ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.017

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг у зв’язку із затвердженням ДФСУ нових довідників пільг станом на 01.10.2018 року, а саме: Довідника 90/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідника № 90/2 інших податкових пільг.

2.   Внесено зміни у Довідник КПКВ.

3.   Доповнено довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

4.   Оновлено довідник Відділення ФСС України.

5.   Довідник Органи управління (СКОДУ).

Зверніть увагу! Довідник Органи управління (КОДУ) втратив чинність. Будь ласка, у Картці підприємства -розділ Підприємство - поле Орган управління встановіть значення з нового довідника Органи управління (СКОДУ)!

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Доповнено файл консолідації для звітів:

J0100116       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0108104       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

ФСС України

Нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:

C1200101       Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Зміни

Змінено зовнішній вигляд бланку:

C1100101       Заява-розрахунок

Державна казначейська служба

Нові форми

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно, І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

FDOPIV01     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV01    Довідка про операції в національній валюті

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно:

FZNR0003     Заявка на видачу готівки

FZABIV01      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою державною казначейською службою України

FAKTPR01     Акт придбання матеріальних цінностей

FZDVIV01      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно, Рік:

FDNYNF01    Довідка про надходження у натуральній формі

Зміни

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN021     Тимчасовий план використання бюджетних коштів

FZPLN012     Зведений план використання бюджетних коштів

FZPLN022     Тимчасовий зведений план використання бюджетних коштів

FLIM0001     Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування

FDPPL001     Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів

FDK0SH01     Довідка про зміни до кошторису

FDK0SH02     Тимчасова довідка про зміни до кошторису

FDPLAZ01     Довідка про зміни до плану асигнувань

FDPLAZ02     Тимчасова довідка про зміни до плану асигнувань

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Розширено інформаційний контроль для форм пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

та форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано додаткову програму обробки з імпорту/експорту даних у форматі Excel для форми:

S3000109       Фінансовий план підприємства

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни

FSFVK002       Фактичні видатки

FSFINR04       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB04       Форма №1-дс Баланс

FSKD1819      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSUFK005       Управлінська форма 3

FSKD2119      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2719      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FS41KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS2KD38         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FSUFK005       Управлінська форма 3

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

У властивостях бланку змінено одиниці виміру:

KM300107      Фінансовий план підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Налаштування переносу полів для функції створити на основі

1.   Додано новий розділ Налаштування переносу полів для функції створити на основі. Розділ призначений для налаштування перенесення даних з головного документа у дочірній документ, що створюється за допомогою функції Створити на основі.

Вікно розділу містить:

Панель Головний шаблон, яка містить перелік шаблонів первинних документів, для яких можуть створюватися дочірні документи.

Область для визначення та перегляду списку шаблонів дочірніх документів, які можуть бути створені за допомогою функції Створити на основі - Власні налаштування.

Область налаштування відповідності полів шаблонів головного та дочірнього документів, для яких здійснюватиметься перенесення даних.

Щоб налаштувати перенесення даних:

1.   Оберіть шаблон головного документа на панелі ліворуч.

2.   Оберіть шаблони дочірніх документів, які можуть бути створені по команді Створити на основі. Щоб додати шаблон, у області Перелік дочірніх шаблонів натисніть праву кнопку миші та у контекстному меню оберіть пункт Додати дочірній шаблон. У вікні, що відкриється, оберіть дочірній шаблон.

3.   Встановіть відповідність між полями шаблонів головного та дочірнього документа. Щоб додати поле, натисніть праву кнопку миші у області Відповідність налаштувань переносу полів та у контекстному меню оберіть пункт Додати відповідність полів. У вікні, що відкриється, заповніть необхідні поля.

Можливо налаштовувати перенесення значень полів, що містять дані однакового типу.

2.   Реалізовано можливість експорту/імпорту налаштувань перенесення даних з головного документа у дочірній документ. Експорт (імпорт) налаштувань виконується по відповідній команді головного меню Файл - Експорт (Файл - Імпорт).

Реєстр первинних документів

1.   Додано пункт Власні налаштування для функції Створити на основі. Пункт Власні налаштування призначений для створення документів на основі існуючого за налаштуваннями користувачів. Функція застосовується до документів, для яких визначений зв’язок з дочірніми документами у розділі Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

2.   Доопрацьовано відображення назви імпортованих первинних документів у таблиці реєстру для випадку, коли імпортований xml-файл не містить назви документа.

3.   Доопрацьовано механізм підписання первинних документів із закритого вигляду, що створені за шаблонами з довільно налаштованим комплектом підписів.

4.   Відкориговано відображення підписів відправника на вкладці Затверджено контрагентом для первинних документів, що перенесені у архів, за допомогою команди Адміністрування - Архівування документів.

5.   Реалізовано можливість погодження вхідних первинних документів довільним комплектом підписів, який налаштовується у шаблоні документа на стороні відправника.

На вкладці Наступні дії для отриманого первинного документа, у шаблоні якого налаштовано довільний комплект підписів для погодження, додано відображення повідомлення: «Автор шаблону первинного документу налаштував погодження даного документу наступним комплектом підписів: … Перед погодженням документу переконайтесь, що сертифікати необхідного типу присутні в програмі».

Під час погодження такого первинного документа будуть запитані сертифікати тільки того типу і у тому порядку, що налаштовані у шаблоні документа. У випадку, якщо певний тип необхідних сертифікатів відсутній у програмі, буде виведене відповідне повідомлення, погодження документа скасовується.

Шаблони первинних документів

1.   У Конструкторі шаблона для полів шаблона додано можливість обирати тип списку: Редагований або Фіксований. Перелік значень списку задається у полі Список значень.

При встановленні типу Редагований, під час заповнення документа користувач матиме можливість редагувати обране зі списку значення.

2.   Реалізовано можливість налаштовувати комплект підписів, для погодження первинного документа на стороні отримувача.

У Конструкторі шаблона у вікні налаштування комплекту підписів додано поле для вибору налаштування типу комплекту підписів: Відправник або Отримувач. При виборі типу Отримувач, у вікні виконується налаштування комплекту підписів для затвердження документа на стороні отримувача. Налаштування комплекту підписів виконується по команді меню Файл - Налаштування комплекту підписів.

Автоматична обробка документів

1.   Реалізовано функцію автоматичного імпорту вкладень до первинних документів, що створюються за шаблоном типу Документ з вкладенням.

У розділі Імпорт документів з диску (мультипотоковий) додано область налаштувань Імпорт вкладень до первинних документів, у якій містяться налаштування:

 • Каталог з вкладеннями - обирається шлях до каталогу, у якому зберігаються файли вкладень, що повинні бути додані у документ.
 • Зберігати файли, в яких виявлено помилки, до каталогу - шлях для збереження файлів, які не вдалося імпортувати.
 • Зберігати файли, які успішно імпортовані, до каталогу - якщо опція встановлена стає активним поле, у якому обирається каталог для збереження документів, що вдало пройшли імпорт.
 • Шаблон первинного документа - обирається шаблон первинного документу типу Документ з вкладенням, на основі якого буде створюватися первинний документ, та у який додаватиметься вкладення. При натисканні кнопки відкривається список усіх доступних шаблонів з типом Документ з вкладенням.

У якості вкладень можуть бути імпортовані файли формату: pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx, rtf.

Ім’я файла вкладення повинно мати формат: <чаркод первинного документа>_<дата документа (у форматі ддммрррр)>_<номер документа>_<ЄДРПОУ контрагента>_<код філії контрагента>.

У якості роздільника використовується символ «нижнє підкреслення».

Чаркод, дата документа, номер документа та ЄДРПОУ контрагента - обов’язкові параметри, ці дані обов’язково повинні бути присутніми у назві файлу. Код філії контрагента - необов’язковий параметр, може бути відсутнім у імені файла.

Приклад назви файла: Test_21082018_12345_63636363_6.pdf.

Ім'я файла не повинно містити більш ніж 50 символів. Розмір файла не повинен перевищувати 20 МБ.

З усіх файлів, які будуть розміщені у каталозі, що вказаний у полі Каталог з вкладеннями, будуть імпортовані лише ті файли, що відповідають вимогам, описаним вище.

Під час виконання імпорту здійснюється створення первинного документа за обраним шаблоном, заповнення полів документа даними з назви файла вкладення та прикріплення файла вкладення до створеного документа. Для кожного файла вкладення створюється окремий первинний документ.

2.   Реалізовано підтримку довільного комплекту підписів при автоматичній обробці документів з увімкненою опцією автоматичного погодження первинних документів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Звірка документів з ЄРПН

Відкориговано відображення результатів звірки з даними Єдиного реєстру податкових накладних у разі переміщення первинних документів у архів за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів та відключення архіву.

Звітність

Єдиний внесок

1.   Оптимізована робота з Таблицею 6 Додатка 4, що містить велику кількість рядків. Якщо звіт містить більше ніж 100 помилок, всі унікальні помилки вже знайдено, будь ласка, не очікуючи закінчення перевірки, виправте знайдені помилки по всім графам.

2.   Відкориговано заповнення графи 6 у Додатку 5 Таблиці 1 (F3050112 , F3051112).

3.   Відкориговано виконання перевірки Таблиці 6 Додатка 4 після додавання нових співробітників.

4.   Додано відображення нумерації граф у електронній формі Таблиць 5 - 9 Додатка 4.

Довідники

Співробітники

Оптимізовано механізм одночасного видалення великої кількості записів з довідника Співробітники при використанні СКБД Oracle.

Картка підприємства

Додано новий блок Для платників акцизного податку. Блок містить поля:

 • Код філії (код пункту реалізації) - код філії, що виписує та реєструє акцизні накладні;
 • Платник АП (назва головного підприємства) - назва головного підприємства, до якого належить філія (структурний підрозділ).

Якщо поля заповнені, при формуванні Акцизних накладних (J1203002, F1203002) та Розрахунків коригування до акцизної накладної (J1203102, F1203102) здійснюватиметься автоматичне заповнення полів документів код філії та Особа, що реалізує пальне.

Зверніть увагу! Автоматичне заповнення відповідних полів акцизних документів відбуватиметься лише при заповненні полів Код філії (код пункту реалізації) та Платник АП (назва головного підприємства) у Картці підприємства.

Контрагенти

Реалізовано контроль на наявність дублікатів записів контрагентів (по значенню ЄДРПОУ та коду філії) у файлах xml та dbf, що імпортуються.

Мережевий варіант роботи

1.   Відкориговано роботу модуля Автоматична обробка документів при одночасному запуску модуля на серверній частині та на робочій станції під різними користувачами, що працюють в одному підприємстві.

2.   Відкориговано роботу функції Імпорт банківських виписок у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів при запуску сервісу на робочій станції за допомогою файла APStart.exe.

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.016

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно Закону України від 02.07.2015 р. № 580-VIII «Про Національну поліцію»доповнено довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Відкориговано довідник Військове звання. Довідник підключено до графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:

F1301802       Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

F1401802       Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Відповідь на запит у електронному вигляді

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку .

ФСС України

Нові форми

На виконання постанови правління Фонду соціального страхування України № 12 від 19.07.2018 р. «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» створено новий розділ ФСС України. У розділі додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - у разі потреби у межах періоду:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201       Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Державна казначейська служба

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

FKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики

Зміни

S1201112     14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення полів:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни

1.   Внесено зміни у форми:

FS41MD19      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FSKD2119      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

FSKD2319      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2719      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щомісячно, I квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

EV026701       Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV026751       Додаток № 1 Розшифpовка pядкiв 18 та 19 фоpми № 10-п

EV026801       Додаток № 2 Розшифpовка pядка 07 «Витpати на оплату пpацi» фоpми № 10-п

EV026851       Додаток № 3 Розшифpовка pядка 10 «Iншi витpати» фоpми № 10-п

EV026901       Додаток № 4 Розшифpовка pядка 12 «Адмiнiстpативнi витpати» фоpми № 10-п

EV026951       Додаток № 5 Розшифpовка pядка 13 «Витpати на збут» фоpми № 10-п

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

PKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

KKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

KMDAGV02     Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMCTRL01      Пояснення до звітності, що містить виключення для контролів

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KM110012      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

KMM04008     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05207     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

KMM21011     Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

KMM30308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

KMM31011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMCTRS01     Пояснення до звітності малих підприємств, що містить виключення для контролів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Додані нові типи документів: Додаткова угода та Специфікація. Реалізовано можливість створення шаблонів первинних документів нового типу.

2.   Відкориговано застосування налаштувань автоматичної нумерації документів при створенні первинних документів за допомогою функції Створити на основі. Автоматична нумерація налаштовується у розділі Адміністрування - Параметри системи - Звітність - Автоматична нумерація документів.

3.   Доопрацьовано функцію перевірки відповідності імені відповідальної особи до імені сертифіката під час підписання первинних документів на боці відправника.

Звірка з реєстраційним лімітом ДФС

Відкориговано відображення даних у Калькуляторі користувача після архівації Податкових накладних та Розрахунків коригування за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Шаблони первинних документів

Додано можливість встановлювати атрибут ПІБ підписанта контрагента для полів шаблона.

Якщо атрибут встановлено, під час підписання документа на стороні контрагента значення поля, для якого встановлено атрибут, буде перевірятися на відповідність імені у сертифікаті контрагента-підписанта.

Звітність

Реєстр звітів

1.   Реалізовано можливість подання звітів ФССУ у електронній формі.

2.   Реалізовано можливість експорту/імпорту звітів Фонду соціального страхування України:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201       Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Експорт (імпорт) звітів виконується відповідно за допомогою команд меню Файл - Експорт (Файл - Імпорт).

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізовано роботу з захищеними носіями.

Довідники

Адресна книга - Для подачі звітності

У адресну книгу додано нову електронну адресу центру обробки електронної звітності ФССУ (Фонд соціального страхування України) - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Реєстр бланків - Властивості

Додано нову одиницю виміру: В од з 1-м дес знаком. Одиниці виміру обираються у вікні Властивості бланка, вкладкаАтрибути - Одиниця виміру.

Зарплата

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення звіту С1100101 Заява-розрахунок.

Реєстр документів

Додано звіт Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Для формування звіту необхідно обрати розділ Заборгованість по виплатам.

Мережевий варіант роботи

Доопрацьовано механізм роботи кластеру служб з використанням динамічного вибору портів.

 

 

Завантажити

Нашій команді M.E.Doc, як експерту в області е-документообігу, випала чудова нагода взяти активну участь у розробці та реалізації пілотного проекту ДФС «E-Receipt» з модернізації існуючої системи фіскалізації, мета якого перевести касові операції в електронний простір. Е-чек, завірений ЕЦП, стає сучасною альтернативою фіскальним апаратам РРО з традиційними паперовими чеками, а фіскалізація відбувається з будь-якого девайсу: чи то з мобільного телефону, з планшета, чи з ноутбука у зручному місці за лічені секунди!

 

Компанія-розробник M.E.Doc впродовж багатьох років залишається флагманом у питаннях впровадження е-документообігу в бізнес-діяльність України. Наступним кроком на шляху оцифровування та оптимізації паперових операцій ми вбачаємо у переведенні звичайного фіскального чеку у електронний вигляд.

 

Ми підтримали дану технологію у всій лінійці наших продуктів! Усі можливості E-Receipt будуть доступними в програмі M.E.Doc та в інших наших продуктах у зручному для роботи юзер-френдлі інтерфейсі. Ми вже інтегрувалися та тестуємо роботу E- Receipt.

 

Окрім цього, для наших користувачів-смартфонолюбів у 2019 році планується вихід M.E.Doc.Mobile з усіма функціями, доступними у десктопній версії програми, включаючи E- Receipt.

 

Ми завжди підтримуємо проекти, мета яких забезпечити українських підприємців сучасними технологіями, спрямованими спростити та оптимізувати ряд архаїчних бізнес-процесів та створити умови для ведення прозорого та ефективного бізнесу. 


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.015

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Створено новий довідник Посада з можливістю редагування. Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 15 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Відкориговано довідник Військове звання. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Внесено зміни в xsd файли згідно електронних форматів, викладених на сайті ДФС:

J0112816       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0182804       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152816       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

ЄСВ

Зміни:

Змінені електронні формати для поля Сума добровільних внесків із застосуванням коефіцієнта 2, встановлено тип ознака:

Додаток 6:  Таблиця 1 (F3060112).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:

S3000109       Фінансовий план підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відкориговано перенесення даних табличної частини документа при виконанні операції Створити на основі.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість обирати період часу, через який слід виконати автоматичне погодження первинних документів.

У розділі Обробка вхідних документів у області налаштувань Автоматичне погодження вхідних документів додано опцію Погоджувати документи, які знаходяться в програмі більше … дні(в). Опція активна, якщо обраний хоча б один контрагент та відповідний йому шаблон для погодження. Можливо встановлювати період часу від 1 до 30 днів.

Якщо опцію встановлено, автоматичне погодження для обраних контрагентів та документів буде виконуватись через вказану кількість днів після отримання документів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Відкориговано роботу фільтру по графі Індивідуальний податковий номер покупця при використанні СКБД Oracle. Фільтр вмикається по натисканню кнопки на панелі інструментів.

Звітність

Єдиний внесок

Оптимізовано процес групового додавання даних з довідника Співробітники у Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

Реєстр звітів - КМДА

Змінено адресу прямого з’єднання на http://77.88.192.105/GateWebService/gate.asmx.

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

1.   У Майстрі створення заявок на сертифікати додано можливість створювати декілька заявок на сертифікати типу Керівник та Печатка установи.

2.   У вікні Формування заявок на сертифікат у полі Назва реалізовано відображення населених пунктів, які належать лише до обраної області.

Параметри системи - Підпис

Реалізовано окреме налаштування комплектів підписів для Податкових накладних та Видаткових накладних.

У вікні Параметри системи у розділі Підпис додано області для налаштування підписів:

Податкові накладні:

та Первинні документи - Видаткові накладні:

Довідники

Співробітники

Налаштовано роботу функцій пошуку та фільтрації довідника після завантаження сертифікатів співробітників.

Інтеграція

Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr():

 • відображення списку документів з урахуванням редакцій;
 • при передачі параметру docType=-1 реалізовано виведення всього списку документів, у тому числі документів по акцизу: «10050» - Акцизна накладна та «10051» - Розрахунок коригування (акциз).

Сервіс Універсальної автоматичної обробки документів

Реалізовано можливість експорту Журналу подій.

На панелі інструментів додано кнопку . По натисканню кнопки відкривається вікно Експорт журналу подій:

Вікно містить список всіх підприємств, відкритих у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів. Щоб обрати підприємства, для яких потрібно виконати експорт журналу, встановіть позначки у відповідних рядках. Щоб швидко обрати всі підприємства, встановіть позначку у заголовку таблиці.

Для виконання експорту натисніть ОК. Журнал подій зберігається у форматі Excel, дані для кожного підприємства зберігаються на окремому аркуші.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2018 р. - 100,0 %.

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.014

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідник Військове звання. Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Згідно з Кодексом законів про працю України доповнено довідник Причини звільнення. Додано значення:

 • ст. 32 КЗпПУ. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

3.   Додано Довідник вибору років.

ФОРМИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено порядок виконання контролів у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

 • якщо у підприємства в наявності документи S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах), S0100113 Ф1. Баланс, S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, звірка по формі відбувається з цими документами;
 • якщо документи S0100213, S0100113, S0110011 відсутні, звірка відбувається за SS100213 Ф2.Звіт про фінансові результати (в тисячах), SS100113 Ф1. Баланс, SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;
 • за відсутності S0100113 не відбувається автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 по графі 4 з форми SS100113.

2.   Реалізовано можливість вибору файла вкладення та можливість видалення доданого файла у полях Супровідний лист та Пояснювальна записка форм:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Для Міністерства аграрної політики та продовольства України реалізовано можливість імпорту даних Excel-шаблону для форм пакету PROZVI01:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Відкориговано процедуру відкриття Реєстру первинних документів у разі відсутності налаштувань комплектів підписів у розділі Адміністрування - Підпис - Первинні документи - Інше.

2.   Налаштовано відображення підписів на первинному документі у випадку об’єднання комірок у області реквізитів.

Автоматична обробка документів

Доопрацьовано відправку на реєстрацію ПН та РК залежно від статусу контрагентів (платник/неплатник ПДВ, налаштовується у розділі Налаштування обробки документів в СЕА, опція Перевіряти статус платника ПДВ).

Доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Звітність

Єдиний внесок

Для Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412) відкориговано відображення статі у графі 7 у друкованій формі документа.

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізовано роботу з захищеними носіями.

Менеджер архіву програми

Відкориговано процедуру відновлення архіву програми для БД Oracle, за наявності символу «пробіл» у шляху до програми.

Довідники

Контрагенти

Налаштовано відображення номерів телефонів після імпорту даних контрагентів з формату xml.

Адресна книга

Оновлено сертифікат Національної академії аграрних наук.

Інтеграція

1.   Реалізовані нові COM-методи для роботи з документами без обв’язкового використання змінної ExDocID, замість неї використовуватиметься внутрішній ідентифікатор cardcode:

-   GetSendSTTByCode;

-   MoveToTrashByCode;

-   GetInTrashStatusByCode;

-   GetDocStatusByCode;

-   ShowDocumentByCode.

2.   Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr() для роботи з Акцизними накладними та Розрахунками коригування Реєстру акцизних документів.

Експорт та імпорт даних

Усунено дублювання рядків у xls-файлі при виконанні експорту даних за допомогою Додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії для документа J1400104 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зарплата

Звіти

У розділ Звітні форми додано новий звіт:

PD030304      Бухгалтерська довідка (відпустка).

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.013

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.«Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» внесено зміни у довідники:

1.   Створений новий довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (без можливості редагування). Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до граф 12, 13, 14 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Створений новий довідник Військове звання (без можливості редагування). Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

3.   У Зведений (універсальний) довідник додано нові категорії особи:

 • 7 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

Довідник підключено до графи 8 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

4.   У довідник Тип нарахувань додано новий тип нарахувань:

 • 14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням).

Довідник підключено до графи 10 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

5.   Згідно з Додатком 2 до наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р. у довідник Категорії застрахованої особи додано нові типи застрахованих осіб.

Довідник підключено до графи 9 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

Та до поля Категорія застрахованої особи Таблиці Відомості про застраховану особу (J3070112, F3070112) Додатка 7 (J3000712, F3000712).

Зміни у довідниках починають діяти для звітів за серпень 2018 року.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

Початок дії - з 01.09.2018 р.; подання - щомісячно:

J1412304       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413302       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412304       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413302       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.«Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми звітів; початок дії - з 01.08.2018 р.; подання - щомісячно.

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Такий звіт подається лише один раз за один звітний період.

Звіти, які не подавалися починаючи з 01.01.2016 року, подаються за новою формою.

Додаток 4:

J3000412       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

F3000412       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Таблиці:

J3040112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040212       Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

J3040312       Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

J3040412       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

J3040512       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

J3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J3040712       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

J3040812       Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J3040912       Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

F3040112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040412       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

F3040512       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

F3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040712       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3000512       Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3050112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3050412       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3005112       (для самоз. осіб) Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3051112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3051412       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 6:

F3000612       Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

Таблиці:

F3060112       Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F3060212       Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

F3060312       Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

Додаток 7:

J3000712       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

F3000712       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Таблиці:

J3070112       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

F3070112       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

Звіти доступні у модулі програми Звітність - Єдиний внесок.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Виправлено вивантаження періоду створення у шаблон Excel для форм МЕРТУ:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2.   Реалізовано автоматичне перенесення даних з Картки підприємства та підключено відповідні довідники по графам 4, 5, 6 і 7:

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Упорядковано відбір документів за допомогою фільтру Статус для типів документів Договір та Довіреність.

2.   Відкориговано копіювання первинних документів за попередні періоди при налаштуванні дати виписки копії документа Як в оригіналі. Якщо опція Як в оригіналі встановлена, у копії проставляється період оригінального документа.

3.   Оптимізовано процес звільнення оперативної пам’яті після виконання архівації первинних документів по періодам за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Звітність

Єдиний внесок

1.   У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412) реалізовано можливість обирати з довідника значення поля Посада, до поля підключено довідник Посади.

2.   Реалізовано копіювання звітів Додаток 4 попередніх версій (J3000410, F3000410, J3000411, F3000411) у нову версію звіту (J3000412, F3000412).

3.   Доопрацьовано механізм імпорту даних у пакет ЄСВ із формату DBF з урахуванням структури форм звітів нових версій. (Імпорт виконується по команді меню Файл - Імпорт - Імпорт з DBF).

Файл з описом нової структури файлів *.dbf для імпорту динамічних таблиць Додатка 4 знаходиться у каталозі …\Medoc\help\manuals\Структура файлів імпорту таблиць (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf.

Щомісячна персоніфікація

Відкориговано процедуру виконання команди Перевірити документ для форми звіту Додаток 4.

Реєстр звітів - Звітність державних підприємств

Змінено адресу прямого з’єднання на http://195.123.10.10/WebSrvMERTU/gate.asmx.

Облік ТТН

Реєстр товарно-транспортних накладних

Доопрацьовано процедуру відбору документів за фільтром Статус.

Адміністрування

Сертифікати

У вікні Формування заявок на сертифікат, що відкривається на виконання команди Сформувати заявки,виконано доопрацювання:

 • додано поля для введення адреси - квартира/офіс, корпус, тип вулиці, тип населеного пункту (поля не обов’язкові до заповнення);
 • змінено максимальну кількість символів у полі Назва організації - можливо ввести не більше 64 символів.

Управління ролями

Реалізовано розмежування прав доступу до розділу Реєстр шаблонів звітів згідно з налаштуваннями ролі користувача.

У розділі Управління ролями - Облік ПДВ - Реєстр первинних документів та розділі Управління ролями - Первинні документи - Реєстр первинних документів додано опцію Реєстр шаблонів звітів. Якщо опція встановлена, користувачу дозволений доступ до розділу Реєстр шаблонів звітів.

Експорт та імпорт даних

Змінено механізм експорту даних у Excel.

Відтепер встановлення пакету Excel на комп’ютер користувача не обов’язкове. У результаті експорту формуватиметься файл формату .xls, який можливо відкрити у будь-якій програмі, що підтримує цей формат файлів.

Зарплата

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення звіту (J3000412, F3000412) Єдиний соціальний внесок (наказ Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.).

Налаштування

1.   Оновлено довідник Категорія застрахованої особи відповідно до наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.

2.       Додано кнопку Увесь довідник до довідника Категорія застрахованої особи.

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.012

ФОРМИ

Державна фіскальна служба
Зміни
Відповідно до Довідника версій документів податкової звітності встановлено дату закриття 30.06.2018 для форм:
J0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
F0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок


Державна служба статистики
Нові форми
Додано нові форми, початок дії - з 01.06.2018 р.; подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:
S0700551 1-ціни (газ). Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам
S0700611 1-ціни (електроенергія). Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам
Зміни
S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо


Єдине вікно
Зміни
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

 

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.011

2018-08-17 09:16:54

Переглядів: 249

 

Шановні користувачі, пропонуємо вам оновити програму M.E.Doc до версії 11.00.011.

Реалізовано новий майстер створення заявок на нові сертифікати.

Доопрацьована робота з підписами у Реєстрі первинних документів модулю "Первинні документи", а саме: перевірка підписів для архівованих документів.

Доопрацьовано створення первинних документів за шаблонами, які містять графічні зображення та процедуру погодження документів від контрагентів - при мережевому варіанті роботи.

Оптимізовано завантаження із інтернету сертифікатів, що містять серію та номер паспорта. 

Додані нові фоми ДФСУ, змінені деякі форми звітності державних підприємств та "Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів " ДКСУ, розроблений обліковий документ "Протокол засідання комісії із соціального страхування (рішення повноваженого)".

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2018р.

Більш докладно ознайомтесь з оновленням 11.00.011 та завантажте його безпосередньо у програмі M.E.Doc

 

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.010

 

 

Шановні користувачі, пропонуємо вам оновити програму M.E.Doc до версії 11.00.010.

В оновленні реалізовано збереження сортування записів по коду ЄДРПОУ підприємства у наступному сеансі роботи з розділом Контрагенти у Адресній книзі модулю "Довідники".

Відкориговано механізм оновлення даних контрагентів з серверу Державної фіскальної служби, у випадку відсутності даних контрагента у Єдиному довіднику контрагентів.

У Реєстрі первинних документів модулю "Первинні документи" налаштовано відображення значень полів ДатаПН/номерПН/причина та Особа, яка склала документ у таблиці модуля для документів Додаток 2 (J1201209, F1201209), що були перенесені у архів за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Додано нові форми запитів до ДФС стосовно отримання публічної інформації та стану заборгованості зі сплати податків.

Змінено деякі бланки звітності державних підприємств, Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.009

 

 

Шановні користувачі, вийшло оновлення M.E.Doc 11.00.009.

В поточному оновленні оптимізована робота баз даних Firebird та Oracle. Така оптимізація дозволить швидше опрацьовувати вибірки. Ці необхідні доопрацювання можуть затягнути час встановлення оновлення, тому, після запуску, не переривайте процес самостійно, а перед оновленням створіть всі необхідні резервні копії.

Додано новий тип первинного документа  "Акт розбіжностей" у шаблони первинних документів, який можна створити, базуючись на видатковій накладній.

Доопрацьовано Реєстр звітів модулю "Звітність".

Реалізовано Повідомлення про надання відпустки у Кадровому обліку модуля "Зарплата".

Додані нові облікові документи, форми звітності до ДКСУ, Мінкультури, форми для підвідомчих організацій ДФС. Змінена деяка звітність державних підприємств та КМДА.

Внесено зміни у довідники КПКВ та "Статус підприємства".

M.E.Doc ще зручніше у користуванні!

 • Доопрацьована можливість встановлення поточної дати у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.
 • Змінено сортування розділів в реєстрі звітів – найбільш використовувані Вами розділи будуть відображені у верхній частині списку, щоб було простіше знайти потрібний розділ.
 • Доопрацьована функція групового підтвердження "Погодити обрані документи"для вхідних первинних документів.

Ми завжди приймаємо Ваші поради щодо покращення функціоналу програми M.E.Doc та зручності користування, тому, за нещодавніми проханнями клієнтів, ми доопрацювали також:

 • Можливість перенесення інформації з вкладки "Примітка" при копіюванні звітів.

 

Завантажити