Оновлення 11.01.030

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.030

Пам’ятка адміністратора

У поточному оновленні буде здійснено підготовку до переходу на нову версію M.E.Doc, що реалізована з використанням програмної платформи Microsoft .Net Framework 4.8 та пакету Microsoft Visual C++ 2017.

Під час встановлення оновлення буде виконано перевірку на наявність встановлених необхідних компонентів операційної системи (.Net Framework 4.8 та Visual C++ 2017).

У випадку, якщо хоча б один із цих компонентів відсутній, автоматично, з офіційних ресурсів Microsoft, буде виконано завантаження та встановлення компоненту Microsoft.NetFramework 4.8,а також пакету Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable, який міститьVisual C++ 2017.

Для успішного встановлення компонентів необхідно забезпечити доступ до ресурсів Microsoft:

  • https: //aka.ms
  • https: //download.visualstudio.microsoft.com

Або ж виконати завантаження інсталяційних дистрибутивів Microsoft .Net Framework 4.8та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable у ручному режимі.

Зверніть увагу! Завантаження та встановлення Microsoft .Net Framework 4.8 може тривати деякий час.

Для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідне встановлення х86 та х64 версії Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable.

При відсутності у користувача необхідних прав на встановлення додаткових компонентів або увімкненого контролю облікових записів користувачів (UAC), операційною системою буде виконано запит на підвищення привілеїв для продовження інсталяції.

УВАГА! Для застосування встановлених компонентів та подальшої успішної роботи необхідно виконати перезавантаження системи.

Після завершення оновлення файли для встановленняMicrosoft .Net Framework 4.8 та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable будуть знаходитись у папці Install/Redist кореневого каталогу програми M.E.Doc.

При використанні мережевого варіанту роботи, для клієнтських станцій, завантаження інсталяційних файлів Microsoft .Net Framework 4.8 та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable буде здійснюватися з папки Install/Redist каталогу серверної частини, з подальшим виконанням встановлення.

Зверніть увагу! Для мережевого варіанту програми, автоматичне встановлення Microsoft .Net Framework 4.8 та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable, за допомогою Планувальника завдань, буде виконано тільки за наявності необхідних прав у користувача, від імені якого запущена служба ZvitGrp. За замовчуванням користувач Network Service не має таких привілеїв. Після виконання оновлення програми подбайте про встановлення зазначених компонентів у ручному режимі з каталогу Install/Redist серверної частини.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України№ 859 від 02.10.2015 р. «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції Наказу № 177 від 25.04.2019 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.:

F0100111     (ФОП) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0111211     Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0111411     Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0111611     Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи з фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку

F0100211     (ФО) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0121211     Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121411     Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121611     Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи з фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку

У складі пакетів (F0100111, F0100211) реалізовано можливість подання сканкопій документів

F1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

2.   Реалізовано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:

F1317401      ЗАЯВА на одержання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Разом з ЗАЯВОЮреалізовано можливість подання сканкопій документів:

F1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3.   Додані нові версії форм, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:

J1312303       ТАБЛИЦЯ даних платника податку на додану вартість

J1312604       ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

J1313203       СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313303       ЗАЯВА про відкликання скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1412306       РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1412601       РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

J1413203       РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413304       РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1312303      ТАБЛИЦЯ даних платника податку на додану вартість

F1312604      ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

F1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313303      ЗАЯВА про відкликання скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1412306      РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1412601      РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

F1413203      РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413304      РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

Зміни:

1.   Доопрацьовано контролі при заповненні заявки, що змінює умову оподаткування:

J0210901       Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

F0210901      Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

J0209901       Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F0209901      Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

2.   Для форм:

J1302001       Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

F1302001      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

реалізовано можливість подання сканкопій документів:

J1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3.   Оновлено форми:

J1391103       Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1391103      Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1392001      Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

4.   Оновлено файл xsd (встановлено максимальну кількість рядків 99999) для форм:

J1201010       Податкова накладна

J1201210       Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010      Податкова накладна

F1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

Інша звітність

Нова форма:

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» додано нову форму, початок дії - 01.01.2018 р.:

PD030305     Відомість на виплату готівки

Державна служба статистики

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - Рік:

S1300201     1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування

S2702611     10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S1600313     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2702212     2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S2702513     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2702313     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2703112     6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

2.   Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно:

S0404511     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 1084 від 15.11.2019 р. «Деякі питання управління Міністерством енергетики та захисту довкілля об’єктами державної власності» створено новий розділ Мінекоенерго, у розділі додано нові форми:

1.   Початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV602303      Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики та захисту довкілля України

EV000003      Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000503      Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1)

EV000603      Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий капітал (р.1410 ф.1)

EV000803      Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001203      Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутнiх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)

EV001503      Додаток №11. Довiдка пpо погашення забоpгованостi з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги

EV001703      Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)

EV001803      Додаток №13. Розшифpовка Iншi довгостpоковi зобов'язання (p. 1515 ф. 1)

EV002303      Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати

EV002403      Додаток №16. Розшифpовка Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (p. 1155 ф.1)

EV002503      Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)

EV002603      Додаток №18. Розшифpовка Iншi оборотнi активи (p.1190 ф.1)

EV003603      Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EV004003      Додаток №21. Розшифpовка Адмiнiстpативнi витpати (p. 2130 ф.2 )

EV004103      Додаток №22. Розшифpовка Витpати на збут (p. 2150 ф.2)

EV005403      Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство

EV005603      Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 )

EV005903      Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

EV006103      Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках

EV006203      Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї

EV006303      Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти

EV500003      Додаток №35. Баланс pядового вугiлля

EV501003      Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502203      Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля

EV502303      Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля

EV602003      Додаток №40. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»

EV606003      Додаток №31. Розшифpовка Iншi опеpацiйнi витpати (p. 2520 ф.2)

EVB05803      Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EVB06003      Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EVE05803       Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EVE06003       Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV100114      Ф1. Баланс

EV100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

EV100310      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

EV100506      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

EV100525      Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

EV100604      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

EV104009      Ф4. Звіт про власний капітал

EV105008      Ф5. Примітки до річної звітності

EV110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV000103      Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть

EV000203      Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000303      Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000403      Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV001003      Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV002003      Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV003303      Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

EV005703      Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

EV502103      Додаток №37. Розшифpовка Баланс готової вугiльної пpодукцiї (р. 32 ф 5010)

2.   Початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - щомісячно І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV026702      Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV026752      Додаток № 1 Розшифpовка pядкiв 18 та 19 фоpми № 10-п

EV026802      Додаток № 2 Розшифpовка pядка 07 «Витpати на оплату пpацi» фоpми № 10-п

EV026852      Додаток № 3 Розшифpовка pядка 10 «Iншi витpати» фоpми № 10-п

EV026902      Додаток № 4 Розшифpовка pядка 12 «Адмiнiстpативнi витpати» фоpми № 10-п

EV026952      Додаток № 5 Розшифpовка pядка 13 «Витpати на збут» фоpми № 10-п

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

K2KD42           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD142      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD42      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD42      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD42      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD42      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S42      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z42      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS42        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ42         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09023      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD11023      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12023      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

KRD13023      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KRD14023      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KRD15023      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD16023      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD17023      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KRD18023      Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD19023      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD20023      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD21S23      Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD21Z23      Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22023      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KRD23S39      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD23Z39      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24S23      Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD24Z23      Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25023      Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD26023      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0007      Форма №1-дс Баланс

KING0007      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0007      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0007      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0007      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:

KDODVL08     Довідка про операції в іноземній валюті

3.   Додано нову форму, початок дії - з 01.10.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MK918004     Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

Зміни:

1.   Внесено зміни по графі 4:

MK918003    Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

2.   У формі:

MK918104    Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

-   додано новий рядок по субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість»;

-   додано розрахунок для рядків 1010, 1011, 1012 по графам 5, 6, 7;

-   змінено розрахунок по графам 6, 7 для субрахунків 121 - 127 рядка 1000 та субрахунків 101 - 117 рядка 1010.

3.   Внесено зміни у формах:

MK881001    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

4.   Відкориговано заповнення поля Середня кількість працівників:

MK911012    1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

P2KD42         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD42     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD42     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD42     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD42     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD142     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P7KD1S42     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z42     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS42       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ42       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09023    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10023    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12023    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

PRD13023    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

PRD14023    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

PRD15023    Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD16023    Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD17023    Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PRD18023    Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD19023    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD21S23    Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD21Z23     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23S39    Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD23Z39     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S23    Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD24Z23     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25023    Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PINB0007     Форма №1-дс Баланс

PING0007     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0007     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0007     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0007     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

PRD20023    Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD22023    Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PRD26023    Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

F2KDMN42     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, (інші міністерства)

F41DEP42      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL42       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL42       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM42      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM42      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD23MZ1     Додаток 23 (заг. ф.) (держ .бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Зміни:

FOZ24D04     Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

U2UKD42      Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD42    (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL42     (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD42    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL42     (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD42    (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD42    (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS42    (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ42    (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR024    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково-дослідних роботах

U3_107         (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000215    Додаток Б форма 4 - наука

Зміни:

Оновлено форму для періоду рік 2019:

US702113     Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

FS2KD42       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD42     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD42     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43D142     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FS43KD42     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD42     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1S42     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z42     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS42     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ42     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD21S23     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD21Z23     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD23S39     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD23Z39     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S23     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD24Z23     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSFINB07     Форма №1-дс Баланс

FSFING07     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINP07     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FSFINR07     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINV07     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FSRD1023     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1123     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1223     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FSRD1323     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1423     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

FSRD1523     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1623     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1723     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FSRD1823     Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD1923     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2023     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSRD2223     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FSRD2523     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FSRD2623     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2723     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FSUFR007     Управлінська форма 3

Зміни:

Оновлено форму для періоду рік 2019:

FSDKRR02      Довідка про курсову різницю

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік:

KMDABR02    Ярлик до пакета звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KM301113    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMR2KD37    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR2KM37   Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D37    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M37   $KTVK, Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D37    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M37   Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D37    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M37   Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D37    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM43D139    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM43M139    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KMR7DZ38    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS38    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBZ38    Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBS38    Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ38    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS38   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBZ38    Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBS38    Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z39    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S39    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71Z39     Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S39    Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z39    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S39    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD09021    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10021    Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11021    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12021    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.

KMD12221    (варіант 2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.

KMD13021    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

KMD14021    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KMD15021    Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD16021    Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD17021    Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KMD18021    Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD19021    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD20021    Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KMD21Z21    Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD21S21    Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22021    Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KMD23Z21    Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD23S21    Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23Z21    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23S21    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24Z21    Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD24S21    Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD25021    Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD26021    Додаток 26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KMD27021    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

KMFB0004    Форма №1-дс Баланс

KMFR0004    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0004    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0004    Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0004    Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Згідно з Законом №294-IX від 14.11.2019 р.«Про Державний бюджет України на 2020 р.» оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2020 - 4723 грн) та максимальних (з 01.01.2020 - 70845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2020 року:

Додаток 4:

1)   Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

2)   Таблиця 8 (J3040812);

3)   Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

1)   Таблиця 1 (F3050112);

2)   Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.01.2020 р.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Реалізовано новий модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL), що призначений для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Модуль надає можливість формувати фінансову звітність за МСФЗ на основі таксономії разом із звітом аудитора в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів України.

Зверніть увагу! У даному оновленні надається попередня версія модуля, що містить базові функції зі створення звітності за МСФЗ та надає можливість ознайомитися з особливостями формування звітності у форматі iXBRL. Функціонал модуля буде вдосконалюватися та розширюватися у наступних оновленнях програми. Будемо вдячні за ваші зауваження та побажання щодо роботи модуля.

Модуль побудований у вигляді таблиці-реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожен документ. Таблиця умовно розділена на дві частини. Перша частина містить інформацію про сформовані документи пакету у форматі xml, друга частина - інформацію про сконвертований звіт у форматі iXBRL.

Модуль забезпечує здійснення операцій зі створення та конвертації фінансової звітності за МСФЗ:

1)   Створення пакету документів Загальна таксономія 210_310 (І0001001). Пакет створюється за допомогою команди Створити, що доступна у головному меню Файл та по кнопці на панелі інструментів. Пакет створюється у форматі xml та заповнюється суб’єктом господарювання.

Заповнення документів, що містять велику кількість граф, здійснюється за допомогою Майстра заповнення звітів. Майстер заповнення відкривається автоматично при відкритті відповідних документів. Перемикання режиму відображення документа (Майстер заповнення / форма документа для перегляду) здійснюється по натисканню клавіші <F11>. Збільшити масштаб відображення форми документа можна, натиснувши праву кнопку миші.

2)   Перевірка створеного пакету документів по команді головного меню Правка - Перевірити документ (клавіша <F4>).

3)   Підписання пакету формату xml за допомогою команд Передати документ на підпис або Підписати документ на вкладці Наступні дії. Підписання здійснюється комплектом підписів, що налаштований у модулі Адміністрування - Параметри системи - Підпис (розділ Фінансова звітність за МСФЗ).

4)   Відправка підписаного пакету документів аудитору (контрагенту) за допомогою команди Відправити на вкладці Наступні дії або меню Файл.

5)   Формування Звіту аудитора (I10400001) за допомогою команди головного меню Файл - Створити Звіт аудитора. Перед формуванням Звіту аудитор має можливість перевірити отриманий пакета за допомогою команди головного меню Правка - Перевірити документ (клавіша <F4>).

6)   Конвертація аудитором пакета документів у формат iXBRL за допомогою команди головного меню Файл - Сформувати документ в форматі iXBRL або кнопки панелі інструментів. Ім’я сформованого файлу iXBRL відображається у таблиці модуля (колонка Ім’я файлу). Для перегляду необхідно натиснути 2 рази лівою кнопкою миші на назві файлу. Документ буде відкрито у окремій вкладці.

7)   Відправка аудитором сконвертованого файлу iXBRL суб’єкту господарювання.

8)   Підписання суб’єктом господарювання отриманих від аудитора документів у iXBRL форматі за допомогою команди головного меню Файл - Підписати iXBRL або кнопки панелі інструментів. Після накладання підписів кожен підпис зберігається окремо в форматі .p7s.

9)   Експорт суб’єктом господарювання підписаного файлу iXBRL. Експорт виконується по команді головного меню Файл - Експорт - Експорт - Експорт даних в форматі iXBRL. При експорті зберігаються дані документа у форматі .html та підписи, накладені на документ, в форматі p7s, ці дані зберігаються у вигляді архіву.

У модулі передбачено можливість виконання додаткових операцій:

-      Експорт даних в форматі «для обміну звітністю». Експорт виконується по команді головного меню Файл - Експорт - Експорт. Пакет обраних документів зберігається у одному файлі.

-      Імпорт даних по команді головного меню Файл - Імпорт.

-      Копіювання документів за допомогою команди Копіювати головного меню Файл або контекстного меню у періодах І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік.

-      Друк документів у форматі PDF по команді головного меню Файл - Друк в PDF.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Налаштовано відбір документів у таблиці розділу за допомогою фільтра панелі інструментів з використанням двох і більше параметрів відбору.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Реалізовано відображення підсумкового значення колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ для виділених документів.

У головному меню додано опцію Вигляд - Відображати суму по обраним документам. Якщо опцію встановлено, при виділенні кількох документів у таблиці модуля відображатиметься підказка з підсумковим значенням колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ.

2.   Додано можливість автоматичної відправки посилання на документи, для всіх учасників багатостороннього обміну документами.

Автоматична відправка посилання на первинний документ наступному учаснику обміну виконується при встановленій опції Відправляти посилання на документ у Картці контрагента (розділ Контактні дані).

3.   Для зручності користувачів кнопки керування маршрутом багатостороннього обміну первинними документами доступні незалежно від статусу документа. При спробі змінити маршрут документа зі статусом Готується користувачу буде виведено підказку про необхідність передати документ на підпис.

4.   Доопрацьовано вибір контрагента у вікні довідника Контрагенти при налаштуванні фільтрації документів за допомогою панелі Фільтр.

Налаштування переносу полів для функції створити на основі

Додано можливість відбору назв полів за допомогою фільтру при налаштуванні відповідності полів головного та дочірнього документів.

Автоматична обробка документів

1.   Розширено можливості автоматичної відправки контрагенту других примірників Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних, при встановленій опції Формувати та відправляти другі примірники АН, РКАН за наявності зареєстрованих перших примірників у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту.

2.   Реалізовано можливість автоматичної відправки на реєстрацію отриманих других примірників Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних.

Автоматична відправка здійснюється при встановленій опції Відправляти на реєстрацію в ДПС другі примірники АН, РКАН у розділі Обробка вхідних документів. За замовчуванням опція вимкнена.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Шаблони первинних документів

Оптимізовано процес завантаження шаблонів первинних документів із Глобального реєстру шаблонів при отриманні первинних документів, що створені на основі опублікованих шаблонів.

Облік акцизного податку

Відкориговано автоматичну нумерацію документів при виконанні групового копіювання акцизних документів.

Реєстр акцизних документів (пальне)

1.   У таблиці модуля додано колонку Початок звітної доби. У колонці відображається інформація з відповідної графи Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401).

Відобразити або приховати колонки таблиці можна за допомогою кнопки на панелі інструментів.

2.   Відкориговано збереження значення поля Дата АН/Номер АН при виконанні команди головного меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel.

При збереженні значення поля Дата АН/Номер АН у файлі Excel в якості роздільника використовується символ «крапка».

Довідки державних органів

Стан розрахунків з бюджетом

Реалізовано можливість змінювати ширину колонок таблиці модуля.

Додано можливість копіювати виділений текст за допомогою комбінації клавіш <Ctrl+C>.

Адміністрування

Журнал подій

Додано збереження інформації про очищення (форматування) захищеного носія. Очищення захищеного носія виконується по команді меню Файл - Захищений носій (Token) - Цілковите очищення у розділі Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати.

Параметри системи - Підпис

Реалізовано новий комплект підписів для форм звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Додано новий розділ Фінансова звітність за МСФЗ, що містить комплекти підписів:

-     Директор;

-     Бухгалтер;

-     Відповідальна особа;

-     Бухгалтер - Директор;

-     Директор - Печатка;

-     Бухгалтер - Печатка;

-     Відповідальна особа - Печатка;

-     Бухгалтер - Директор - Печатка;

-     Відповідальна особа - Бухгалтер - Директор ;

-     Відповідальна особа - Бухгалтер - Директор - Печатка.

Сертифікати

1.Відкориговано автоматичне заповнення юридичної адреси підприємства при формуванні заявок на нові сертифікати, у випадку, якщо у розділі Картка підприємства - Адреси вказано декілька адрес.

2.Оптимізовано роботу з токенами "Кристал-1" та "Алмаз-1К"

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Додатково додано поле Міжнародний код ідентифікації юридичної особи (LEI). Поле необов'язкове для заповнення.

Зарплата

Налаштування

1.   Оновлено довідники:

-     Мінімальна заробітна плата;

-     Максимальний ФОП для оподаткування;

-     Прожитковий мінімум;

-     Прожитковий мінімум (діти);

-     Свята на 2020 рік.

2.   Змінено розрахунок боргу за лікарняними ФСС. При додаванні лікарняного ФСС у розрахунковому листі до суми боргу ФСС записується сума без податків.

За умови наявності боргу ФСС поточного чи минулих періодів, зверніть увагу на розрахунок виплати зарплати. Для врахування суми боргу ФСС без податків при розрахунку виплати зарплати необхідно виконати перерахунок розрахункової відомості.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано можливість експорту у форматі ДКУ звітів за період 2019 рік:

F2KD42           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD42      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD42      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD42      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD42      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S42      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z42      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S42      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z42      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS42         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ42         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ42        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS42        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM42           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM42      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM42      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM42      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FRD26023      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FINB0007       Форма №1-дс Баланс

FINR0007      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0007      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0007       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0007       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FS2KD42         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD42      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD42      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD42      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD42      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z42      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ42      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS42      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSRD2623      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSFINB07       Форма №1-дс Баланс

FSFINR07       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING07       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINV07       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FSFINP07       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   У Реєстрі звітів реалізовано експорт нових 7-х річних форм в форматі ДКУ за допомогою функції Файл - Експорт - Експорт 7-х форм в форматі ДКУ.

Прочитано 810 раз
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.01.029 Оновлення 11.01.031 »