Оновлення 11.01.013

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.013

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано нові довідники:

-     Класифікатор типів декларацій;

-     Класифікатор митних режимів;

-    Напрям використання пального;

-    Напрям використання спирту етилового;

-    Коди операцій.

Довідники підключені у формах акцизних документів нових версій.

2.   Внесено зміни у довідник Господарські одиниці/Акцизні склади:

-     для поля Реєстраційний номер збільшено максимальну кількість символів до 250;

-     поле Назва - обов’язкове для заповнення.

3.   Оновлено найменування позицій довідника Бюджетний класифікатор.

4.   Оновлено Довідник податкових пільгстаном на 01.07.2019 р.

5.   Актуалізовано Довідник моделей РРО.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» додано нові бланки, подання - за потреби:

J1203401     Акцизна накладна форми «C»

J1203201     Акцизна накладна форми «П»

J1203501     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

J1203301     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J0209901     Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

J0210901     Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

F1203401     Акцизна накладна форми «C»

F1203201     Акцизна накладна форми «П»

F1203501     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F1203301     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F0209901     Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F0210901     Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку.

2.  Додано новий бланк, подання - за потреби:

J1310502     Реєстраційна заява платника податку

Форма доступна у модулі Звітність - Реєстр звітів.

Зміни:

1.   Для зручності користувачів реалізовано можливість створювати документи як у розділі Реєстр звітів, так і у відповідних модулях розділу Облік акцизного податку: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий):

J1304901     Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

F1304901     Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

При створенні (редагуванні) документів, залежно від встановленого поля: Пальне або Спирт етиловий, документи будуть доступні у розділі Реєстр звітів та у відповідному модулі: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) розділу Облік акцизного податку.

2.   Додано можливість створювати документ

Ф.№1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів (J1304101, F1304101)

на основі поданих документів:

J1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002      Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

за допомогою функції Наступні дії - Виконати додаткову програму обробки - Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

Функція доступна у вікні відкритого документа Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів.

3.   Збільшено розмірність поля Реєстраційний номер до 250 символів у формах:

J1311502       Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

J1312502       Ф.№7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

J1313802       Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

4.   Збільшено розмірність поля Адреса місця виробництва пального до 1000 символів у формах:

J1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1404401       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

J1404701       Витяг з розпорядження

F1304401      Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1404401      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1404701      Витяг з розпорядження

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

F2MD22          Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM22          Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL22      Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD122     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F43MM122     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD22     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM22     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD22     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM22     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD22     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM22     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD22     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S22     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z22      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS22        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ22        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1S22     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z22     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS22       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ22        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FENERG03     Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Держфінмоніторинг

Зміни:

Реалізовано контролі на обов'язкове заповнення полів відповідно до Розділів II, ІІІ, IV «Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», затвердженої наказом Міністерства фінансів України№24 від 29.01.2016:

M0100108     Ф.№1-ФМ Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу

M0100208     Ф.№2-ФМ Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

M0100408     Ф.№4-ФМ Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкрито для редагування форми:

SS100113      Ф1. Баланс

SS100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

2.   При створенні форми у квартальних періодах додано:

  • контролі по рядках 6000 - 6080, 5020, 5030, 5040, 5110 і 5220 графи 5;
  • для періодів ІІ - IV квартали додано розрахунок значень графи 6 як різниці значень графи 4 поточного звіту та графи 4 звіту за попередній період:

S3000309      Показники виконання фінансового плану

3.  Додано контроль для рядків 2070 та 3415 граф 3 та 5:

S3000109      Фінансовий план

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

K7MD1S22     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z22     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS22        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ22        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Для форми:

MOU00309     Показники виконання фінансового плану

у квартальних періодах реалізовано:

-     контролі по рядках 6000 - 6080, 5020, 5030, 5040, 5110 і 5220 графи 5;

-     розрахунок для рядків 6000-6080 графи 7 Відхилення розділу VI таблиці Основні фінансові показники;

-     розрахунок для рядків 6000-6080 графи 8 Виконання, % розділу VI таблиці Основні фінансові показники;

-     можливість експорту форми в Excel.

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

FS41MD22     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD22     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD22     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD22     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z22      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS22     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ22      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FZNVK04       (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   Встановлено дату закриття форми 30.06.2019 р.:

UOP90902     Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

2.   Внесено зміни у формули розрахунку коефіцієнтів: Розрахунок коефіцієнту покриття, Розрахунок коефіцієнту фінансової стійкості:

UOP07002     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

За узгодженням з КМДА закрито форми пакету KMDABK02. Дата закриття 31.05.2019:

KMD10020    Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11020    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD15020    Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD16020    Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD17020    Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KMD19020    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD21Z20    Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD21S20    Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22020    Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KMD23Z20    Додаток 23 (заг. ф.) (держ .бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD23S20    Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23S20    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23Z20    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24S20    Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD24Z20    Додаток 24(заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD25020    Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD27020    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

KMD09020    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Зверніть увагу! При створенні нового пакету та копіюванні існуючого пакету, створеного у попередній версії програми, форми не відображатимуться.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Додано контроль унікальності сертифікатів при підписанні первинних документів, у шаблонах яких налаштовано підписання кількома співробітниками без зазначення ДРФО підписантів (функція Файл - Налаштування комплекту підписів у Конструкторі шаблона). У разі, якщо первинний документ вже підписаний певним сертифікатом співробітника, виконати повторне підписання тим самим сертифікатом неможливо.

Облік ПДВ

Для зручності платників ПДВ модуль Звірка з реєстраційним лімітом ДФС перенесено у розділ Облік ПДВ.

Також, зверніть увагу, починаючи з цього оновлення, модуль Звірка документів з ЄРПН доступний тільки у розділі Облік ПДВ.

Облік акцизного податку

1.   У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) доопрацьовано функцію Створити на основі - Розрахунок коригування. Функція доступна для виданих АН:

-     по команді головного меню Файл - Створити на основі - Розрахунок коригування;

-     по команді контекстного меню Створити на основі - Розрахунок коригування.

Залежно від модуля, у якому виконується функція, створюватиметься Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301) або Розрахунок коригування «С» (J1203501, F1203501).

2.   Реалізовано можливість реєстрації контрагентом другого примірника Акцизної накладної форми «П», Акцизної накладної форми «С» та Розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Підписання ЕП другого примірника Акцизної накладної і Розрахунків коригування та їх відправку на реєстрацію на боці отримувача можливо виконати за допомогою команд вкладки Наступні дії: Підписати документ та Відправити в ДФС.

Реєстр ТТН (спирт, алкоголь)

Для зручності користувачів розділ програми Облік ТТН переміщено у розділ Облік акцизного податку.

Назву розділу Облік ТТН змінено на Реєстр ТТН (спирт, алкоголь).

Реєстр акцизних документів (пальне)

1.   Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити:

-     Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

-     Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301);

-     Заявка на поповнення/коригування обсягу (J0210901, F0210901);

-     Заява про переміщення (J1304901, F1304901).

2.   Реалізовано нову функцію Створити на основі - Нову версію АН. Функція доступна для виданих Акцизних накладних попередньої версій (J1203002, F1203002):

-     по команді головного меню Файл - Створити на основі - Нову версію АН;

-     по команді контекстного меню Створити на основі - Нову версію АН.

На виконання функції створюється АН за новою версією бланка: Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201).

Функція доступна як для однієї обраної АН, так і для групи виділених АН попередньої версії.

3.   Додано нову функцію Створити на основі - Коригуючу довідку. Функція доступна для документів (як для одного обраного основного документа, так і для групи виділених основних документів):

-     Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (J0210301, F0210301);

-     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401, F0210401).

За допомогою функції створюється відповідний коригуючий документ (J0210301, F0210301 або J0210401, F0210401), поля якого автоматично заповнюються значеннями з основного документа.

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити:

-     Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401);

-     Розрахунок коригування «С» (J1203501, F1203501);

-     Заявка на поповнення/коригування залишку СЕ (J0209901, F0209901);

-     Заява про переміщення (J1304901, F1304901).

РРО

Довідники

Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних довідника Перелік РРО, додано поле:

-     Ідентифікатор ГО - ідентифікатор господарської одиниці;

Реалізовано можливість обирати значення поля з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади.

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Додатково збільшено розмірність поля Код розпорядника по мережі до 6 символів.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2019 р. - 99,5 %.

Експорт та імпорт даних

У Реєстрі звітів реалізовано експорт нових 7-х місячних форм в форматі ДКСУ, починаючи з липня 2019 року. Експортвиконується за допомогою функції Файл - Експорт - Експорт 7-х форм в форматі ДКУ.

F7MDS22      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ22      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS22      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ22      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS22    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ22    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1S22    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z22    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S22    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z22    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z22     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Допоміжні сервіси

Оптимізовано формування Журналу прийому вхідних повідомлень при опрацюванні великої кількості первинних документів у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

Мережевий варіант роботи

На робочих станціях користувача доопрацьовано роботу з токенами, що підключені безпосередньо до серверу.

Завантажити з офіційного сайту

Прочитано 283 раз Последнее изменение Вторник, 23 Июль 2019 09:11
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.01.012 Оновлення 11.01.014 »