Оновлення 11.01.027

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.027

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Замінено код органу ліцензування 9999 на 9900 у зв`язку з переходом ДФС до ДПС у формах:

J1304301     Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304301     Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401      Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено довідку по заповненню полів до форм моніторингу:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   При встановленій відмітці у полі Новостворене форми PROZVI01 відновлено автоматичний розрахунок графи 2 Таблиці 6.1 у формі:

S3000309      Показники виконання фінансового плану

3.   Внесено зміни в алгоритм заповнення графи 6 форми:

SD300301      Додаток 3

4.   Для графи 9 скасовано автоматичний розрахунок на основі даних форми SM101202 для періодів II - IV квартали:

SD300101      Додаток 1

5.   Відкориговано контроль заповнення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі прострочена у випадку, якщо значення дорівнює рядку 1.1 графи 10 форми SM100305:

SM100524     Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1.   Додано поле Новостворене у формах:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 4 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

MOU00109    Фінансовий план

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 5 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

2.   Додано рядок військовий збір. Внесені правки у вивантаження в Excel (з урахуванням рядка військовий збір) у формі:

MOU90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   Відкориговано назви графи 1 Таблиці 2 та графи 5 Таблиці 2 у формі:

UOP90502     Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

2.   Відкориговано розташування нумерації граф у формі:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано механізм видалення рядків та позиціонування курсору на вкладці звіту «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) за умови встановлення фільтру по полю ОД та наступного сортування по полю ІПН.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   На панелі інструментів вікна Створення звіту додано поле для пошуку шаблона документа. Вікно відкривається на виконання команди Створити - Первинний документ. У полі можливо здійснювати пошук як за значеннями, що містяться у таблиці (чаркод документа, найменування документа та дата модифікації), так і за назвою групи, до якої належить шаблон первинного документа.

2.   Відкориговано експорт у Ехcel даних таблиці модуля після застосування фільтра за колонкою Створено/Отриманона СКБД Oracle. Експорт виконується за допомогою команди меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel.

Інтеграція

Відкориговано завантаження квитанцій за допомогою метода GetDocKVT.

Облік акцизного податку

У модулі Реєстр акцизних документів (пальне) та модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) при створенні РК на основі АН за допомогою функції Створити на основі реалізовано перенесення значень полів у відповідних документах:

-     значення поля Обсяги реалізованого палива із Акцизної накладної форми «П» (J1203201, F1203201) у Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301);

-     значення поля Обсяги реалізованого спирту із Акцизної накладної форми «С» (J1203401, F1203401) у Розрахунок коригування «С» (J1203501, F1203501).

Довідки державних органів

Стан розрахунків з бюджетом

Додано новий розділ Стан розрахунків з бюджетом.

Розділ Стан розрахунків з бюджетом надає можливість отримати відомості щодо стану рахунків підприємства із сплати податків, зборів та інших платежів.

При першому відкритті розділ не містить інформації. Для звірки розрахунків оберіть рік, за який необхідно отримати інформацію, та натисніть кнопку Оновити дані. Підтвердіть відправку запиту за допомогою будь-якого доступного сертифіката. У розділі будуть відображені дані станом на момент запиту, що містять інформацію по кожному виду платежу. Дані щодо певного виду платежу відображаються у окремому рядку.

За допомогою панелі фільтрів можливо відібрати отриману інформацію за назвою ОДПС та/або видом платежу.

Адміністрування

Управління користувачами

У Картці користувача додано поле Співробітник. У полі можливо вказати співробітника, який буде працювати у програмі під обліковим записом користувача. Дані співробітника обираються з довідника Співробітники.

Журнал подій

Додано збереження інформації про введення неправильного пароля до секретного ключа сертифіката, збереженого на диску або на захищеному носії.

Прочитано 479 раз
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.01.026 Black Friday від M.E.Doc »