ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.028

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Збільшено кількість знаків до 50 у графі 4 Реєстраційний номер:

J0312205       Додаток 2 до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Державна казначейська служба

Зміни:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» відкориговано розшифрування рядків у формах:

N0100202      Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)

N0100212      Тимчасова довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)

N0100303      Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету

N0100313      Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету

N0101202      Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із заг. фонду бюджету

N0100702      Довідка про зміни до помісячного розпису/плану спец. фонду бюджету

FDPLAN01      Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

FDPPL001      Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів

FDK0SH01      Довідка про зміни до кошторису

FDK0SH02      Тимчасова довідка про зміни до кошторису

FDPLAZ01       Довідка про зміни до плану асигнувань

FDPLAZ02       Тимчасова довідка про зміни до плану асигнувань

FDPLZ001       Довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету

FDPLS001      Довідка про зміни спеціального фонду бюджету

FDPLS002      Тимчасова довідка про зміни спеціального фонду бюджету

FDPLZP01       Довідка про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету

FK0SHT16      Зведений кошторис

FK0SHT25      Тимчасовий зведений кошторис

N0400111      Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

N0400121      Тимчасовий зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

FPLSNZ12      Зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

FPLSNZ22      Тимчасовий зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

FZPLN012      Зведений план використання бюджетних коштів

FZPLN022      Тимчасовий зведений план використання бюджетних коштів

FPLANZ12      Зведений помісячний план використання бюджетних коштів

FPLANZ22      Тимчасовий зведений помісячний план використання бюджетних коштів

N0101014      Зведення показників спеціального фонду кошторису

FK0SHT15      Кошторис

FK0SHT26      Тимчасовий кошторис

FK0SHM13     Кошторис (Місцевий бюджет)

N0300111      План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

N0300121      Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

FPLANS12      План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

FPLANS22      Тимчасовий план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

FPLAN011      План використання бюджетних коштів

FPLAN021      Тимчасовий план використання бюджетних коштів

FPLAN012      Помісячний план використання бюджетних коштів

FPLAN022      Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів

FLIM0001       Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування

FLIM0002       Тимчасова лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування

FPLANK11      План надання кредитів із загального фонду бюджету

FZPLNK01      Зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету

FPLANK21      Тимчасовий план надання кредитів із загального фонду бюджету

FZPLNK21      Тимчасовий зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету

Військкомати

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» створено новий розділ Військкомати.

У розділі додано нові форми , початок дії - з 01.01.2019, період подання - за потреби:

VM000101     Додаток 2 до Порядку Повідомлення про зміну облікових даних

VM000201     Додаток 3 до Порядку Список громадян , які підлягають приписці

VM000301     Довідка про навчання

VM000401     Додаток 4 Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано заборону на введення даних вручну. У графах 2 - 7 реалізовано автоматичне заповнення з Картки підприємства. Для граф 9 - 11 реалізовано заповнення тільки з підключених до граф довідників:

SM100204    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

Оновлено форми:

MKP01001     ф.4 Бюджетна пропозиція Наука

MKP04001     ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP06001     ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP09001     ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

MKP10002     ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

MKP12001     ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Реалізовано обов’язковий контроль у пакетіKMDABR01 на заповнення форм:

KMFB0003      Форма №1-дс Баланс

KMFR0003     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0003     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0003      Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0003      Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KM301111     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1.   Зменшено розмір файлів PDF, що створюються при формуванні графічного відображення первинних документів та за допомогою функції Друк у PDF.

2.   Оптимізовано роботу програми на СКБД Oracle.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Для полегшення сприйняття інформації щодо етапу опрацювання документів на панелі вкладок змінено формулювання для статусів обробки ПН/РК.

Інформацію про стан документа та підказку про дії, які слід виконувати на відповідному етапі обробки документа, дивіться на вкладці Наступні дії.

2.   Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити на основі - Власні налаштування для всіх типів первинних документів.

Автоматична обробка документів

Відкориговано експорт за типом документів у розділі Налаштування обробки документів СЕА для документів, які набули фінального статусу.

Шаблони первинних документів

Для більш зручної та легкої роботи з документами, що заповнюються як відправником, так і отримувачем, наприклад, таких як Акт звіряння, перша частина якого заповнюється відправником, а друга редагується отримувачем, додано новий атрибут шаблона - Потребує заповнення з боку отримувача.

Якщо атрибут встановлено, при відкритті первинного документа на боці отримувача автоматично створюватиметься редакція документа. У коментарі до редакції зазначається: «Створено автоматично у зв'язку з необхідністю заповнення з боку отримувача».

Змінити атрибути шаблона можна під час редагування, копіювання та створення шаблонів по натисканню кнопки Атрибути.

Звітність

ЄСВ

1.   Реалізовано можливість встановлювати значення «0» у графі 3 Таблиці 1 Додатка 5 для фізичних осіб-підприємців.

2.   Відкориговано контролі до Таблиці 7 Додатка 4 (J3040712, F3040712) та Таблиці 1 Додатка 4 (J3040112, F3040112).

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Доопрацьовано механізм роботи із отриманими витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.

Адміністрування

Сертифікати

Реалізовано автоматичне встановлення відмітки для сертифіката шифрування керівника у вікні Формування заявок на сертифікат при створенні заявок на нові сертифікати.

Управління ролями

Відкориговано роботу користувачів, для ролей яких налаштовано доступ до первинних документів за контрагентами.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2019 р. - 101,0 %.

Звіти

1.   Реалізовано автоматичне заповнення звіту 1-ПВ Звіт з праці - S0301115.

2.   Додано новий звіт Загальна відомість річного перерахунку податку на доходи. Звіт знаходиться у розділі Розрахункові відомості.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.027

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано новий довідник Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000.

Довідник підключений до графи 2 форм:

J0312105       Додаток 1 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості

J0312205       Додаток 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.   Додано довідник Дивізіон за напрямкомбез можливості редагування.

Довідник підключений до графи «Найменування звітних сегментів» форми:

UOP90801     Інформація за сегментами

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми фінансової звітності в державному секторі: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.

J0903203       Форма №1-дс Баланс

J0903303       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903403       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903602       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 05.11.2018 р. № 897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», додано нові форми: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік.

J0302105       Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

J0312105       Додаток 1 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів житлової нерухомості

J0312205       Додаток 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розрахунок у частині об’єктів нежитлової нерухомості

3.   Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 № 772, (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2018 року № 142) додано нову форму: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік.

J0303308       Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

4.   Оновлено контролі:

J1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1391103       Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1391103      Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

Зміни:

1.   Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd станом на 31.01.2019.

2.   Оновлено файл xsd. Надано можливість обрати будь-який або декілька способів отримання відповіді для форм:

J1314002       Запит на отримання публічної інформації

F1314002      Запит на отримання публічної інформації

ФСЗІ

Зміни:

Додано можливість заповнення графи 04 цілими значеннями:

S0302004      10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Державна служба статистики

Нові форми:

Нові форми без подачі в електронному вигляді:

S1001104     11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

S1001202     12-зез (ВПІ). Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на обов’язкове заповнення поля Пояснювальна записка реалізовано лише для типу Звітний:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства фінансів

2.   Реалізовано перенесення планових показників у форму поточного року:

SI300307     Звіт до інвестиційного плану (річний)

із форми SI300107, створеної у попередньому році.

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з SI300107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа SI300307 поточного року.

3.   Додано додаткову умову розрахунку графи 18:

MFD00001    Додаток 1 до Методики

4.   Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено терміни подачі форм за І, ІІ, ІІІ, IV квартал 2018 року у пакеті:

PROZVI01     Ярлик до пакету МЕРТУ

5.   Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі у редакції від 31.07.2018 № 1070) «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» проставлено терміни подачі форм, створених у періоді 2019 року, пакету:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни

Доопрацьовано перенесення даних у періоді IV Квартал:

PE000308      Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма початок дії - з 01.01.2019, період подання - І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP90801     Інформація за сегментами

Зміни:

Додано новий обов’язковий контроль для поля Марка у розділі 6 таблиці 6 у формі:

UOP00109     Фінансовий план

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контролі для форми:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу!

У модулі Довідники - Картка підприємства виконано наступні доопрацювання:

1.   На вкладці Керівництво, у розділах Керівник та Головний бухгалтер замість поля ПІБ додано нові поля: Прізвище, Ім’я, По батькові.

Поля Прізвище та Ім’я обов’язкові для заповнення.

Після встановлення оновлення прізвище, ім’я, по батькові відповідальних осіб будуть автоматично перенесені у відповідні нові поля.

Під час входу у підприємство відображатиметься інформаційне повідомлення: «Актуалізуйте дані в розділі Керівництво та збережіть їх».

Будь ласка, перевірте правильність заповнення нових полів та збережіть дані!

2.   Для користувачів фізичних осіб-підприємців додано обов’язкове заповнення поля Категорія платника на вкладці Пенсійний фонд.

Якщо поле Категорія платника не заповнено, під час входу у програму відображатиметься інформаційне повідомлення: «Заповніть поле "Категорія платника" в Пенсійному фонді. Актуалізуйте дані в розділі Керівництво та збережіть їх».

Будь ласка, внесіть необхідні дані у поле Категорія платника!

Звітність

Реєстр звітів

Оптимізовано швидкодію роботи модуля Реєстр звітів при використанні фільтру.

ЄСВ

1.   Відкориговано виконання консолідації звітів ЄСВ по команді меню Файл - Консолідувати звіти в режимі M.E.Doc.Корпорація.

2.   Доопрацьовано відправку пачки звітів до головного підприємства за допомогою функції Наступні дії - Подати копію на іншу адресу.

3.   Встановлено терміни подачі звітів ЄСВ на 2019 рік.

Інтеграція

Налаштовано роботу функції GetDocSender методу Send у частині відправки первинних документів контрагенту.

Адміністрування

Сертифікати

Внесено зміни у відображення даних у реєстрі сертифікатів. За замовчуванням на вкладці Встановлені сертифікати відображатимуться як чинні сертифікати, так і сертифікати, які ще не розпочали свою дію. Сертифікати, що поки не набули чинності, відображені у реєстрі сірим кольором.

По команді меню Вигляд - Показати всі сертифікати у реєстрі можливо переглянути прострочені сертифікати, завантажені у програму (позначені червоним кольором).

Управління ролями

Відкориговано налаштування ролей користувачів у розділі Доступ до бланків за допомогою функції меню Правка - Відмітити «Повний доступ».

Зарплата

Звіти

У звітах Розрахунково-платіжна відомість форма №П-6 та Розрахунково-платіжна відомість форма №П-7 до розділу Утримано додано поле Інші види утримань для відображення суми по виду оплати УТМ Утримання.

Майстер заповнення даних про підприємство

1.   При додаванні нового підприємства у програму у вікні введення даних про відповідальних осіб підприємства для Керівника установи та Головного бухгалтера замість поля ПІБ додано поля: Прізвище, Ім’я та По батькові.

Поля Прізвище та Ім’я обов’язкові для заповнення.

2.   Додано вимоги обов’язкового заповнення поля Категорія платника для фізичних осіб-підприємців у вікні вводу даних реєстрації в Пенсійному фонді при додаванні нового підприємства у програму.

Експорт та імпорт даних

1.   Відкориговано збереження документів у форматі PDF за допомогою команди Друк у PDF.

2.   Налаштовано експорт квитанції під час друку у форматі PDF зареєстрованої Податкової накладної, що має статус Реєстрація зупинена.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.026

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2.   Оновлено Довідник КВЕДІВ 2010 року.

3.   Оновлено бюджетний довідник КПКВ.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.   Оновлені контролі:

J1201010       Податкова накладна

F1201010      Податкова накладна

J1201210       Додаток №2

F1201210      Додаток №2

2.   Оновлено комплект звітів:

F0100702      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170302      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170602      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171302      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171402      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171502      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171602      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171702      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171802      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172802      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3.   Оновлені налаштування консолідації для форм:

J0200520       Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0200519       Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) (відмінено 30.06.2018)

Єдиний соціальний внесок

Зміни:

1.   Додано нові контролі:

F3051112     Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3050112      Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2.   Відкориговано контролі:

J3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612      Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

ФССУ

Зміни:

Додано контролі:

C1100101      Заява-розрахунок

C1100201      Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Державна казначейська служба

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р. «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

F2MD21          Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL21      Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM21          Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD121     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43MM121     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD21     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM21     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD21     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM21     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD21     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM21     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD21     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S21     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z21      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S21     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z21     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS21        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ21        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS21       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ21        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FING0005      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FENERG03      Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги  

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

Державна служба статистики

Нові форми:

Початок дії - з 01.12.2018, період подання - Квартал:

S0301115     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Початок дії - з 28.12.2018, період подання - Квартал:

S1001012     10-зез.Звіт про прямі іноземні інвестиції

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Квартал:

S0601314     1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0600317     3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S1001310     13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

Початок дії - з 01.12.2019, період подання - Рік

S2500203     ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

Нова форма без подачі в електронному вигляді:

S2305207     12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

Зміни:

S1001402     2К-П інв. Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

S2700913     11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S2701112     13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

S1616007     31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1000213     2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S2601002     1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1201112     14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

S0500909     9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0700503     1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

S1300108     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S0400118     1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету».

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

FS41MD21     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD21     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD21     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD21     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z21      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDZ21      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS21     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FZNVK04         (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано обов’язковим для заповнювання поле Пояснювальна записка:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства фінансів

2.   Оновлено форму:

PROZAY01      Заява на реєстрацію електронних підписів у системі електронної звітності державних підприємств

3.   Оновлено контролі:

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено терміни подачі форм за рік 2018 у пакеті:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми: початок дії - з 01.12.2018, термін подання - 1 Квартал, 1 Півріччя, 9 Місяців, Рік.

EV0058В2      Додаток №27. Розшифровка Цільове фінансування

EV0060В2      Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів

Зміни:

Реалізовано перенесення даних із 4 графи 3-го кварталу у 6 графу 4-го кварталу:

PE000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету».

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

K7MD1S21     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z21     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS21        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ21        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

KING0005      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Відкориговано перенесення даних рядка 3415із попереднього періоду у рядок 3405 графи 6:

MOU00307    Показники виконання фінансового плану

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

1.   Реалізовано можливість дублювання всіх форм у пакеті:

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

2.   Оновлено звіт:

KMDAZ001     Заява на реєстрацію електронних підписів у системі електронної звітності

3.   Доопрацьовано контролі:

KMFG0003     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оновлено компонент формування PDF-файлів.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Додана функція повторної відправки ПН/РК, які не мають фінальної квитанції, в ЄРПН.

Виконується із меню Сервіс - Повторна відправка ПН/РК без фінальної квитанції.

На виконання команди відкривається вікно Інтервал виписки документів для вибору інтервалу відправки (за датою виписки документів):

За замовчуванням, кінець інтервалу - поточна дата, початок - за 4 дні до поточної дати.

Для відбору ПН/РК натисніть Обрати та повторно відправте відображені документи без фінальної квитанції. У випадку відсутності таких ПН/РК, виводиться відповідне повідомлення.

2.   Доопрацьовано заповнення графи 11Зведеної податкової накладної, з використанням значення, вказаного у полі % Розрахунок податкових зобов’язань, при створенні зведеної виданої податкової накладної на основі отриманих ПН.

3.   Змінено на більш інформативні назви статусів документів на панелі вкладок та у таблиці модулю:

При відправці документів у ДФС на реєстрацію:

1)   у таблиці розділу, колонка Статус, значення Відправлено в ДФС замінено на В дорозі;

2)   на вкладці Наступні дії (у закритому та відкритому вигляді документа), значення Документ відправлено. Очікується повідомлення про доставкузамінено на:

-     Документ в дорозі, відправлено прямим з'єднанням. Подбайте про прийом повідомлення про доставку. (при відправці по прямому з’єднанню);

-     Документ в дорозі, відправлено електронною поштою. Подбайте про прийом повідомлення про доставку (при відправці по електронній пошті).

При доставці у ДФС:

-     у таблиці розділу, колонка Статус, значення Доставлено в ДФС замінено на Очікується квитанція №1.

-     на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Документ доставлено. Очікується результат обробки замінено на Отримано повідомлення. Подбайте про прийом квитанції №1.

4.   Доопрацьовано функцію перевірки платника ПДВ із РПД, у частині обов’язкового зазначення коду ЄДРПОУ контрагента у ПН/РК.

5.   Доопрацьовано функцію пошуку сертифікату для відправки запиту, що виконується по команді меню Правка - Перевірка платників ПДВ. Якщо у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис не налаштовано комплект підписів для розділу Звітність, використовується комплект підписів Податкові накладні, якщо ж і ці налаштування відсутні, буде застосовано комплект підписів розділу Розрахунки коригування (Дод2) до ПН.

Звірка документів з ЄРПН

Відкориговано встановлення номеру поточної філії у полі інформація лише по філії (структурному підрозділу покупця) отримувача при формуванні Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300105) від імені філії.

Автоматична обробка документів

Змінений інтервал для повторної відправки документів з «днів» на «годин».

У налаштуваннях розділу Налаштування обробки документів СЕА - Відправляти документи, які не мають фінальної квитанції, повторно - Інтервал повторної відправки, «годин» встановіть значення часу в годинах, через яке повторно будуть відправлені ПН/РК без фінальної квитанції.

Ці доопрацювання також виконані у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Шаблони первинних документів

Реалізована нова властивість полів шаблонів первинних документів - Заборонити редагування отримувачем.

Властивість буде корисною для документів, що заповнюються, як відправником так і отримувачем, наприклад, таких як Акт звіряння, перша частина якого заповнюється відправником, а друга редагується отримувачем.

У Конструкторі шаблона на вкладці Властивості поля додано поле Заборонити редагування отримувачем.Якщо опція встановлена - відповідне поле документа доступне для редагування відправником, але не доступне для редагування отримувачем.

Якщо опція вимкнена - поле доступне для редагування як відправником, так і отримувачем.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Відкориговано формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300105) з параметром За списком по виконанню команди меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

Звітність

Реєстр звітів

1.   Змінено на більш інформативні назви статусів звітів на панелі вкладок та у таблиці модулю.

При відправці документів у ДФС на реєстрацію:

1)   у таблиці розділу, колонка Статус, значення В дорозі замінено на Очікується кв. №1;

2)   у таблиці розділу, колонка Статус, значення В дорозі замінено на Очікується кв. №2 (документ має позитивну, але не фінальну, Квитанцію №1);

3)   на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Звіт відправлено. Очікується повідомлення про доставкузамінено на Звіт в дорозі. Подбайте про прийом повідомлення про доставку;

4)   на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Звіт доставленозамінено на Отримано повідомлення. Подбайте про прийом квитанції №1;

5)   на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Отримана квитанція №1. Очікується квитанція №2 замінено на Отримана квитанція №1. Подбайте про прийом квитанції №2 (документ має позитивну, але не фінальну, Квитанцію №1).

2.   Ширину колонки Стан оптимізовано для відображення нових назв статусів документів. Для зручного відображення даних додано можливість зменшення ширини колонок Код інсп., Примітка, Автор.

3.   Додано можливість додавання, фільтрування та видалення записів розділу пайовики довідника Співробітники при заповненні форми №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (J0500105, F0500105). Операції з записами довідника виконуються за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів:

Єдиний внесок

1.   Доопрацьовано збереження Таблиці 5 Додатка 4, за умови що у графі Професійна назва роботи введене значення, яке містить більше ніж 256 символів.

2.   Відкориговано відображення графічних зображень підписів у документах, що були завантажені за допомогою функції Сервіс - Завантажити звіти з СОТА.

Універсальний імпорт

Реалізований імпорт звітів ФСС (C1100101, C1100201) у форматі DBF за допомогою шаблонів універсального імпорту:

DBF ФСС Заява-розрахунок (C1100101)

DBF ФСС Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам(C1100201)

Приклади файлів для імпорту знаходяться у каталозі ...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Додане інформаційне повідомлення:

«Протягом доби дозволяється відправляти один Запит за параметром "на дату". Сьогодні вже був відправлений Запит з аналогічними параметрами» при формуванні протягом доби двох і більше аналогічних запитів:

J1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

(Більше див. у Інформер - Блог Бухгалтера - Важливо.)

Довідники

Адресна книга

Додано новий сертифікат Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізовано швидкість завантаження документів з КНЕДП при вході у розділ Адміністрування - Сертифікати.

Параметри системи

Актуалізовано роботу функції перевірки налаштувань з’єднання, що виконується по натисканню кнопки Перевірити з’єднання (всі адреси) у розділіПараметри системи - Налаштування проксі.

Управління ролями

1.   Відкориговано роботу користувачів, для ролей яких налаштовано доступ лише до розділу Облік ТТН.

2.   Реалізовано одночасний пошук бланка по всім розділам у модулі Управління ролями - Доступ до бланків.

Інформер

У Блог Бухгалтера додано новий розділ Електронний документообіг.

Інформація цього розділу допоможе впровадити ефективний електронний документообіг на вашому підприємстві. Тут ви можете дізнатися про переваги та особливості провадження електронного документообігу, особливості оформлення електронних документів, вимоги і правила використання та зберігання електронних документів тощо.

Якщо ви вже активно використовуєте електронний документообіг, розділ допоможе вам бути в курсі останніх новин та змін у законодавстві, а також вдосконалювати процеси документообігу вашого підприємства.

Зарплата

Кадрові дані

До розділу Посади підключено довідник Зміна посади. Для автоматичного заповнення Таблиці 5 звіту ЄСВ, переконайтеся, що даний довідник заповнено вірно.

Прийом та обробка звітності

Доопрацьовано механізм відправлення до ФСС України неконсолідованих звітів філій (C1100101, C1100102) від імені головної організації

C1100101      Заява-розрахунок

C1100201      Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Мережевий варіант роботи

Відкориговано відображення налаштувань зв'язків головний - дочірній шаблон у розділі Первинні документи - Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

Експорт та імпорт даних

У Реєстрі звітів реалізовано експорт нових 7-х місячних форм в форматі ДКСУ за допомогою функції Файл - Експорт - Експорт 7-х форм в форматі ДКУ.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.025

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 03.01.2019 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства -розділ Підприємство -група Контролюючий орган -поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2.   Оновлений Локальний довідник видів водних ресурсів. Довідник підключений до граф Б та В форми:

S2701712      1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

3.   Доданий довідник Номенклатура продукції промисловості (НПП). Довідник підключений до граф А, Б та В форм:

S0423113      1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

S0423112      1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

S0403510      1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», а також згідно з рекомендаціями листа ДФС України від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17: «враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період - 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою», додано нові форми: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - залежно від звітного періоду, що застосовується. (У разі потреби, в ПЗ M.E.Doc присутні стара і нова версії форм.)

J0100117       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110317       Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110617       Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111317       Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111417       Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111517       Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111617       Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111717       Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111817       Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112817       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0100702      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170302      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170602      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171302      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171402      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171502      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171602      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171702      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171802      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172802      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Зміни:

Відкориговані дати подання звіту:

F0602006      Податкова декларація з плати за землю

Державна служба статистики

Нові форми:

початок дії - з 01.12.2018 р, період подання - Рік:

S2202306     2-3 нк. Звіт про діяльність закладу вищої освіти на початок навчального року

S2204007     85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S0401001     Форма 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S2600314     1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1300108     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

початок дії - з 01.08.2018 р, період подання - Рік:

S0403510     1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

S1100913     2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

початок дії - з 01.01.2019 р, період подання - Місяць:

S0423112     1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

S0423113     1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

S2702412     24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість

S2700508     1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S0603206     1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600114     1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S0602117     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S0602127     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

Зміни:

S0301011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0303002     1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

S0800108     1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S1600212     2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1803107     31-вод. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

S1805107     51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105109     51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S1605110     51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S2701412     21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S1904108     4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S1901111     11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0701112     1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"

S0400409     1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S2703008     37 cг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S0700551     1-ціни (газ). Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам

S0700611     1-ціни (електроенергія). Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам

S0500510     5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

S0401208     1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

ДСЗУ

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 № 1763 «Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

C0303102      ІНФОРМАЦІЯ про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Форма доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Перший раз звіт подається за 2018 рік. Звіт доступний для підприємств та організацій, фізичними особами-підприємцями звіт не подається.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013р. «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено терміни подачі форм пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

2.   Проставлено терміни подачі форм пакету:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни

Реалізовано перенесення даних у періоді Рік із графи 6 (планові показники) форми:

PE000107      Фінансовий план підприємства

у графу 5 (план) форми:

PE000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни

Проставлені терміни подачі форм:

MKP01001    ф.4 Бюджетна пропозиція Наука

MKP02001    ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки

MKP02101    Дод.1. Спілки. Перелік заходів

MKP04001    ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP06001    ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

MKP08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

MKP11001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

MKP12001    ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі

MKP21001    Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

MKP22001    Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нова форма

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік:

NA040001      4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору (наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2017 року №1170, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 року № 1074):

-   реалізовано нові інформаційні контролі:

KMFB0003    Форма №1-дс Баланс

KMFR0003    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0003    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0003    Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

-   змінено алгоритм розрахунку для рядків 3095, 3195, 3400 графи 3 та 4 звіту:

KMFG0003    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

Зверніть увагу!

Якщо звіти створювались у попередній версії програми, потрібно відкрити їх, оновити поля, перевірити та зберегти.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відкориговано збереження документів з підписом у форматі p7s при одночасному експорті кількох первинних документів, що мають однакову дату та номер. Експорт виконується по команді Експорт - Експорт у PDF з підписами.

Звітність

Реєстр звітів

Доопрацьовано друк зазначених граф для форм:

J1310107       Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

J1310403       Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

F1310107      Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

F1310403      Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за грудень 2018 р. - 100,8 %.

Розрахункова відомість

При подовженні лікарняного в інформаційному вікні реалізовано відображення середнього заробітку, що був використаний при нарахуванні попереднього лікарняного.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.024

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідник Причини звільнення станом на 01.12.2018 р. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 26.12.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства -розділ Підприємство -група Контролюючий орган -поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

3.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2019 р.

ДФСУ затверджені нові довідники пільг станом на 01.01.2019 року, а саме:

 • Довідник № 91/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 91/2 інших податкових пільг.

4.   Відповідно до змін у ПКУ, внесеними Законом України №2628-VIII від 23.11.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»:

4.1.Оновлено Довідник ознак доходу 1ДФ станом на 01.01.2019 р.

Довідник підключено до поля Ознака доходу форми №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (J0500105, F0500105).

4.2.Оновлено довідник Пільги станом на 01.01.2019 р.

Довідник підключено до поля Ознака пільги форми №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (J0500105, F0500105).

4.3.Оновлено довідник Підакцизні товари (ставки акцизного податку) станом на 01.01.2019 р.

4.4.Оновлено довідник по мінімальному акцизному податковому зобов'язанню станом на 01.01.2019 р.

Значення довідника застосовуються у графі 15 формиДод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (J0295206, F0295206).

4.5.Оновлено довідник ставок екологічного податку станом на 01.01.2019 р. Довідник підключений у Додатках до Податкової декларації екологічного податку (J0302004).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - за потреби:

J1300203       Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

J1400203       Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300203      Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

F1400203      Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Зміни

Оновлено електронний формат xsd для форм:

J1402501     Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

F1402501     Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Інша звітність

Нова форма: початок дії - з 01.12.2018 р.; подання - за потреби:

PD311402      Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Державна казначейська служба

Зміни

FINR0005     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005     Форма №1-дс Баланс

FING0005     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Державна служба статистики

Нові форми:

1.   Подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:

S0210111     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

2.   Подання - Рік:

S2702312     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S1101013     3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1100210     2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1500113     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S1300108     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2702512     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S3200555     1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S2701712     1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

3.   Подання - Рік:

S2700412     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

Зміни

S2000906     9-нк. Звіт про діяльність театру

S1600312     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2702114     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S1402004     1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S2703602     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0404510     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S2601102     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S0703002     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0603302     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

Єдине вікно

Зміни

S0100113     Ф1. Баланс

S0100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103353     Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104008     Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007     Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005     6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003     1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення полів, що містять назву підприємства та код ЄДРПОУ підприємства при внесенні даних у динамічні таблиці форм моніторингу:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942     Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963     Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972     Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202     Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2.   Реалізовано автоматичне заповнення розділу 8, Таблиці 6, графи Найменування об’єкта (рік) на підставі даних, внесених у графу Найменування об’єкта (І - ІІІ квартал) без можливості редагування значень у таблиці з даними за рік у формі:

S3000109     Фінансовий план

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано обов’язкові контролі для форм:

UOP90901     Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOP00109     Фінансовий план

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

1.   Початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

NA090001      №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

2.   Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - Рік:

NA290001      29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Додано нові форми до пакету KMDABR01, початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

KMR7DZ37    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DB37    Ф №7д (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ37    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MB37   Ф №7м (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS37    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS37   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMFB0003    Форма №1-дс Баланс

KMFV0003    Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFR0003    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0003    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFP0003    Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

KMD23018    Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD09018    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD20018    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD24Z28    Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD24S28    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD25Z18    Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD25S18    Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD21018    Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD22Z18    Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22S18    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD27018    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KMD28018    Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Звірка документів з ЄРПН

Відкориговано заповнення графи Номер запиту та відображення інформації про наявність витяга у розділі Звірка документів з ЄРПН для ФОП.

Звітність

Єдиний внесок

1.   Відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» з 01.01.2019 р. ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю становить 8,41%, ставку нарахування ЄСВ для ФОП змінено з 22% на 8,41%.

На виконання Закону внесено зміни у розрахунок звітів, починаючи з січня 2019 року:

Додаток 4:

 • Таблиця 1 (J3040112, F3040112);
 • Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

2.   У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 доопрацьовано можливість введення назв, що містять символ «апостроф» у графі Професійна назва роботи.

Реєстр звітів

Внесено зміни у перевірку формату серії документа Свідоцтво про смертьу формах:

C1100101     Заява-розрахунок

С1100201     Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Для підприємств, у яких не налаштовано комплект підписів для статистичної звітності, у розділі Статистична звітність встановлено налаштування комплектів підписів, аналогічне розділу Звітність.

Резервне копіювання

Оптимізовано процес створення та відновлення резервних копій для СУБД Oracle.

Зарплата

Довідники

Оновлено довідник Види доходів станом на 01.01.2019 р.

Експорт та імпорт даних

1.   Додано транспортні файли передачі звітних даних до ДКСУ бюджетних та фінансових форм звітності.

2.   Відкориговано заповнення поля Зведена податкова накладна при виконанні універсального імпорту ПН у форматі DBF.

Мережевий варіант роботи

Реалізовано відображення детальної інформації про користувача та робочу станцію, що працюють зі звітом, при його відкритті у режимі перегляду іншим користувачем.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.023

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник сільськогосподарських сортів.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми: подання - за потреби:

J1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400105       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400105      Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Реалізовано можливість експорту форм у форматіЕxcel.

Зміни

Оновлено контролі-попередження для форм:

J1201010     Податкова накладна

J1201210     Додаток №2 до податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до податкової накладної

Облікові документи

Зміни:

S1499302     Квитанція-повідомлення

Державна казначейська служба

Нові форми

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. № 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FRD23020     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FRM24S33    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM24Z33    Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24Z34    Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25S20     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26020     Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD27020     Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD28020     Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FRD24S33     Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD24Z34     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

F2KD39         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV39       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM39        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM39    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM39    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM39    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM139    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS39       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S39    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z39     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB39      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS39      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ39       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09020     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10020     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11020     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12020     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

FRD12030     (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY

FRD13020     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на …

FRD14020     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15020     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16020     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17020     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18020     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19020     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD20020     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD21020     Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD22S20     Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRM20020    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FV4_3D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV4_3M39    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MS39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D039     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR2M039    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR41M39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR42M39    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR43M39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MS39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_339     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S39     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z39     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4339    Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S39    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z39     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D039     Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV2M039     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_339     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S39     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z39     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVM4139     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4239     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4139     Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4239     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4339     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S39     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z39     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. № 940, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FINR0005     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005     Форма №1-дс Баланс

FING0005     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Зміни

1.   Внесено зміни у форми:

FZKZAG20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FREM4313      (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213      (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4113      (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FDOV2007      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4107      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4207      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4307      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4317      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FDOV4407      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDOV207     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV417     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV427     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4312     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4313     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S13     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z13      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S12     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z12      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRES4113      (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213      (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313      (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413      (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2018 №886 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57» виконано зміни у формах:

FK0SHT15      Кошторис

FK0SHT16      Зведений кошторис

FK0SHM13     Кошторис (Місцевий бюджет)

N0101014      Зведення показників спеціального фонду кошторису

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки, загальні та до полів форм:

J1201010       Податкова накладна

F1201010      Податкова накладна

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Реалізовано автоматичне заповнення граф: Код за ЄДРПОУ, Найменування підприємства, Вид діяльності даними з Картки підприємства у формі:

S3000109      Фінансовий план

2.   Реалізовано автоматичне заповнення форми з типом Прогнозний, створеної в періоді Рік:

MFD00001    Додаток 1 до Методики

перенесення даних виконується з графи 5 основної таблиці форми S3000109Фінансовий план.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Скасовано автоматичне заповнення рядка 3020. Додано контроль на заповнення рядків 3020 та 3030:

UOP00109     Фінансовий план

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Додано контролі у формах пакетів:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02     Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMDAGP01     Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

1.   Початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

U41VAL39      (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD39     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL39      (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U44UKD39     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDZ39      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U2UKD39        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U7UKDS39     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U43UKD39     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U41UKD39     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

2.   Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - щомісячно, І - ІІІ квартал:

N2000214      Додаток Б форма 4 - наука

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. № 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, додано нові форми:

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові формипочаток дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

P2KD39           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD39      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD39      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD39      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD39      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD139      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P7KDS39        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ39         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S39      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z39      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PRD09020      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10020      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12020      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

PRD13020      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

PRD14020      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

PRD15020      Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

PRD16020      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD17020      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD18020      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PRD19020      Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD20020      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD21020      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD22Z20      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22S20      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23020      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PRD24Z33      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S33      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD25Z20      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25S20      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD26020      Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD27020      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0005      Форма №1-дс Баланс

PINR0005      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PING0005      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0005      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PINP0005      Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

F2KDMN39     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP39      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL39       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL39       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM39      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM39      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD24MZ1     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові формипочаток дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

K2KD39         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS39       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09020    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10020    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11020    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12020    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

KRD13020    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на …

KRD14020    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KRD15020    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KRD16020    Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD17020    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD18020    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KRD19020    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD20020    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD21020    Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD22S20    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD23020    Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KRD24S33    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD25S20    Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD26020    Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD27020    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Зміни

MK881001     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

MKP04001     ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FSDKRR02      Довідка про курсову різницю

FSRD1020      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1120     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1220     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

FSRD1320     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

FSRD1420     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FSRD1520     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FSRD1620     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1720     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1820     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSRD1920     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD2020     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2120     Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD22S20     Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSRD2320     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S33     Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD25S20     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSRD2620     Додаток 26 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2720     Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2820     Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FSUFR005     Управлінська форма 3

FS2KD39       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS43D139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FS44KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7KDZ39     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS39     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FSFVR002     Фактичні видатки

FSFINB05     Форма №1-дс Баланс

FSFINR05     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING05     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINV05     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FSFINP05     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Зміни

FS41MD19     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD19     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS44MD19     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FRPIN01         Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FDPIN01         Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FOPIN01         Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   На панелі Фільтр додано параметр відбору Реєстрація прострочена. Параметр призначений для відбору ПН/РК, які зареєстровані у ЄРПН та мають прострочений термін реєстрації. Відбір документів здійснюється за наявності кількості днів прострочки у відповідній графі реєстру.

Для відбору прострочених документів на панелі Фільтр необхідно встановити опцію Реєстрація прострочена, в полі Статус обрати Зареєстровані в ЄРПН та натиснути кнопку Показати.

За замовчуванням опція не відображається на панелі Фільтр. Для відображення опції натисніть кнопку та у вікні Налаштування фільтра встановіть позначку у рядку Документ - Реєстрація прострочена.

2.   Реалізовано автоматичне перенесення даних з отриманої ПН у графу 11 Зведеної податкової накладної (J1201010, F1201010) при створенні зведеної ПН за допомогою команди Створити на основі - Створити зведену видану ПН.

3.   Відкориговано перенесення значення коду філії контрагента при створенні ПН нової версії на основі ПН попередньої версії за допомогою команди Створити на основі нову версію ПН.

4.   Доопрацьовано формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300104, F1300104) за допомогою команди меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

У разі виділення більше ніж 1000 документів, реалізовано автоматичне розділення та відправлення запитів, кожен з яких містить не більше 1000 рядків (документів).

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відправки зареєстрованих ПН/РК. У налаштуваннях розділу Відправка первинних документів автообробником контрагенту у полі Відправляти документ, якщо він має статус додано значення Зареєстровано в ЄРПН.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Звітність

Єдиний внесок

1.   Згідно з Законом України №2629-VIII від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України на 2019 р» з 01.01.2019 оновлені дані розміру мінімальних (4173 грн) та максимальних (62595 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2019 року:

Додаток 4:

 • Таблиця 6 (J3040612, F3040612);
 • Таблиця 8 (J3040812);
 • Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

 • Таблиця 1 (F3050112);
 • Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти для звітів тільки з 01.01.2019р.

2.   Додано функцію оновлення реєстру у розділах Додаток 4 та Додаток 7.

Оновити вміст реєстру можна, натиснувши кнопку на панелі інструментів або, обравши пункт головного меню Вигляд - Оновити реєстр.

3.   Реалізовано можливість друку у форматі PDF із закритого вигляду для документів:

 • Додаток 5 (F3000512);
 • Додаток 6 (F3000612);
 • Додаток 7 (J3000712, F3000712).

Друк виконується по команді контекстного меню Друк в PDF.

4.   У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 реалізовано додатковий контроль граф 12, 13, 14.

Реєстр звітів

Додано додатковий контроль на внесення від'ємного значення в графі 21 та графі 22 Додатка 1.1 у формі:

C1100101     Заява-розрахунок

Довідники

Співробітники

Відкориговано активацію ознак СПД та Не використовується у групі Інші при створенні та редагуванні картки Іншої особи на СУБД Oracle.

Адміністрування

Параметри системи - Документообіг

Згідно з Законом України від 05.10.2017 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» використання електронної позначки часу під час накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов'язковим.

Відповідно до вимог законодавства, після встановлення оновлення для всіх користувачів буде автоматично активовано опцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні, що міститься у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.

Для спрощення налаштувань встановлення електронної позначки часу функція активується одночасно для всіх організацій, наявних у системі.

Зверніть увагу! Накладання електронної позначки часу виконується лише для електронних первинних документів та не застосовується до документів електронної звітності.

Для коректної роботи функції обов'язково повинен бути налаштований доступ до OCSP та TSP серверів КНЕДП.

Параметри системи - Підпис

1.   У розділі Звітність про відкриття/закриття рахунків додано комплект підписів Відповідальна особа - Відповідальна особа. Для однієї з обраних відповідальних осіб обов’язково повинен бути завантажений у систему сертифікат шифрування, або сертифікат шифрування печатки, за наявності.

2.   Реалізовано окреме налаштування комплектів підписів для статистичної звітності. На вкладці Підпис додано розділ для налаштування підписів: Статистична звітність.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2018 р. - 101,4 %.

Налаштування

Оновлено довідники Мінімальна заробітна плата, Максимальний ФОП для оподаткування, Прожитковий мінімум, Прожитковий мінімум (діти).

Розрахункова відомість

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. №2628-VIII з 01.01.2019 р. ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю становить 8,41 %.

Довідники

Додано свята: Пасха - 28.04.2019 та Трійця - 16.06.2019.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.022

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Створено новий довідник Сертифікати відповідності. Довідник заповнюється і редагується користувачем та підключений до граф 10 та 11 таблиці Відомості про вантаж форми ТТН на переміщення алкогольних напоїв(J1204201, F1204201).

2.  Оновлено Довідник КЕКВ станом на 01.01.2019.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

1.   Оновлено електронний формат pdf для форми:

F1401802     Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді

2.   Оновлено контролі-попередження для форм:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до податкової накладної

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Доопрацьовано підказки по заповненню полів до граф 10, 11, 12 у зв'язку зі зміною алгоритму розрахунку форми:

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Додано обов’язковий контроль для рядків 2070 та 3415 графи 4 та графи 6 форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

3.   Додано обов’язковий контроль на заповнення таблиці 6 по розділам 2, 3, 6 і 7 у формі:

S3000109       Фінансовий план

4.   До комплектівбланків «Єдиний податок» та «Бюджетна конфігурація» додано бланки:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

1.   Реалізовано автоматичне заповнення таблиць звітів залежно від КОПФГ Державних установ та Господарських товариств у формах:

UOP02004      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

UOP03005      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP04005      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05005      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP09103      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

UOP09303      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

UOP06002      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP07002      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP09402      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

UOP09502      Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління

UOP09603      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

UOP09703      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

UOP08004      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP03002      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP04003      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05002      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP08002      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Відкориговано вигрузку у форматі Excel для форми:

UOP00107      Фінансовий план підприємства

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни

Відкориговано вигрузку у форматі Excel для форм:

PE000107       Фінансовий план підприємства

PE000308       Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відкориговано заповнення колонки Дата ПН\Номер ПН\Код причини для РК, що були імпортовані у форматі для подачі в контролюючий орган.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реалізовано можливість одночасного друку рядків, що виділені (або відібрані за допомогою фільтру), як на вкладці Отримані, так і на вкладці Видані. Друк виконується по команді меню Файл - Друк виділених рядків.

Облік ТТН

Реєстр товарно-транспортних накладних

Додано відображення інформації про отримувача у полі Одержувач на вкладці Властивості у вікні відкритої ТТН, що була відправлена контрагенту.

Звітність

Реєстр звітів

Скасовано контроль на нульове значення для графи 21 та графи 22 Додатка 1.1 у формі:

C1100101     Заява-розрахунок

Адміністрування

Сертифікати

Доопрацьовано механізм заповнення адреси підприємства в картці приєднання під час продовження сертифікатів.

Інтеграція

Доопрацьовано роботу з програмою через СОМ методи.

Зарплата

Звіти

У звіті KD000201 підключено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 для поля Код за КП.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.021

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

Наказом Міністерства фінансів України №763 від 17.09.2018 р.«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Нові форми застосовуються з 1 грудня 2018 р.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

 1. 1.ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:

Державна фіскальна служба

J1201010      Податкова накладна

J1201110      Додаток №1 до податкової накладної

J1201210      Додаток №2 до податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201110     Додаток №1 до податкової накладної

F1201210     Додаток №2 до податкової накладної

 1. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:
 • Додано новий довідник Код ознаки зведеної ПН. Довідник підключено у нових версіях форм Податкова накладна (J1201010, F1201010) та Розрахунок коригування (J1201210, F1201210).
 • Додано новий довідникДовідник умовних кодів причин коригування. Довідник підключено до графи 2.1 код причини нової версії форми Розрахунок коригування (J1201210, F1201210).
 • Доповнено довідник Особливі примітки в подат. накладній значенням:
  • 20 - У разі складання РК до ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована ПН.

Довідник підключено до поля Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) у новій версії форми Податкова накладна (J1201010, F1201010) та Розрахунок коригування (J1201210, F1201210).

 1. 3.ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:

Реєстр первинних документів

 • Реалізовано створення РК нової 10-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі.
 • Реалізовано створення зведеної виданої ПН нової 10-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі.
 • Реалізовано можливість групового заповнення граф, що містять код ознаки зведеної ПН, у документах Податкова накладна та Розрахунок коригування.

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано область Код ознаки зведеної ПН. Значення для заповнення обираються у підключеному до поля довіднику Код ознаки зведеної ПН.

При встановленій опції Код ознаки зведеної ПН виконується заповнення лише документів 10-ї версії: графи Зведена податкова накладна у Податкових накладних та графи До зведеної податкової накладної у Розрахунках коригування.

Групове заповнення полів здійснюється по виконанню команди меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

 • У вікні Створити документ на основі нової версії бланка додано поле Код ознаки зведеної ПН. Значення для заповнення поля обираються у підключеному до поля довіднику Код ознаки зведеної ПН.

Створення документа на основі нової версії бланка доступне для виданих ПН/РК попередніх версій по виконанню команди Створити на основі - Створити на основі нову версію ПН (або Створити на основі нову версію Додатка 2).

 • Реалізовано відображення коду причини коригування для РК у Реєстрі первинних документів. Назву колонки Дата ПН/Номер ПН/причина змінено на Дата ПН/Номер ПН/Код причини.

Звітність - Універсальний імпорт

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 10-ї версії.

Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.

У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

Адміністрування -Параметри системи - Перетворення форм ПН-Дод2

Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 10-ту версію при виконанні імпорту та копіюванні.

Перетворення форм документів у 10-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х та 9-х версій ПН/РК виконується автоматично.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту ПН/РК нової 10-ї версії у форматі DBF.

ІНШІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ:

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 14.11.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства -розділ Підприємство -група Контролюючий орган -поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).
 2. Додано нові довідники Довідник с/г культур та Довідник с/г сортів. Довідники підключено у формах НААН:

NOISAN01      Сортовий аналіз

NOIYRI01      Реалізація ярі

NOIROZ01      Реалізація озимі

NOIPOS01      Всього посів

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Реалізовано можливість створення, відправки та отримання відповіді на запити у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ для наведених нижче форм. Форми, що були створені у модулі Реєстр звітів, після встановлення оновлення будуть автоматично перенесені до розділу Довідки державних органів - Інформаційна довідка.

J1300305      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400305      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400802      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1300305     Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400305     Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400802     Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Державна служба статистики

Зміни

S2702010     №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

Державна казначейська служба

Зміни

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 768 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», а саме, до наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FMERD001    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRMER001    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZP002     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPSP002     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FZPS0003     Зведення показників спеціального фонду

FRZRP002     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZPA002     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZZA002     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRZSS003     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA02     Розподіл відкритих асигнувань

FDOPIV02     Довідка про операції в іноземній валюті

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

 1. Для форми:

S3000109       Фінансовий план

реалізовано перенесення даних із відповідної форми Міністерства оборони України:

MOU00109     Фінансовий план

та форми Укроборонпрому:

UOP00109      Фінансовий план підприємства

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з … у вікні відкритого документа S3000109 на вкладці Наступні дії.

 1. Розширено довідник, підключений до графи 10 форми:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Додано значення «ІВ» - інформація відсутня. Якщо у графі 10 обрано значення «ІВ», графа 17 - обов’язкова для заповнення.

 1. У формі:

S3000109       Фінансовий план

вимкнено контролі по рядку 3150 і 3157 по графам 3 та 4, на відповідність значень з формами:

S3000108       Фінансовий план підприємства

S3000308       Показники виконання фінансового плану

 1. Змінено алгоритм розрахунку графи 12 згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» у формі:

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

MK300109    Фінансовий план

Зміни

При створенні форм реалізовано перенесення даних за минулий період:

MK100112      Ф1. Баланс

MK100212      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK104007      Ф4. Звіт про власний капітал

MK105005      Ф5. Примітки до річної звітності

MK106005      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нова форма: початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

MOU00109    Фінансовий план

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

 1. Змінено дату закриття форми на 31.12.2018:

UOP00107      Фінансовий план підприємства

 1. Реалізовано автоматичне перенесення та заповнення даних:

UOP08002      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Шаблони первинних документів

 1. Додано поле для відображення банківських реквізитів отримувача (покупця) у шаблонах:

1С82АВР       Акт (ціна з ПДВ)

1С82АВРБ     Акт (без ПДВ)

1С82АВР0     Акт (ціна без ПДВ)

 1. Відкориговано виконання процедури видалення поля динамічної таблиці у редагованому шаблоні.

Звітність

Реєстр звітів

 1. Реалізовано автоматичне заповнення полів Код страхувальника у відділенні ФССУ даними поля Реєстр. № в Фонді у Картці підприємства (вкладка Додатково, розділ ФСС України) у формах:

C1100101     Заява-розрахунок

C1100201     Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Додано контроль на обов’язкове заповнення поля Код страхувальника у відділенні ФССУ. Якщо це поле не заповнено, буде виводитись повідомлення: «Заповніть значення 'Реєстраційний код страхувальника у ФССУ' в картці підприємства».

 1. Реалізовано перенесення даних по співробітникам із форми Заява-розрахунок (С1100101) в форму Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (С1100201).

Перенесення даних здійснюється по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Створити С1100201 у вікні відкритого документа Заява-розрахунок (С1100101)на вкладці Наступні дії.

Єдиний внесок

Додано можливість копіювання рядків у електронній формі Таблиці 5 Додатка 4 (J3040512, F3040512). Копіювання здійснюється по натисканню кнопки на панелі інструментів, та по виконанню команди меню Файл - Скопіювати запис.

Адміністрування

Управління ролями

Оптимізовано відкриття розділу Доступ до бланків під час створення нової або редагуванні існуючої ролі.

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Додатково в розділі ФСС України у полі Реєстр. № в Фонді зменшено кількість символів до 12.

Інтеграція

 1. Відкориговано механізм затвердження документів за допомогою метода AcceptDoc.
 2. Скасовано можливість виклику операції збереження документа для всіх COM методів при обробці документів, що передані на підпис.
 3. Відкориговано механізм переключення між організаціями за допомогою методу SelectFirm().
 4. Відкориговано збереження даних у довіднику Контрагенти за допомогою метода Save.
 5. Змінено алгоритм вибору шаблону за чаркодом за допомогою COM методів при наявності у Глобальному реєстрі шаблонів кількох шаблонів первинних документів з однаковими чаркодами.

Зарплата

 1. Реалізована підтримка роботи модуля на СУБД Oracle.
 2. Для ознайомлення з модулем Зарплата відкрито його відображення у переліку доступних модулів головного меню програми для всіх типів ліцензій. Повноцінна робота з модулем можлива за наявності ліцензії M.E.Doc.Зарплата.
 3. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2018 р. - 101,7 %.

 

Завантажити з офіційного сайту

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.020

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 26.10.2018 р.

2.   Внесено зміни у довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2018 р. № 733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи» додано нові форми, початок дії - з 07.11.2018 р.; подання - за потреби:

J1300305      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400305      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400802      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1300305     Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400305     Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400802     Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

Зміни

Додано повідомлення про максимальну кількість заповнених рядків у табличній частині («Максимальна кількість рядків у табличній частині - 1000») форми:

J1300104      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300104     Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

Державна служба статистики

Нові форми

період подання - 2018 рік:

S2702010     №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

S2702912     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Зміни

S1002008     2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S0401112     11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0200309     2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S3200308     громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S0900110     1-житлофонд. Житловий фонд

S2204105     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S0300106     7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S1401114     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401113     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2000806     8-нк. Звіт про діяльність музею

S2000005     12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S2702211     2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S1100111     1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1101209     1-відходи. Утворення та поводження з відходами

S1904413     4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S0303002     1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Реалізовано контроль для рядка 1200 графи 5 форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано контроль для консолідованихзвітів на полеСупровідний листу ярликах:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 4 та графи 5 при відповідному встановленні ознаки у графі Затверджено (погоджено) фінансових планів:

UOP04003      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни

Доопрацьовано контроль при відсутності звітів в попередніх періодах для форми:

MOU00307    Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Відкориговано перевірку відповідності сертифіката та відповідальної особи, що зазначена у документі, при виконанні групової відправки Податкових накладних та Розрахунків коригування, у яких вказані різні відповідальні особи. Перевірка відповідності сертифіката виконується при встановленій опції Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в податкових (ПН та Дод.2) та акцизних (АН та РК) документах у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.

2.   Доопрацьовано механізм роздільного підписання Податкових накладних та Розрахунків коригування при груповій відправці.

Шаблони первинних документів

У шаблон 1С82АВР0 Акт (ціна без ПДВ) додано поле для відображення посади відповідальної особи виконавця.

Звітність

ЄСВ

1.   Відкориговано відображення нумерації колонок у електронній формі Таблиці 6 Додатка 4 (J3040612, F3040612) після додавання та видалення рядків таблиці.

2.   Оновлено електронні формати xsd та pdf (додано додаткові поля для графи «ФО - на загальній системі оподаткування») форми Додатка 5:

F3000512     Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма № Д5 (річна)

Облік ТТН

Реєстр товарно-транспортних накладних - Первинні документи

Додано шаблон документа:

PD010230     Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Реалізовано створення, підписання та надсилання документа Картка приєднання до Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису при продовжені та перевидачі сертифікатів.

Довідники

Картка підприємства

Реалізовано можливість друку даних, що занесені у Картку підприємства, аналогічно функції друку завершального етапу Майстра створення підприємства. Друк даних здійснюється по виконанню команди меню Файл - Друк картки підприємства, або по натисканню кнопки на панелі інструментів Друк картки підприємства.

Майстер створення підприємства

Реалізовано можливість створення документа S1391101 Заявка про реєстрацію електронного підпису у системі електронної звітності органів державної статистики під час створення нового підприємства.

У вікні Договори про електронний документообіг додано опцію Заява про реєстрацію електронного підпису у системі електронної звітності органів державної статистики. Якщо опція встановлена, після натискання кнопки Створити документ буде відкрито у окремій вкладці. Створений документ доступний у розділі Звітність - Реєстр звітів.

 

 

 

Завантажити з офіційного сайту

Страница 1 из 8