Зміни в оновленні 11.00.001

2018-05-15 12:39:14

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розширено можливості обміну первинними документами між контрагентами. Незалежно від наявної ліцензії на обмін первинними документами реалізовано можливість відправки 50-ти первинних документів на місяць (акти, договори, рахунки тощо).

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Внесено зміни у довідник КПКВ.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

 1. Змінено електронний формат pdf для форм:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303      РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413301      Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

 1. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини... та Інше обмежена кількість символів до 2000:

J1313201       Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201      Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

 1. Змінено електронний формат xsd у формах:

J1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002      Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. S3000108      Фінансовий план підприємства
 1. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:

EV000001      Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000101      Додаток №2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість

EV000201      Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000301      Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000401      Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV000501      Додаток №6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення

EV000601      Додаток №7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал

EV000801      Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001001      Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV001201      Додаток №10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв

EV001501      Додаток №11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги

EV001701      Додаток №12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями

EV001801      Додаток №13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання

EV002001      Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV002301      Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати

EV002401      Додаток №16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

EV002501      Додаток №17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання

EV002601      Додаток №18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи

EV003301      Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

EV003601      Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби  (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EV004001      Додаток №21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати

EV004101      Додаток №22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут

EV005601      Додаток №23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 Доходи i витpати

EV005401      Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство

EV005701      Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

EV0058E1       Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV0058B1      Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV005901      Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

EV0060E1       Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV0060B1      Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV606001      Додаток №31. Розшифpовка  p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати

EV006101      Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках

EV006201      Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї

EV006301      Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти

EV500001      Додаток №35. Баланс pядового вугiлля

EV501001      Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502101      Додаток №37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502201      Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля

EV502301      Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля

EV602001      Додаток №41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»

EV602301      Додаток №42. Товарний баланс (без ПДВ)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові звіти початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – щомісячно:

NOIBN001     Банкрути

NOIKR001      За кредиторами

NOIKRV01      Кредиторська всього

NOIRCO01     Реалізація та ціни окремо

NOIRVP01      Реалізація та ціни

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – рік:

N2210Z02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2240Z02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2210S02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240S02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Термінальний режим роботи

Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.

За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опціїВиконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми:

Запуск програми

 1. Впроваджено Майстер входу у програму. Після запуску програми відкриється вікно Майстра для авторизації користувача:

Вікно містить поля для вводу логіну та пароля і кнопки:

 • Далі – авторизуватись та перейти до вікна вибору установи;
 • Відміна – завершити роботу з програмою.
 1. Після авторизації відкриється вікно Майстра входу для вибору установи:

Вікно містить:

 • поле Пошук – для пошуку підприємства введіть символи, що містяться у назві або ЄДРПОУ підприємства; у вікні будуть відображені лише ті підприємства, що містять введені символи;
 • кнопка , по натисканню якої доступні функції:
 • Виклик довідки;
 • Ліцензія – відкрити вікно Керування кодом доступу для підприємства, що обране у списку вікна вибору установи;
 • Налаштування проксі – відкрити вікно Налаштування проксі;
 • Сховати підзвітні установи (тільки в режимі M.E.Doc Корпорація).
 • кнопки:
 • Назад – повернутися до вікна авторизації;
 • Далі – відкрити обране підприємство;
 • Відміна – завершити роботу з програмою.

Колонка Філія буде прихована, якщо філії відсутні для всіх підприємств у списку.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у модулі.

 Довідники

Картка підприємства – Додатково

Відповідно до Закону № 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом №1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.

Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. № в ФондіРайонне відділенняРахунокМФОНазва банку.

 Адміністрування

Сертифікати

 1. У формах:

Z0200106      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

Z0200107      Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП

Z0200108      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).

 1. В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:
 • Підпис директора на Підпис керівника;
 • Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;
 • Ключ директора на Ключ керівника.

 Інформер

Впроваджено новий модуль Інформер.

У модулі користувачі зможуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського обліку, отримати корисні поради, слідкувати за останніми змінами у законодавстві тощо.

Щоб обрати актуальні для вас новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши категорію, у верхній частині вікна модуля:

 • Всі – всі новини, наявні у модулі;
 • Держава: звітність та податки – інформація щодо подання звітності та сплати податків;
 • Зарплата – новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;
 • Шпаргалка бухгалтера – корисні поради щодо бухгалтерського обліку.

Також можливо обрати інформацію за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік, встановивши відповідні опції – Юридичним особамБюджетним установамФОП.

Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі, розташованому у верхній частині вікна. У вікні модуля будуть відображені новини, що містять введені слова.

Кожна новина позначається прапорцем, колір прапорця відповідає категорії, до якої належить новина.

У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у окремій вкладці.

Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з нашого каналу YouTube. Для перегляду відеоінформації натисніть кнопку Відеоблогу верхній частині вікна. Доступні рубрики:

 • Всі – вся відеоінформація, наявна у модулі;
 • Легкий старт – поради та інструкції щодо початку роботи з програмою;
 • Твій час дізнатися – навчальні матеріали та випуски передачі «Твій час дізнатися», що висвітлюють останні новини та актуальні питання;
 • Як це зробити – корисні поради щодо ефективного використання програми.

 Зарплата

Налаштування

Додано новий Додатковий показник Розрахунок згідно таблиці входжень для видів оплат:

 • Доплата за роботу в надурочний час;
 • Доплата за роботу в нічий час;
 • Доплата за роботу в вечірній час;
 • Доплата за роботу у вихідні дні;
 • Доплата за роботу у святкові дні.

Якщо цей показник відключений, розрахунок цих доплат відбуватиметься від тарифної ставки.

Кадрові дані

Реалізована можливість встановлення окладу 0,00 для системи оплати Винагорода за угодою ЦПХ.

Реєстр документів

Додана команда Відмітити все для одночасного вибору всіх співробітників.

Табель обліку робочого часу

Додано відображення загальної кількості відпрацьованого часу у вечірній, нічний та надурочний час.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.225

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Змінено електронний формат pdf для форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201      РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

Державна казначейська служба

Зміни:

FINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкориговано контроль по рядку 1170 та контроль по рядках (1030+1060+1080) форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

відповідно із рядком 2290 та рядком 2180 форми:

SS110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

2.   Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200, відкориговано заокруглення для рядків 6002, 6003, 6010, 6011, 6020, 6030, 6040, 6050 графи 4:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

3.   Доопрацьовано розрахунок коефіцієнта покриття у формі:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Відкориговано перенесення даних із 1-го кварталу 2016 року у 1-й квартал 2017 року при виконанні додаткової програми обробки у формі:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

5.   Відкориговано імпорт з Excel за допомогою додаткової програми обробки у формах:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

SS100113      Ф1. Баланс

6.   Повідомлення про помилку (тимчасово, протягом 2018 року) замінено інформаційним повідомленням при контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 5 та графи 3 у формі:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

та контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 3 та графи 4 у формі:

S3000108     Фінансовий план підприємства

7.   Додано можливість завантаження файлів Супровідного листа та Пояснювальної записки у підписаному документі за допомогою додаткової програми обробки у формах:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

Додано можливість відправки на е-mail для форм:

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIMT201     МТР 2

NOIMTP01     МТР

NOIPOS01     Всього посів

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOIROZ01     Реалізація озимі

NOISAN01     Сортовий аналіз

NOISOZ01      Стан озимих

NOITEH01      Технічні

NOIYRI01      Реалізація ярі

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

MK100212     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

UOP04003     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP00307     Показники виконання фінансового плану

UOP03002     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP50015     Рух основних засобів

UOP50005     Ф5. Примітки до річної звітності

UOP11108     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

UOP06002     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP30308     Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1.   Відкориговано дату створення та додано інформаційне повідомлення при створенні звіту в 4-му кварталі «Звіт в 4-му кварталі не подається» у формі:

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Відкориговано заокруглення у графі 4 та графі 6 форми

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

при перевірці із формою

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

3.   Графу 4 виключено із загальної суми графи 11 у формі:

KM104008     Ф4. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Довідники

Адресна книга - Для подачі звітності

У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності НААН (Національна академія аграрних наук) - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Адреса призначена для відправки звітів виключно по електронній пошті.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.224

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.224

2018-05-03

ФОРМИ

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії – з 01.04.2018 р.; період подання – щомісячно:

F7MDS19        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ19        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS19       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ19        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 1. SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 1. SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 1. SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 1. Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200 Таблиці 1. Рядок 1200 Чистий фінансовий результат графи 8 дорівнює різниці рядків 1210 та 1220 графи 8:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

 1. Реалізовано доступну додаткову програму обробки Експорт в Excel для підписаної та/або відправленої форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

 1. Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля Найменування органу управління у всіх формах пакетів:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

 1. Реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки із форми:

S0110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

у форму:

SS110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії – з 01.04.2018 р.; період подання – щомісячно:

K7MDS19        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ19        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.04.2018 р.; період подання – щомісячно:

FS7MDS19     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ19      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ:

F7MDS19      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ19      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS19      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ19      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS19    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ19    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.223

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.223

2018-04-16 10:15:58

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни проставлено терміни подання звітів:

KMDAGP01     Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

KMDAGV01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - госпрозрахунок

KMDABK01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет (квартал)

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет (рік)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

У зв’язку з відхиленням ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» Податкових накладних та Додатків 2 з виявленням в Квитанції 1помилок типу «Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Номенклатура постачання товарів" містить некоректний символ з кодом 9 в позиції 7», реалізовано перевірку наявності спеціальних символів у графі 2 Податкової накладної та графі 3 Додатку 2 (Номенклатура товарів\послуг).

У зазначених графах не допускається наявності спеціальних символів (від ASCII код 0 до ASCII код 31 включно). Контроль символів виконується під час імпорту документа та під час перевірки документа.

Якщо недопустимі символи виявлені при імпорті документа, виконується автоматична заміна таких символів на символ «пробіл» (ASCII код 32).

При виявленні спеціальних символів під час перевірки документа (клавіша F4 або команда Наступні дії – Перевірити документ) на вкладці Протокол перевірки буде виведено повідомлення про помилку.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.222

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.222

 

ДОВІДНИКИ

 1. Відкрито для редагування довідник КВК для місцевих бюджетів.
 1. Змінено назву довідника Коди тимчасової класифікації видатків бюджетів на Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ).
 1. Відкрито для редагування довідник Відділення ФСС з ТВП.
 1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2018 р.
 1. Додано новий довідник Відділення ФСС України. Довідник підключено до поля Код дирекції вікна Експорт у форматі ФСС.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

 1. Реалізовано контроль кількості додатків J1360102F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) у пакеті:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кількість додатків у пакеті повинна відповідати кількості додатків, вказаних у полі Кількість документів, що додаються до скарги форми J1313201F1313201. Контроль виконується при перевірці та при збереженні пакету.

 1. Оновлено електронний формат pdf для форми:

J1303901       Згода на формування, обробку та передачу фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства

 1. Оновлено електронний формат xsd для форм:

J1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

F1312602      Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

У полі Пояснення можливо ввести від 1 до 500 символів включно.

Пенсійний фонд

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

P0103701      Дод. 4. Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал, рік:

PE000308      Показники виконання фінансового плану

Реалізовано перенесення даних із звіту PE000307 з 1-го кварталу 2018 р. у звіт PE000308 один раз в періоді 1-й квартал 2018 р. Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з PE000307 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа PE000308.

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Для форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

реалізовано перенесення даних із форми Міненерговугілля:

PE000308     Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані з PE000308 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000308.

 1. Реалізовано автоматичне перенесення інформації про назву органу управління з Картки підприємства (поле Орган управління) при створенні форм:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100512     Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100803     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942     Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963     Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972     Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101002     Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM101103     Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202     Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

 1. Змінено алгоритм розрахунку сумарних значень:

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

 1. Групу Фіскальні ризики з розділу Міністерство фінансів України перенесено у розділ Звітність державних підприємств:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001     Додаток 1 до Методики

MFD00002     Додаток 2 до Методики

MFD00003     Додаток 3 до Методики

MFD00004     Додаток 4 до Методики

MFD00005     Додаток 5 до Методики

MFD00006     Додаток 6 до Методики

MFD00007     Додаток 7 до Методики

 1. Змінено алгоритми заповнення Додатків пакету FRZVIT01:

MFD00001     Додаток 1 до Методики

MFD00002     Додаток 2 до Методики

MFD00003     Додаток 3 до Методики

MFD00005     Додаток 5 до Методики

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

MK881004     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Довідники

Картка підприємства – Додатково

Змінено назву поля Код типової відомчої класифікації (КТВК) на Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК).

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2018 р. – 101,1%.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ за 1-й – 3-й квартали 2018 р.:

F7KD1Z37     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S37     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z37     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S37    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ37       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS37       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ37       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS37      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.221

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.221

2018-04-03 09:56:09

УВАГА! У зв’язку з оптимізацією роботи бази даних у користувачів СУБД Oracle встановлення даного оновлення може тривати довше ніж звичайно. Будь ласка, не переривайте процес примусово, дочекайтеся успішного завершення оновлення!

ДОВІДНИКИ

1.      Створено новий довідник Причина коригування. Довідник підключено до графи 2 Причина коригування форми Додаток №2 (J1201209F1201209).

2.      Додано новий довідник Вид фіскального ризику з можливістю редагування. Довідник підключено до графи 4 форми Додаток 4 до Методики (MFD00004) пакету FRZVIT01.

3.      Додано новий довідник Періоди подання звітності з можливістю редагування. Довідник підключено у формах пакету FRZVIT01.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.     Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:

J1391401       Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

2.      У полі Відпуск за довіреністю одержувача серія збільшено максимальну кількість символів до 5:

J1204101       ТТН на переміщення спирту етилового

J1204201       ТТН на переміщення алкогольних напоїв

F1204101      ТТН на переміщення спирту етилового

F1204201      ТТН на переміщення алкогольних напоїв

3.      Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:

J1360102       Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

F1360102      Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.

4.      Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:

J1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

F1312602      Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV37         Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM37           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM137      Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM37      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM37      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM37      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S37      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z37      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB37         Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMB37        Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS37         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS37        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ37        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11018      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FKD28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD26018      Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD28018      Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FVR2D018      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZKZAG21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZV2D018      Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVR4118      Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4218      Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZV4_318       Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR4318      Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZV71Z18       Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71S18       Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR7S18      Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z18       Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR2M018     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3M18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M018      Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4118      Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4218      Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZM4_318      Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZMR4318      Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZM71S18      Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z18      Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S18      Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z18      Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FINB0003       Форма №1-дс Баланс

FINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

FRES3241      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2207       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2307       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2407       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2507       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2607       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2707       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контроль рядка 1200:

S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Новий звіт. У розділі Міністерство фінансів України створено нову групу Фіскальні ризики. У групі додано нові форми, початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік; одиниці вимірювання – млн. грн:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001     Додаток 1 до Методики

MFD00002     Додаток 2 до Методики

MFD00003     Додаток 3 до Методики

MFD00004     Додаток 4 до Методики

MFD00005     Додаток 5 до Методики

MFD00006     Додаток 6 до Методики

MFD00007     Додаток 7 до Методики

У формі FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів реалізовано:

       можливість додавати вкладення (Пояснювальну записку) у форматі doc, xls, xlsx, txt, pdf. Вкладення додається по виконанню команди Додаткова програма обробки – Додати пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа;

       можливість зберегти файл вкладення на диску комп’ютера. Завантаження вкладення здійснюється на виконання команди Додаткова програма обробки – Завантажити пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

P2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

PKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0003      Форма №1-дс Баланс

PINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0003      Форма №1-дс Баланс

KINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN37     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL37       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL37       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN197      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Нові звіти:

1.     Початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

U2UKD37        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD37     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL37      (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD37     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL37      (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD37     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD37     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS37     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ37      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR020      Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах

2.      У розділі НААН створено нову групу Оперативна інформація. У групі додано нові форми, початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – місяць:

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOITEH01      Технічні

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIPOS01     Всього посів

NOISOZ01      Стан озимих

NOIMTP01     МТР

NOIMT201     МТР 2

NOISAN01     Сортовий аналіз

NOIROZ01     Реалізація озимі

NOIYRI01      Реалізація ярі

Зміни:

N2000213      Додаток Б форма 4 - наука

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

FS2KD37       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD37     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD37     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD37     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z37     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS37     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINB03     Форма №1-дс Баланс

FSFINR03     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD1018     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1618     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1718     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1818     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2018     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2118     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2318     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2718      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSD24S29     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24Z29     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK02     Довідка про курсову різницю

FSFVK002     Фактичні видатки

FSUFK004     Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів.

 Адміністрування

Адміністрування – Резервне копіювання

Додано відображення ходу відновлення даних з резервної копії у відсотках.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.220

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.220

2018-03-23 10:07:06

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 22 березня 2018 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України № 117 від 21.02.2018 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Отже, з 22 березня 2018 року знову запрацює процедура зупинення реєстрації ПН/РК.

ДОВІДНИКИ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2018 р.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми: на виконання постанови КМУ № 117 від 21.02.2018 додано нові форми, початок дії з 22.03.2018 р.:

 1. Відображення документів реалізовано у розділі Реєстр первинних документів:

J1412403       РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412403      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 1. Відображення документів реалізовано у модулі Звітність – Реєстр звітів:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313301       Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303      РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313301      Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201      РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1413301      Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

 1. Реалізовано можливість подання пакету форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1360102      Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

де J1313201 (F1313201) – головний документ, J1360102 (F1360102) – підпорядкований документ. Пакет може містити кілька підпорядкованих документів J1360102 (F1360102).

 1. Реалізовано можливість додавання підпорядкованого документа у формі:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Додавання підпорядкованого документа J1360102 (F1360102) здійснюється по виконанню команди Додати вкладення на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа J1313201 (F1313201).

 1. Реалізовано можливість перегляду вкладення у формі:

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102      Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Перегляд вкладення відбувається по натисканню посилання Натисніть, щоб переглянути (графа Документ у форматі base64) у вікні відкритого документа.

Державна казначейська служба

Зміни:

FPERV013      Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

FINR0002      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0002      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0002       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Змінено алгоритми контролю для рядка 1200, графи 3, 4 форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Новий звіт, реалізовано нові форми початок дії з 01.01.2018 р., період подання місяць, терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

K7MD1S18     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z18     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS18        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ18        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

MKP11001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

 1. При створенні форми:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

реалізовано автоматичне перенесення даних у рядки 10.2, 11.2, 12.3, 12.4, 15.3, 15.4 графи 4 із графи 4 форми поточного періоду:

UOP20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

 1. При створенні форми у періоді Рік:

UOP00307     Показники виконання фінансового плану

 1. реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 2 Факт відповідного періоду минулого року таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми UOP00307 за попередній рік;
 1. реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 3 План звітного періоду таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми за попередній рік:

UOP00107     Фінансовий план підприємства

Дані переносяться з пункту 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 5 Плановий рік таблиці Інформація до фінансового плану;

 1. реалізовано контроль даних на рівність.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

 1. Реалізовано можливість групового замінення значень графи 4 Податкової накладної та графи 5 Розрахунку коригування (умовне позначення).

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Одиниці виміру товару/послуги (заміна).

Для групового заміщення значень граф умовне позначення необхідно встановити опцію Одиниці виміру товару/послуги (заміна) та обрати необхідне значення з довідника:

Зверніть увагу, при груповому заповненні граф умовне позначення виконується не лише заповнення пустих полів, а й замінення існуючих значень.

Групове заміщення значень полів виконується по виконанню команди меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК.

 1. Відкориговано друк Квитанції №1 у PDF.
 1. Доопрацьовано СОМ-метод для роботи з первинними документами.

 Облік ТТН

Доопрацьовано графічне відображення підписів для документів Реєстру товарно-транспортних накладних.

 Адміністрування

Сертифікати

Змінились правила (контролі) заповнення заявок:

Z0200106      Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП

Z0200108      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

зокрема, поле Ім'я підписувача тепер заповнюється повністю.

 Звітність

Єдиний внесок

Реалізовано можливість друку у PDF із закритого вигляду для документів пакетів звітності ЄСВ.

Для друк у PDF необхідно виділити потрібний документ пакету у таблиці розділу та обрати одну з команд:

 • пункт меню Файл – Друк в PDF;
 • пункт контекстного меню Друк в PDF.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2018 р. – 100,9 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.219

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.219

2018-03-12 15:54:22

Завантажити

ФОРМИ

Державна служба статистики

Зміни:

1. Відкориговано контроль значень рядка 10010 граф 1, 2 форми:

S0300308      1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

2. Доопрацьовано округлення значень при порівнянні даних між періодами у формі:

S0301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. При створені форм пакету звітності PROZVI01 в періоді Рік:

SS301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301114      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

реалізовано відображення інформаційного повідомлення: «Форма 1-ПВ заповнюється тільки в періодах 1 – 4 квартали».

2. Для форми пакету звітності PROZV101:

S3000108     Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних із форми:

UOP00107    Фінансовий план підприємства

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з UOP00107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

3. Реалізовано імпорт даних з Excel для форм пакету звітності PROZVI01:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Термінальний режим

Доопрацьовано запуск клієнтської станції у термінальному режимі.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.218

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.218

2018-03-02 10:27:50

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Оновлено електронні формати форм. Реалізовано числовий формат поля для показників колонки 12 Розділу І та колонки 11 Розділу ІІ, що передбачає внесення шести знаків після коми:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006      Податкова декларація з плати за землю

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок у формі:

S0302004      10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Міністерство фінансів України

Новий звіт, початок дії з 01.12.2014 р., період подання квартал, рік:

MFZVIT02       Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форм пакету звітності PROZVI01 відкориговано контроль значень рядка 6000 графи 4 форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

та рядка 1095 графи 4 форми:

SS110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

2.   Для форми за 2018 р.:

S3000108      Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних Таблиць 1,2,3 динамічних рядків із форми за 2017 р.:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести планові показники та дані попередніх періодів на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1.   При перевірці рядка 200 графи 6 повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Реалізовано перевірку форм у межах пакету звітності KMDAGV01:

KM210110     Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (р. 2290)

та

KM210110    Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

КМ100213    (Ф.2) - Звіт про фінансові результати (р. 2290, 2295)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано перенесення та перевірку даних між періодами:

UOP20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308     1 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Перенесення даних відбувається при створенні звіту, за умови, якщо за попередній період є такий звіт з заповненою відповідною графою.

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки по заповненню форм:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006      Податкова декларація з плати за землю

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Пам’ятка адміністратора

Відповідно до рекомендацій для розробників від Microsoft змінено обліковий запис, від імені якого за замовчуванням відбувається запуск служб програми.

Після встановлення оновлення запуск служб програми буде виконано від імені облікового запису Network Service.

Якщо в системі вже було налаштовано запуск від спеціального користувача, відмінного від Local System, то ці налаштування не будуть змінені.

 Звітність

Реєстр звітів

1.   Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Для зручності користувачів замість групи ПДВ та акциз створено дві нові групи: ПДВ та Акциз.

Форми групи ПДВ та акциз перенесено до нових груп відповідно до їх призначення.

Для коректного відображення змін необхідно оновити налаштування комплекту бланків. Для цього оберіть модуль Адміністрування - Налаштування комплектності бланків. У вікні Налаштування комплектності бланків для розділів ПДВ та Акциз встановіть відмітку та збережіть виконані зміни.

2.   Скасовано обмеження на відправку помилкових звітів до Державної служби статистики. Звіт може бути відправлений незалежно від результатів його перевірки.

3.   Оптимізовано роботу з фільтрами у таблиці Реєстру звітів.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Реалізовано можливість блокування від’ємних РК, які були відправленні контрагенту-покупцю для здійснення реєстрації у ЄРПН.

Блокування можливо для документів підприємства продавця за умови, що одержувач від’ємних РК не здійснив їх реєстрацію у ЄРПН. (У документі РК відправника встановлено ознаку Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)).

Для блокування РК необхідно виконати команду Заблокувати документ на вкладці Наступні дії та вказати причину відкликання документа.

Після успішного відкликання документа для покупця блокується функція відправки РК на реєстрацію у ЄРПН. Відправнику надходить квитанція, що містить повідомлення про успішне виконання операції.

Якщо покупцем вже виконано відправку одержаного від’ємного РК на реєстрацію, при спробі блокування відправник отримає повідомлення про неможливість виконати операцію.

2.   Впорядковано відображення інформації на вкладках, що містять дані протоколів обробки документів.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів для поля з типом даних Час додано новий формат часу. Новий формат передбачає відображення часу у вигляді НH:mm, де НH - години, mm - хвилини.

 Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Для підприємств, у яких наявні декілька сертифікатів печатки (наприклад, підприємства з філіальною структурою), реалізовано можливість збереження назви сертифікату печатки, який був обраний користувачем, для відображення у комплекті підписів.

У розділі Параметри системи - Підпис додано опцію Запам’ятовувати обраний підпис печатки установи. Якщо опція встановлена, найменування печатки зберігається у обраних комплектах підписів. При підписанні відповідного типу звітності буде застосовуватись лише той сертифікат печатки з типом підписання, який був обраний користувачем у налаштуваннях.

При підписанні документа сертифікатом шифрування буде запропоновано здійснити вибір доступних сертифікатів організації.

Сертифікати

Оптимізована робота з захищеними носіями.

Управління ролями

Відкориговано обмеження на виконання операцій з документами, відповідно до налаштувань ролі, що призначена користувачу.

 Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

При перевірці термінів реєстрації ПН/РК у Реєстрі виданих та отриманих ПН реалізовано перевірку останнього дня реєстрації.

У результатах перевірки ПН/РК, у яких збігає останній день реєстрації, виводиться повідомлення: сьогодні останній день реєстрації (без штрафу).

 Довідники

Адресна книга - Для подачі звітності

Змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних підприємств на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2018 р. - 101,5 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.217

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.217

ДОВІДНИКИ

Оновлено класифікатор країн світу згідно з наказом Державної служби статистики України від 29.12.2017 №360.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення поля за адресою (адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС) та автоматичне перенесення дати складання заяви у поле дати підпису:

J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Для вказаних кодів форм Дод.2, Дод.5.1, Дод.5.2, Дод.9.1., Дод.9.3, Дод.9.4, Дод.9.5, Дод.9.6, Дод.10 реалізовано перенесення даних із форм Укроборонпрому (UOP02003, UOP05103, UOP05203, UOP09102, UOP09302, UOP09402, UOP09502, UOP09603, UOP10002). Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100952 Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Новий звіт, реалізовано нову форму (у пакеті звітності KMDAGV01) початок дії з 01.01.2017 р., період подання місяць:

KMRPKP01 Розрахунок премії керівника комунального підприємства, установи, організації територіальної громади міста Києва

Зміни:

 1. Додано контролі для рядка 4090:

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

 1. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету для KMDAGV01 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок:

KM100113 Ф1. Баланс

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал

KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності

KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 1. При перевірці граф касових видатків повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KMR2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KM033 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD33 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM41KM33 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD33 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM42KM33 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43D133 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43KD33 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43KM33 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M133 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43M136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM44KD33 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KD033 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна служба статистики

Реалізовано підказки по заповненню форм:

S0403509 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

S0400409 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S0701112 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»

S1002008 2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S1000213 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S1001011 10-зез. Звіт про прямі іноземні інвестиції

S1001309 13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S0400117 1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

S0403418 1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства

S2601002 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1600212 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S1605110 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1616007 31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1803107 31-вод. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

S1805107 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105109 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S1201112 14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

S1500112 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S3200308 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S3200554 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд

S0800108 1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S0800207 1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2202305 2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

S2204006 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S2600312 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2600313 1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру

S2000005 12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2500112 1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

S2700411 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2703008 37 cг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702411 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2702311 24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2702911 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S2700913 11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S2701112 13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

S2701412 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2702511 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700507 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1101012 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1100912 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S1100111 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S0600113 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S0602116 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S0602126 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

S0600316 3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0600716 7-торг. Звіт про наявність торгової мережі

S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S1904108 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0601313 1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0603205 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0500510 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

S0501408 14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

S0500909 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

S0401208 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

S0700503 1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

Страница 1 из 5