ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.015

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Створено новий довідник Посада з можливістю редагування. Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 15 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Відкориговано довідник Військове звання. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Внесено зміни в xsd файли згідно електронних форматів, викладених на сайті ДФС:

J0112816       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0182804       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152816       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

ЄСВ

Зміни:

Змінені електронні формати для поля Сума добровільних внесків із застосуванням коефіцієнта 2, встановлено тип ознака:

Додаток 6:  Таблиця 1 (F3060112).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:

S3000109       Фінансовий план підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відкориговано перенесення даних табличної частини документа при виконанні операції Створити на основі.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість обирати період часу, через який слід виконати автоматичне погодження первинних документів.

У розділі Обробка вхідних документів у області налаштувань Автоматичне погодження вхідних документів додано опцію Погоджувати документи, які знаходяться в програмі більше … дні(в). Опція активна, якщо обраний хоча б один контрагент та відповідний йому шаблон для погодження. Можливо встановлювати період часу від 1 до 30 днів.

Якщо опцію встановлено, автоматичне погодження для обраних контрагентів та документів буде виконуватись через вказану кількість днів після отримання документів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Відкориговано роботу фільтру по графі Індивідуальний податковий номер покупця при використанні СКБД Oracle. Фільтр вмикається по натисканню кнопки на панелі інструментів.

Звітність

Єдиний внесок

Оптимізовано процес групового додавання даних з довідника Співробітники у Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

Реєстр звітів - КМДА

Змінено адресу прямого з’єднання на http://77.88.192.105/GateWebService/gate.asmx.

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

1.   У Майстрі створення заявок на сертифікати додано можливість створювати декілька заявок на сертифікати типу Керівник та Печатка установи.

2.   У вікні Формування заявок на сертифікат у полі Назва реалізовано відображення населених пунктів, які належать лише до обраної області.

Параметри системи - Підпис

Реалізовано окреме налаштування комплектів підписів для Податкових накладних та Видаткових накладних.

У вікні Параметри системи у розділі Підпис додано області для налаштування підписів:

Податкові накладні:

та Первинні документи - Видаткові накладні:

Довідники

Співробітники

Налаштовано роботу функцій пошуку та фільтрації довідника після завантаження сертифікатів співробітників.

Інтеграція

Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr():

 • відображення списку документів з урахуванням редакцій;
 • при передачі параметру docType=-1 реалізовано виведення всього списку документів, у тому числі документів по акцизу: «10050» - Акцизна накладна та «10051» - Розрахунок коригування (акциз).

Сервіс Універсальної автоматичної обробки документів

Реалізовано можливість експорту Журналу подій.

На панелі інструментів додано кнопку . По натисканню кнопки відкривається вікно Експорт журналу подій:

Вікно містить список всіх підприємств, відкритих у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів. Щоб обрати підприємства, для яких потрібно виконати експорт журналу, встановіть позначки у відповідних рядках. Щоб швидко обрати всі підприємства, встановіть позначку у заголовку таблиці.

Для виконання експорту натисніть ОК. Журнал подій зберігається у форматі Excel, дані для кожного підприємства зберігаються на окремому аркуші.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2018 р. - 100,0 %.

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.014

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідник Військове звання. Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Згідно з Кодексом законів про працю України доповнено довідник Причини звільнення. Додано значення:

 • ст. 32 КЗпПУ. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

3.   Додано Довідник вибору років.

ФОРМИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено порядок виконання контролів у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

 • якщо у підприємства в наявності документи S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах), S0100113 Ф1. Баланс, S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, звірка по формі відбувається з цими документами;
 • якщо документи S0100213, S0100113, S0110011 відсутні, звірка відбувається за SS100213 Ф2.Звіт про фінансові результати (в тисячах), SS100113 Ф1. Баланс, SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;
 • за відсутності S0100113 не відбувається автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 по графі 4 з форми SS100113.

2.   Реалізовано можливість вибору файла вкладення та можливість видалення доданого файла у полях Супровідний лист та Пояснювальна записка форм:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Для Міністерства аграрної політики та продовольства України реалізовано можливість імпорту даних Excel-шаблону для форм пакету PROZVI01:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Відкориговано процедуру відкриття Реєстру первинних документів у разі відсутності налаштувань комплектів підписів у розділі Адміністрування - Підпис - Первинні документи - Інше.

2.   Налаштовано відображення підписів на первинному документі у випадку об’єднання комірок у області реквізитів.

Автоматична обробка документів

Доопрацьовано відправку на реєстрацію ПН та РК залежно від статусу контрагентів (платник/неплатник ПДВ, налаштовується у розділі Налаштування обробки документів в СЕА, опція Перевіряти статус платника ПДВ).

Доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Звітність

Єдиний внесок

Для Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412) відкориговано відображення статі у графі 7 у друкованій формі документа.

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізовано роботу з захищеними носіями.

Менеджер архіву програми

Відкориговано процедуру відновлення архіву програми для БД Oracle, за наявності символу «пробіл» у шляху до програми.

Довідники

Контрагенти

Налаштовано відображення номерів телефонів після імпорту даних контрагентів з формату xml.

Адресна книга

Оновлено сертифікат Національної академії аграрних наук.

Інтеграція

1.   Реалізовані нові COM-методи для роботи з документами без обв’язкового використання змінної ExDocID, замість неї використовуватиметься внутрішній ідентифікатор cardcode:

-   GetSendSTTByCode;

-   MoveToTrashByCode;

-   GetInTrashStatusByCode;

-   GetDocStatusByCode;

-   ShowDocumentByCode.

2.   Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr() для роботи з Акцизними накладними та Розрахунками коригування Реєстру акцизних документів.

Експорт та імпорт даних

Усунено дублювання рядків у xls-файлі при виконанні експорту даних за допомогою Додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії для документа J1400104 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зарплата

Звіти

У розділ Звітні форми додано новий звіт:

PD030304      Бухгалтерська довідка (відпустка).

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.013

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.«Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» внесено зміни у довідники:

1.   Створений новий довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (без можливості редагування). Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до граф 12, 13, 14 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2.   Створений новий довідник Військове звання (без можливості редагування). Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

3.   У Зведений (універсальний) довідник додано нові категорії особи:

 • 7 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

Довідник підключено до графи 8 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

4.   У довідник Тип нарахувань додано новий тип нарахувань:

 • 14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням).

Довідник підключено до графи 10 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

5.   Згідно з Додатком 2 до наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р. у довідник Категорії застрахованої особи додано нові типи застрахованих осіб.

Довідник підключено до графи 9 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

Та до поля Категорія застрахованої особи Таблиці Відомості про застраховану особу (J3070112, F3070112) Додатка 7 (J3000712, F3000712).

Зміни у довідниках починають діяти для звітів за серпень 2018 року.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

Початок дії - з 01.09.2018 р.; подання - щомісячно:

J1412304       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413302       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412304       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413302       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.«Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми звітів; початок дії - з 01.08.2018 р.; подання - щомісячно.

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Такий звіт подається лише один раз за один звітний період.

Звіти, які не подавалися починаючи з 01.01.2016 року, подаються за новою формою.

Додаток 4:

J3000412       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

F3000412       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Таблиці:

J3040112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040212       Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

J3040312       Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

J3040412       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

J3040512       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

J3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J3040712       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

J3040812       Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J3040912       Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

F3040112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040412       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

F3040512       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

F3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040712       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3000512       Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3050112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3050412       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3005112       (для самоз. осіб) Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3051112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3051412       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 6:

F3000612       Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

Таблиці:

F3060112       Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F3060212       Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

F3060312       Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки

Додаток 7:

J3000712       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

F3000712       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Таблиці:

J3070112       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

F3070112       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

Звіти доступні у модулі програми Звітність - Єдиний внесок.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Виправлено вивантаження періоду створення у шаблон Excel для форм МЕРТУ:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2.   Реалізовано автоматичне перенесення даних з Картки підприємства та підключено відповідні довідники по графам 4, 5, 6 і 7:

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Упорядковано відбір документів за допомогою фільтру Статус для типів документів Договір та Довіреність.

2.   Відкориговано копіювання первинних документів за попередні періоди при налаштуванні дати виписки копії документа Як в оригіналі. Якщо опція Як в оригіналі встановлена, у копії проставляється період оригінального документа.

3.   Оптимізовано процес звільнення оперативної пам’яті після виконання архівації первинних документів по періодам за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Звітність

Єдиний внесок

1.   У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412) реалізовано можливість обирати з довідника значення поля Посада, до поля підключено довідник Посади.

2.   Реалізовано копіювання звітів Додаток 4 попередніх версій (J3000410, F3000410, J3000411, F3000411) у нову версію звіту (J3000412, F3000412).

3.   Доопрацьовано механізм імпорту даних у пакет ЄСВ із формату DBF з урахуванням структури форм звітів нових версій. (Імпорт виконується по команді меню Файл - Імпорт - Імпорт з DBF).

Файл з описом нової структури файлів *.dbf для імпорту динамічних таблиць Додатка 4 знаходиться у каталозі …\Medoc\help\manuals\Структура файлів імпорту таблиць (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf.

Щомісячна персоніфікація

Відкориговано процедуру виконання команди Перевірити документ для форми звіту Додаток 4.

Реєстр звітів - Звітність державних підприємств

Змінено адресу прямого з’єднання на http://195.123.10.10/WebSrvMERTU/gate.asmx.

Облік ТТН

Реєстр товарно-транспортних накладних

Доопрацьовано процедуру відбору документів за фільтром Статус.

Адміністрування

Сертифікати

У вікні Формування заявок на сертифікат, що відкривається на виконання команди Сформувати заявки,виконано доопрацювання:

 • додано поля для введення адреси - квартира/офіс, корпус, тип вулиці, тип населеного пункту (поля не обов’язкові до заповнення);
 • змінено максимальну кількість символів у полі Назва організації - можливо ввести не більше 64 символів.

Управління ролями

Реалізовано розмежування прав доступу до розділу Реєстр шаблонів звітів згідно з налаштуваннями ролі користувача.

У розділі Управління ролями - Облік ПДВ - Реєстр первинних документів та розділі Управління ролями - Первинні документи - Реєстр первинних документів додано опцію Реєстр шаблонів звітів. Якщо опція встановлена, користувачу дозволений доступ до розділу Реєстр шаблонів звітів.

Експорт та імпорт даних

Змінено механізм експорту даних у Excel.

Відтепер встановлення пакету Excel на комп’ютер користувача не обов’язкове. У результаті експорту формуватиметься файл формату .xls, який можливо відкрити у будь-якій програмі, що підтримує цей формат файлів.

Зарплата

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення звіту (J3000412, F3000412) Єдиний соціальний внесок (наказ Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.).

Налаштування

1.   Оновлено довідник Категорія застрахованої особи відповідно до наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.

2.       Додано кнопку Увесь довідник до довідника Категорія застрахованої особи.

 

Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.012

ФОРМИ

Державна фіскальна служба
Зміни
Відповідно до Довідника версій документів податкової звітності встановлено дату закриття 30.06.2018 для форм:
J0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
F0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок


Державна служба статистики
Нові форми
Додано нові форми, початок дії - з 01.06.2018 р.; подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:
S0700551 1-ціни (газ). Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам
S0700611 1-ціни (електроенергія). Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам
Зміни
S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо


Єдине вікно
Зміни
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

 

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.011

2018-08-17 09:16:54

Переглядів: 249

 

Шановні користувачі, пропонуємо вам оновити програму M.E.Doc до версії 11.00.011.

Реалізовано новий майстер створення заявок на нові сертифікати.

Доопрацьована робота з підписами у Реєстрі первинних документів модулю "Первинні документи", а саме: перевірка підписів для архівованих документів.

Доопрацьовано створення первинних документів за шаблонами, які містять графічні зображення та процедуру погодження документів від контрагентів - при мережевому варіанті роботи.

Оптимізовано завантаження із інтернету сертифікатів, що містять серію та номер паспорта. 

Додані нові фоми ДФСУ, змінені деякі форми звітності державних підприємств та "Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів " ДКСУ, розроблений обліковий документ "Протокол засідання комісії із соціального страхування (рішення повноваженого)".

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2018р.

Більш докладно ознайомтесь з оновленням 11.00.011 та завантажте його безпосередньо у програмі M.E.Doc

 

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.010

 

 

Шановні користувачі, пропонуємо вам оновити програму M.E.Doc до версії 11.00.010.

В оновленні реалізовано збереження сортування записів по коду ЄДРПОУ підприємства у наступному сеансі роботи з розділом Контрагенти у Адресній книзі модулю "Довідники".

Відкориговано механізм оновлення даних контрагентів з серверу Державної фіскальної служби, у випадку відсутності даних контрагента у Єдиному довіднику контрагентів.

У Реєстрі первинних документів модулю "Первинні документи" налаштовано відображення значень полів ДатаПН/номерПН/причина та Особа, яка склала документ у таблиці модуля для документів Додаток 2 (J1201209, F1201209), що були перенесені у архів за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Додано нові форми запитів до ДФС стосовно отримання публічної інформації та стану заборгованості зі сплати податків.

Змінено деякі бланки звітності державних підприємств, Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.009

 

 

Шановні користувачі, вийшло оновлення M.E.Doc 11.00.009.

В поточному оновленні оптимізована робота баз даних Firebird та Oracle. Така оптимізація дозволить швидше опрацьовувати вибірки. Ці необхідні доопрацювання можуть затягнути час встановлення оновлення, тому, після запуску, не переривайте процес самостійно, а перед оновленням створіть всі необхідні резервні копії.

Додано новий тип первинного документа  "Акт розбіжностей" у шаблони первинних документів, який можна створити, базуючись на видатковій накладній.

Доопрацьовано Реєстр звітів модулю "Звітність".

Реалізовано Повідомлення про надання відпустки у Кадровому обліку модуля "Зарплата".

Додані нові облікові документи, форми звітності до ДКСУ, Мінкультури, форми для підвідомчих організацій ДФС. Змінена деяка звітність державних підприємств та КМДА.

Внесено зміни у довідники КПКВ та "Статус підприємства".

M.E.Doc ще зручніше у користуванні!

 • Доопрацьована можливість встановлення поточної дати у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.
 • Змінено сортування розділів в реєстрі звітів – найбільш використовувані Вами розділи будуть відображені у верхній частині списку, щоб було простіше знайти потрібний розділ.
 • Доопрацьована функція групового підтвердження "Погодити обрані документи"для вхідних первинних документів.

Ми завжди приймаємо Ваші поради щодо покращення функціоналу програми M.E.Doc та зручності користування, тому, за нещодавніми проханнями клієнтів, ми доопрацювали також:

 • Можливість перенесення інформації з вкладки "Примітка" при копіюванні звітів.

 

Завантажити

Бухгалтерська програма M.E.Doc – стала першим IT-продуктом, що знаходиться під захистом Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ

 

 

Життя в інформаційній ері цифрових технологій та комунікацій несе в собі нові загрози, а саме кібератаки. Тому сьогодні перед усім світом постає питання пошуку ефективних та дієвих систем захисту інформації та IT-інфраструктури.

Усвідомлюючи всю відповідальність перед усіма користувачами програми M.E.Doc, ми впроваджуємо надсучасні та інноваційні рішення для захисту свого продукту. Досвід боротьби з кіберзлочинністю показав, що жодна країна не здатна впоратися з цією проблемою самотужки. Успіх можуть гарантувати тільки спільні дії як державних, так і комерційних структур.

Результатом такої синергії став Меморандум, який Служба безпеки України підписала з компанією Lіnkos Group з метою розвитку ефективної системи кібербезпеки держави.

В рамках Меморандуму Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ підключив Lіnkos Group до платформи MISP-UA.  Ця платформа широко використовується в усьому світі, відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО, застосовується основними міжнародними суб’єктами у сфері кібербезпеки NATO NCI Agency, FIRST, CIRCL, CiviCERT тощо.  

MISP-UA виконує функцію інформаційного щита в режимі реального часу, який знаходиться попереду IT-інфраструктури компанії та забезпечує не лише захист, а й протидію, реакцію і нейтралізацію кіберінцидентів. Ця платформа є сенсором кіберзагроз. Вона працює з 59 світовими каналами, що ведуть постійний обмін інформацією про кіберподії, має саме актуальне наповнення бази ідентифікаторів компрометації.  Постійно оновлюється та наповнює світові системи захисту інформації даними про підозрілу поведінку інформаційних систем. Проводить аудит та аналіз, що здатні передбачити шляхи атаки та загрози.

Наразі активна співпраця комерційних компаній з державними органами позитивно впливатиме на спроможність посилення протидії кіберзагрозам як для бізнесу, так і держави в цілому.

З повагою,

очільниця M.E.Doc

Олеся Білоусова

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.008

 

 

Шановні користувачі, оновлюйте ваші програми, щоб не пропустити доопрацювання M.E.Doc до версії 11.00.008, для ще більшої зручності в вашій повсякденній роботі.

 • Відкрито можливість виконувати Універсальний експорт для всіх видів первинних документів;
 • Відтепер можна вибрати групу підприємств під час запуску сервісу у вікні Вибір установи;
 • Доопрацьовано функціонал Реєстру первинних документів у модулі Первинні документи, Реєстру звітів модулю Звітність та Зарплата;
 • Оновлено Сервіс універсальної автоматичної обробки й Експорт та імпорт даних;
 • Додані нові форми звітності до ДФС, НААН, КМДА;
 • Змінена деяка звітність державних підприємств.

Користуйтеся актуальною інформацією за оновленим Довідником податкових пільг та Індексом споживчих цін.

Враховуючи наскільки для вас важливо ознайомлюватись з корисною інформацією і мати її завжди під рукою, починаючи з версії 11.00.008 ви можете друкувати необхідні вам матеріали з Блогу бухгалтера.

В розділі M.E.Doc.Інформер, Блог Бухгалтера, реалізовано можливість друку статей на принтері та друку у форматі PDF.

Більш детально щодо оновлення безпосередньо у програмі M.E.Doc.

Завантажити

M.E.Doc оновлено до версії 11.00.007

 

 

Шановні користувачі, вийшло чергове оновлення M.E.Doc - 11.00.007.

Оновлюйте свої програми до останньої версії, користуйтесь актуальними формами та відчуйте переваги роботи у M.E.Doc.

В останній версії оновлено програму експорту даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форму Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

Враховуючи необхідність в коректності та зручності вигрузки незареєстрованих ПН реалізовано можливість встановлювати ознаку реєстрації в ЄРПН у розділі "Видані" Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Наша команда спеціалістів опрацювала всю інформацію та впровадила оновлення деяких форм ДФС. Додала нові форми звітності до Міністерства культури, внесла зміни в деякі форми звітності до КМДА.

Більш детально ознайомитись зі змістом оновлення та завантажити його можна безпосередньо у програмі M.E.Doc.

Завантажити