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Налаштовано відбір документів у таблиці модуля за допомогою фільтру за значенням колонки Тип причини.

2.   Відкориговано налаштування та відображення елементів панелі Фільтр для ролей користувачів, у яких обмежено виконання операції з первинними документами.

Шаблони первинних документів

1.   Реалізовано можливість експортувати опис полів шаблонів первинних документів.

За допомогою функції користувачі можуть отримати інформацію щодо призначення та розташування полів шаблона. Ці дані допоможуть налаштувати створення первинних документів на основі існуючих за власними налаштуваннями.

Для збереження опису полів:

1)   оберіть шаблон первинного документа, опис якого необхідно отримати.

2)   виконайте команду головного меню Файл - Експорт - Експорт опису шаблону.

3)   у вікні, що відкриється, оберіть шлях для збереження файлів, та формат збереження:

-     PDF - зберегти відображення розташування полів у документі у форматі .pdf;

-     Excel - зберегти докладний опис полів шаблона, що містить назву, тип даних тощо у форматі .xls.

Залежно від обраних налаштувань, буде збережено документи відповідного формату, назва яких містить код обраного шаблона.

Якщо опції PDF та Excel не встановлено, зберігаються лише дані у файлах формату .doc:

-     розташування полів шаблона у документі;

-     опис формату XML для імпорту.

Виконати експорт опису полів шаблонів також можливо у розділі Первинні документи - Реєстр первинних документів з вікна відкритого документа за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт опису шаблону. При експорті опису полів з розділу Реєстр первинних документів у документі «Опис формату XML для імпорту» буде збережено приклад XML для імпорту.

2.   Реалізовано можливість відправки налаштувань відповідності полів для функції створення первинних документів на основі існуючих за власними налаштуваннями.

Додано новий атрибут шаблона - Відправляти отримувачу перенос полів. При створенні нових шаблонів атрибут встановлюється за замовчуванням.

Якщо атрибут встановлено, при відправці документа власником шаблона, разом з первинним документом отримувачу будуть надіслані налаштування відповідності полів (за умови, що для документа виконані такі налаштування).

З свого боку контрагент-отримувач матиме можливість створювати власні документи на основі отриманого документа та його налаштувань за допомогою функції Створити на основі - Власні налаштування.

Змінити налаштування атрибутів шаблона можна під час редагування, копіювання та створення шаблонів по натисканню кнопки Атрибути.

РРО

Реєстр документів РРО

1.   На панелі Фільтр розширено набір атрибутів документів, за якими здійснюється пошук.

У блоці фільтру Аналітика додано можливість відбору документів:

  • фільтр Господарська одиниця - за господарськими одиницями користувача, які зазначені у довіднику Господарські одиниці;
  • фільтр Напрямок - за напрямком обробки документа:

-     Всі - всі документи РРО, незалежно від напрямку;

-     Отриманий - отримані документи;

-     Виданий - документи, створені користувачем.

2.   Розширено набір даних для відображення у таблиці розділу:

-     додано групу колонок Господарська одиниця для відображення даних господарських одиниць користувача, що зазначені у документах РРО;

-     у групі Екземпляр РРО додано колонки ЄДРПОУ власника РРО та Назва СГ власника.

Довідники

Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних довідника Перелік РРО, додано поля:

  • Модель зовнішнього модема - модель зовнішнього модема РРО;
  • Заводський номер зовнішнього модема - заводський номер зовнішнього модема РРО;

Для поля Об'єкт господарювання (Господарська одиниця) реалізовано можливість заповнення даними з довідника Господарські одиниці.

Адміністрування

Управління ролями

Додано налаштування Перегляд записів в довіднику у розділі Довідники - Загальні довідники.

Користувачі, для ролей яких встановлено дану опцію, можуть лише переглядати записи довідників модуля Довідники - Загальні довідники без можливості внесення змін.

У модулі Довідники - Загальні довідники відкрити запис для перегляду можна одним із способів:

  • натиснути кнопку на панелі інструментів ;
  • обрати пункт головного меню Файл - Відкрити;
  • натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+F2>.

Завантажити з офіційного сайту

Прочитано 175 раз Последнее изменение Понедельник, 01 Июль 2019 09:10
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.01.009 Оновлення 11.01.011 »