ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.221

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.221

2018-04-03 09:56:09

УВАГА! У зв’язку з оптимізацією роботи бази даних у користувачів СУБД Oracle встановлення даного оновлення може тривати довше ніж звичайно. Будь ласка, не переривайте процес примусово, дочекайтеся успішного завершення оновлення!

ДОВІДНИКИ

1.      Створено новий довідник Причина коригування. Довідник підключено до графи 2 Причина коригування форми Додаток №2 (J1201209F1201209).

2.      Додано новий довідник Вид фіскального ризику з можливістю редагування. Довідник підключено до графи 4 форми Додаток 4 до Методики (MFD00004) пакету FRZVIT01.

3.      Додано новий довідник Періоди подання звітності з можливістю редагування. Довідник підключено у формах пакету FRZVIT01.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.     Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:

J1391401       Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

2.      У полі Відпуск за довіреністю одержувача серія збільшено максимальну кількість символів до 5:

J1204101       ТТН на переміщення спирту етилового

J1204201       ТТН на переміщення алкогольних напоїв

F1204101      ТТН на переміщення спирту етилового

F1204201      ТТН на переміщення алкогольних напоїв

3.      Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:

J1360102       Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

F1360102      Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.

4.      Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:

J1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

F1312602      Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV37         Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM37           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM137      Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM37      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM37      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM37      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S37      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z37      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB37         Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMB37        Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS37         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS37        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ37        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11018      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FKD28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD26018      Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD28018      Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FVR2D018      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZKZAG21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZV2D018      Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVR4118      Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4218      Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZV4_318       Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR4318      Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZV71Z18       Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71S18       Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR7S18      Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z18       Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR2M018     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3M18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M018      Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4118      Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4218      Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZM4_318      Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZMR4318      Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZM71S18      Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z18      Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S18      Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z18      Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FINB0003       Форма №1-дс Баланс

FINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

FRES3241      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2207       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2307       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2407       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2507       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2607       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2707       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контроль рядка 1200:

S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Новий звіт. У розділі Міністерство фінансів України створено нову групу Фіскальні ризики. У групі додано нові форми, початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік; одиниці вимірювання – млн. грн:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001     Додаток 1 до Методики

MFD00002     Додаток 2 до Методики

MFD00003     Додаток 3 до Методики

MFD00004     Додаток 4 до Методики

MFD00005     Додаток 5 до Методики

MFD00006     Додаток 6 до Методики

MFD00007     Додаток 7 до Методики

У формі FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів реалізовано:

       можливість додавати вкладення (Пояснювальну записку) у форматі doc, xls, xlsx, txt, pdf. Вкладення додається по виконанню команди Додаткова програма обробки – Додати пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа;

       можливість зберегти файл вкладення на диску комп’ютера. Завантаження вкладення здійснюється на виконання команди Додаткова програма обробки – Завантажити пояснювальну записку на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

P2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

PKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0003      Форма №1-дс Баланс

PINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0003      Форма №1-дс Баланс

KINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN37     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL37       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL37       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN197      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Нові звіти:

1.     Початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

U2UKD37        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD37     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL37      (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD37     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL37      (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD37     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD37     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS37     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ37      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR020      Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах

2.      У розділі НААН створено нову групу Оперативна інформація. У групі додано нові форми, початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – місяць:

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOITEH01      Технічні

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIPOS01     Всього посів

NOISOZ01      Стан озимих

NOIMTP01     МТР

NOIMT201     МТР 2

NOISAN01     Сортовий аналіз

NOIROZ01     Реалізація озимі

NOIYRI01      Реалізація ярі

Зміни:

N2000213      Додаток Б форма 4 - наука

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

FS2KD37       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD37     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD37     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD37     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z37     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS37     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINB03     Форма №1-дс Баланс

FSFINR03     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD1018     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1618     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1718     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1818     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2018     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2118     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2318     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2718      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSD24S29     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24Z29     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK02     Довідка про курсову різницю

FSFVK002     Фактичні видатки

FSUFK004     Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів.

 Адміністрування

Адміністрування – Резервне копіювання

Додано відображення ходу відновлення даних з резервної копії у відсотках.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.220

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.220

2018-03-23 10:07:06

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 22 березня 2018 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України № 117 від 21.02.2018 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Отже, з 22 березня 2018 року знову запрацює процедура зупинення реєстрації ПН/РК.

ДОВІДНИКИ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2018 р.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми: на виконання постанови КМУ № 117 від 21.02.2018 додано нові форми, початок дії з 22.03.2018 р.:

 1. Відображення документів реалізовано у розділі Реєстр первинних документів:

J1412403       РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412403      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 1. Відображення документів реалізовано у модулі Звітність – Реєстр звітів:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313301       Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303      РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313301      Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201      РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1413301      Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

 1. Реалізовано можливість подання пакету форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1360102      Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

де J1313201 (F1313201) – головний документ, J1360102 (F1360102) – підпорядкований документ. Пакет може містити кілька підпорядкованих документів J1360102 (F1360102).

 1. Реалізовано можливість додавання підпорядкованого документа у формі:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201      Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Додавання підпорядкованого документа J1360102 (F1360102) здійснюється по виконанню команди Додати вкладення на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа J1313201 (F1313201).

 1. Реалізовано можливість перегляду вкладення у формі:

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102      Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Перегляд вкладення відбувається по натисканню посилання Натисніть, щоб переглянути (графа Документ у форматі base64) у вікні відкритого документа.

Державна казначейська служба

Зміни:

FPERV013      Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

FINR0002      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0002      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0002       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Змінено алгоритми контролю для рядка 1200, графи 3, 4 форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Новий звіт, реалізовано нові форми початок дії з 01.01.2018 р., період подання місяць, терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

K7MD1S18     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z18     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS18        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ18        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

MKP11001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

 1. При створенні форми:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

реалізовано автоматичне перенесення даних у рядки 10.2, 11.2, 12.3, 12.4, 15.3, 15.4 графи 4 із графи 4 форми поточного періоду:

UOP20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

 1. При створенні форми у періоді Рік:

UOP00307     Показники виконання фінансового плану

 1. реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 2 Факт відповідного періоду минулого року таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми UOP00307 за попередній рік;
 1. реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 3 План звітного періоду таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми за попередній рік:

UOP00107     Фінансовий план підприємства

Дані переносяться з пункту 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 5 Плановий рік таблиці Інформація до фінансового плану;

 1. реалізовано контроль даних на рівність.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

 1. Реалізовано можливість групового замінення значень графи 4 Податкової накладної та графи 5 Розрахунку коригування (умовне позначення).

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Одиниці виміру товару/послуги (заміна).

Для групового заміщення значень граф умовне позначення необхідно встановити опцію Одиниці виміру товару/послуги (заміна) та обрати необхідне значення з довідника:

Зверніть увагу, при груповому заповненні граф умовне позначення виконується не лише заповнення пустих полів, а й замінення існуючих значень.

Групове заміщення значень полів виконується по виконанню команди меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК.

 1. Відкориговано друк Квитанції №1 у PDF.
 1. Доопрацьовано СОМ-метод для роботи з первинними документами.

 Облік ТТН

Доопрацьовано графічне відображення підписів для документів Реєстру товарно-транспортних накладних.

 Адміністрування

Сертифікати

Змінились правила (контролі) заповнення заявок:

Z0200106      Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП

Z0200108      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

зокрема, поле Ім'я підписувача тепер заповнюється повністю.

 Звітність

Єдиний внесок

Реалізовано можливість друку у PDF із закритого вигляду для документів пакетів звітності ЄСВ.

Для друк у PDF необхідно виділити потрібний документ пакету у таблиці розділу та обрати одну з команд:

 • пункт меню Файл – Друк в PDF;
 • пункт контекстного меню Друк в PDF.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2018 р. – 100,9 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.219

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.219

2018-03-12 15:54:22

Завантажити

ФОРМИ

Державна служба статистики

Зміни:

1. Відкориговано контроль значень рядка 10010 граф 1, 2 форми:

S0300308      1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

2. Доопрацьовано округлення значень при порівнянні даних між періодами у формі:

S0301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. При створені форм пакету звітності PROZVI01 в періоді Рік:

SS301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301114      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

реалізовано відображення інформаційного повідомлення: «Форма 1-ПВ заповнюється тільки в періодах 1 – 4 квартали».

2. Для форми пакету звітності PROZV101:

S3000108     Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних із форми:

UOP00107    Фінансовий план підприємства

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з UOP00107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

3. Реалізовано імпорт даних з Excel для форм пакету звітності PROZVI01:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Термінальний режим

Доопрацьовано запуск клієнтської станції у термінальному режимі.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.218

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.218

2018-03-02 10:27:50

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Оновлено електронні формати форм. Реалізовано числовий формат поля для показників колонки 12 Розділу І та колонки 11 Розділу ІІ, що передбачає внесення шести знаків після коми:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006      Податкова декларація з плати за землю

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок у формі:

S0302004      10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Міністерство фінансів України

Новий звіт, початок дії з 01.12.2014 р., період подання квартал, рік:

MFZVIT02       Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форм пакету звітності PROZVI01 відкориговано контроль значень рядка 6000 графи 4 форми:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

та рядка 1095 графи 4 форми:

SS110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

2.   Для форми за 2018 р.:

S3000108      Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних Таблиць 1,2,3 динамічних рядків із форми за 2017 р.:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести планові показники та дані попередніх періодів на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1.   При перевірці рядка 200 графи 6 повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Реалізовано перевірку форм у межах пакету звітності KMDAGV01:

KM210110     Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (р. 2290)

та

KM210110    Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

КМ100213    (Ф.2) - Звіт про фінансові результати (р. 2290, 2295)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано перенесення та перевірку даних між періодами:

UOP20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308     1 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Перенесення даних відбувається при створенні звіту, за умови, якщо за попередній період є такий звіт з заповненою відповідною графою.

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки по заповненню форм:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006      Податкова декларація з плати за землю

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Пам’ятка адміністратора

Відповідно до рекомендацій для розробників від Microsoft змінено обліковий запис, від імені якого за замовчуванням відбувається запуск служб програми.

Після встановлення оновлення запуск служб програми буде виконано від імені облікового запису Network Service.

Якщо в системі вже було налаштовано запуск від спеціального користувача, відмінного від Local System, то ці налаштування не будуть змінені.

 Звітність

Реєстр звітів

1.   Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Для зручності користувачів замість групи ПДВ та акциз створено дві нові групи: ПДВ та Акциз.

Форми групи ПДВ та акциз перенесено до нових груп відповідно до їх призначення.

Для коректного відображення змін необхідно оновити налаштування комплекту бланків. Для цього оберіть модуль Адміністрування - Налаштування комплектності бланків. У вікні Налаштування комплектності бланків для розділів ПДВ та Акциз встановіть відмітку та збережіть виконані зміни.

2.   Скасовано обмеження на відправку помилкових звітів до Державної служби статистики. Звіт може бути відправлений незалежно від результатів його перевірки.

3.   Оптимізовано роботу з фільтрами у таблиці Реєстру звітів.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Реалізовано можливість блокування від’ємних РК, які були відправленні контрагенту-покупцю для здійснення реєстрації у ЄРПН.

Блокування можливо для документів підприємства продавця за умови, що одержувач від’ємних РК не здійснив їх реєстрацію у ЄРПН. (У документі РК відправника встановлено ознаку Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)).

Для блокування РК необхідно виконати команду Заблокувати документ на вкладці Наступні дії та вказати причину відкликання документа.

Після успішного відкликання документа для покупця блокується функція відправки РК на реєстрацію у ЄРПН. Відправнику надходить квитанція, що містить повідомлення про успішне виконання операції.

Якщо покупцем вже виконано відправку одержаного від’ємного РК на реєстрацію, при спробі блокування відправник отримає повідомлення про неможливість виконати операцію.

2.   Впорядковано відображення інформації на вкладках, що містять дані протоколів обробки документів.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів для поля з типом даних Час додано новий формат часу. Новий формат передбачає відображення часу у вигляді НH:mm, де НH - години, mm - хвилини.

 Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Для підприємств, у яких наявні декілька сертифікатів печатки (наприклад, підприємства з філіальною структурою), реалізовано можливість збереження назви сертифікату печатки, який був обраний користувачем, для відображення у комплекті підписів.

У розділі Параметри системи - Підпис додано опцію Запам’ятовувати обраний підпис печатки установи. Якщо опція встановлена, найменування печатки зберігається у обраних комплектах підписів. При підписанні відповідного типу звітності буде застосовуватись лише той сертифікат печатки з типом підписання, який був обраний користувачем у налаштуваннях.

При підписанні документа сертифікатом шифрування буде запропоновано здійснити вибір доступних сертифікатів організації.

Сертифікати

Оптимізована робота з захищеними носіями.

Управління ролями

Відкориговано обмеження на виконання операцій з документами, відповідно до налаштувань ролі, що призначена користувачу.

 Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

При перевірці термінів реєстрації ПН/РК у Реєстрі виданих та отриманих ПН реалізовано перевірку останнього дня реєстрації.

У результатах перевірки ПН/РК, у яких збігає останній день реєстрації, виводиться повідомлення: сьогодні останній день реєстрації (без штрафу).

 Довідники

Адресна книга - Для подачі звітності

Змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних підприємств на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2018 р. - 101,5 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.217

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.217

ДОВІДНИКИ

Оновлено класифікатор країн світу згідно з наказом Державної служби статистики України від 29.12.2017 №360.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення поля за адресою (адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС) та автоматичне перенесення дати складання заяви у поле дати підпису:

J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Для вказаних кодів форм Дод.2, Дод.5.1, Дод.5.2, Дод.9.1., Дод.9.3, Дод.9.4, Дод.9.5, Дод.9.6, Дод.10 реалізовано перенесення даних із форм Укроборонпрому (UOP02003, UOP05103, UOP05203, UOP09102, UOP09302, UOP09402, UOP09502, UOP09603, UOP10002). Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100952 Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Новий звіт, реалізовано нову форму (у пакеті звітності KMDAGV01) початок дії з 01.01.2017 р., період подання місяць:

KMRPKP01 Розрахунок премії керівника комунального підприємства, установи, організації територіальної громади міста Києва

Зміни:

 1. Додано контролі для рядка 4090:

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

 1. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету для KMDAGV01 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок:

KM100113 Ф1. Баланс

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал

KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності

KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 1. При перевірці граф касових видатків повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KMR2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KM033 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD33 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM41KM33 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD33 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM42KM33 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43D133 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43KD33 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43KM33 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M133 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43M136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM44KD33 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KD033 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна служба статистики

Реалізовано підказки по заповненню форм:

S0403509 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

S0400409 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S0701112 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»

S1002008 2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S1000213 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S1001011 10-зез. Звіт про прямі іноземні інвестиції

S1001309 13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S0400117 1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

S0403418 1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства

S2601002 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1600212 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S1605110 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1616007 31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1803107 31-вод. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

S1805107 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105109 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S1201112 14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

S1500112 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S3200308 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S3200554 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд

S0800108 1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S0800207 1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2202305 2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

S2204006 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S2600312 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2600313 1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру

S2000005 12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2500112 1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

S2700411 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2703008 37 cг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702411 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2702311 24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2702911 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S2700913 11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S2701112 13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

S2701412 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2702511 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700507 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1101012 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1100912 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S1100111 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S0600113 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S0602116 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S0602126 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

S0600316 3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0600716 7-торг. Звіт про наявність торгової мережі

S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S1904108 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0601313 1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0603205 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0500510 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

S0501408 14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

S0500909 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

S0401208 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

S0700503 1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.216

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.21

ДОВІДНИКИ

У довіднику Причини звільнення, що підключений у формі ЄСВ Додаток 4 Таблиці 5 (J3040511, F3040511), внесено зміни у статті КЗпПУ:

 • у ст. 36 п. 5 КЗпПУ (поважн. прич.) найменування замінено на «Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду»;

 • у ст. 36 п. 7 КЗпПУ (пп.в п.3, пп.є п.6, пп.є п.7 ст. 26 ПВОіВС) найменування замінено на «Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням)»;

 • у ст. 36 п. 7.1 КЗпПУ найменування замінено на «Укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам ЗУ «Про запобігання корупції».

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Збільшено кількість символів до 10 у графі 9 (динамічні рядки) форми:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

 1. KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Відкориговано заокруглення значень у графі 6 рядка 200:

KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

 1. Реалізовано перевірку форм у межах одного пакету за ознаками державний та місцевий:

KMFB0002 Форма №1-дс Баланс

KMFR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

Реалізовано відображення ознаки державний або місцевий перед назвою звіту у таблиці розділу Реєстр звітів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.215

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.215

2018-02-12 10:15:01

ДОВІДНИКИ

1.   Внесено зміни у довідник КПКВ.

2.   Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 31.01.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Збільшена кількість символів до 500 у полях останньої колонки розділів IV, V форм:

J0700205       Декларація про валютні цінності

F0700205      Декларація про валютні цінності

Державна казначейська служба

Зміни:

FINP0002       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Облікові документи

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання вказані у звітах, без можливості подання у електронному вигляді:

S0200617      Форма 504 (з дес. зн). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200618      Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200122      Форма 503 (з дес. зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200123      Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Зміни:

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

FSFINP02       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Новий річний звіт, початок дії з 01.01.2017 р:

MK106005     Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Зміни:

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

P2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

PRD23S17      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23Z17      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   S3000308      Показники виконання фінансового плану

2.   Змінено контроль прізвища підписувача, повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення:

SS100113      Ф1. Баланс

3.   Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету МЕРТУ (PROZVI01) у періоді рік 2017.

4.   Відкориговано період створення у Розділі II у пакеті МЕРТУ форми:

SS301011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

КМДА

Зміни:

1.   KM105007     Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Відкориговано контроль графи касові видатки на відповідність значенню графи 4 у формі:

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням.

3.   Додано поле Бюджет з можливістю вибору значень з довідника у формах:

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

4.   Відкориговано відправку звітів пакету KMDAGV01 з формою:

KM110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки по заповненню форм:

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001      Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

J0302004       Податкова декларація екологічного податку

J0320104       Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

J0320204       Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

J0320304       Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

J0320404       Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

J0320504       Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

J0320604       Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

F0302004      Податкова декларація екологічного податку

F0320104      Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

F0320204      Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

F0320304      Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

F0320404      Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

F0320504      Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

F0320604      Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичної вигрузки первинних документів у форматі PDF з підписами CADES и P7S.

У розділах:

·    Відправка первинних документів автообробником у налаштуваннях Автоматичний експорт документів після отримання відповіді контрагента;

·     Обробка вхідних документів у налаштуваннях Автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу

додано опції:

·     PDF з підписами - якщо опцію встановлено, документи буде експортовано у файл формату PDF, комплект підписів буде накладено безпосередньо на PDF-документ;

·     PDF + підписи P7S - буде експортовано архів, що міститиме документ у файлі формату PDF та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S.

Зміни також реалізовані у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

Шаблони первинних документів

Доопрацьовано встановлення обмежень на кількість знаків після коми, що вводяться та відображаються у числових полях шаблонів первинних документів.

 Адміністрування

Резервне копіювання

Оптимізовано процес відновлення резервних копій на БД ORACLE.

 Зарплата

Реєстр документів

Реалізовано розрахунок ПДФО та ВЗБ для Відпустки.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Доопрацьовано експорт річних форм у форматі ДКУ за 2017 рік, додано вигрузку форм:

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFING02     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FSFINV02     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FINP0002     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FSFINP02     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KM7D1S36    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1Z36    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S36    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z36    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «віт про заборгованість бюджетних установ»

KMFB0002    Форма №1-дс Баланс

KMFG0002    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFP0002    Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KMFR0002    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFV0002    Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMR2KD36    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR2KM36   Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D36    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M36   Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36   Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M36   Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KMR7DS36    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DZ36    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS36   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ36    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.214

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.214

2018-02-02 10:20:39

ДОВІДНИКИ

 1. Оновлено довідник Ставки екологічного податку станом на 01.01.2018 р. Довідник підключений у формах додатків до Податкової декларації екологічного податку (J0302004, F0302004).

 1. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.01.2018 р. Довідник підключено у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти Фінансова звітність держпідприємств, початок дії з 01.01.2018 р.:

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. у редакції наказу Міністерства фінансів України № 976 від 29.11.2017 р. реалізовано бланки, період подання квартал, півріччя, 9-місяців, рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903202 Форма №1-дс Баланс

J0903302 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903402 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. реалізовано бланк, період подання рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903601 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Форми включені у комплекти Неприбуткові організації та Бюджетні організації.

Для вказаних кодів форм №1-дс, №2-дс, №3-дс, №4-дс, №5-дс реалізовано перенесення даних із форм Державної казначейської служби (FINB0002, FINR0002, FING0002, FINV0002, FINP0002) по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії.

Бланки розташовано у папці Фінансова звітність держпідприємств розділу Державна фіскальна служба.

Зміни:

 1. Оновлено pdf-формат для форми:

F1401801 Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

 1. Збільшено максимальну кількість символів у полі Підстава та полі За у формах:

PD030205 Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)

PD030206 Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)

PD030104 Видатковий касовий ордер

 1. При наявності у пачці кількох додатків

J0138101 Відомості про наявність земельних ділянок – Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано можливість автоматичного створення нової пачки звітності (J0103803 з додатками у періоді рік 2018) з попередньої версії пачки звітності J0103802.

Для перенесення даних достатньо виконати програму обробки у вікні одного з Додатків у пачці звітності J0103802 (на вкладці Наступні дії виконати команду Виконати додаткову програму обробки – Створення J0138103 (рік 2018).

При виконанні програми обробки будуть перенесені всі дані табличних частин додатків у відповідний створений додаток. Кількість додатків в новій пачці відповідатиме кількості додатків пачки, з якої створено нову пачку звітності.

 1. Оновлено програму перенесення даних статистичних звітів для форм:

J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

J0900207 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

J0900904 Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

J0901005 Форма №4 Звіт про власний капітал

J0901602 Форма №3-н Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

J0901106 Форма №1-м, 2-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

J0901203 Форма №1-мс, 2-мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

Перенесення даних виконується у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії по команді Виконати додаткову програму обробки – Дані з …

Державна служба статистики

Новий квартальний звіт, початок дії з 01.01.2018 р., термін подання 15 днів після звітного кварталу, без можливості подання у електронному вигляді:

S0700712 2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт

Зміни:

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

Державна казначейська служба

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

F2MD18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM18 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM18 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM18 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM18 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MD118 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43MM118 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_4MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S18 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S18 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z18 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

FS41MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FSFINP02 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

KINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Змінено механізм роботи з дублікатами документів для ПН та РК, для яких відсутні квитанції про реєстрацію. При отриманні такого документу з ЄРПН дублікат переміщується до корзини.

Шаблони первинних документів

 1. Реалізовано можливість додавання QR-кодів у бланки первинних документів.

Для додавання QR-коду необхідно у Конструкторі шаблонів для обраного бланку документа створити нове поле. У властивостях поля проставити відмітку Штрих-код, обрати тип штрих-коду QR-CODE, вказати його розміри (ширину та висоту).

 1. Додано новий атрибут шаблона первинного документа Заборона копіювання опублікованого шаблону.

Якщо атрибут встановлено, після публікації такого шаблона операції копіювання та експорту шаблона будуть доступні лише для організації, що створила шаблон.

Атрибут можливо встановити під час створення, копіювання або редагування шаблона, натиснувши кнопку Атрибути у вікнах Новий шаблон, Копіювання шаблона або Редагування шаблона.

 Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Для більш коректного формування звітності з ПДВ реалізовано можливість перевірки термінів реєстрації ПН/РК у Реєстрі виданих та отриманих ПН. Перевірку можливо здійснити одним із способів:

 • виконавши команду меню Правка – Перевірити документ;

 • натиснувши клавішу F4;

 • натиснувши кнопку  панелі інструментів.

Перелік ПН/РК, для яких було виявлено порушення термінів реєстрації, наводиться у нижній частині вікна програми на вкладці Протокол перевірки.

 Адміністрування

Сертифікати

Додано валідацію e-mail адреси на належність до сервісів компаній "Яндекс" та "Mail.ru" при формуванні заявок на перевидачу та продовження терміну дії сертифікатів.

Зарплата

Звіти

Оновлено звіти розділів Платіжні відомості, Банк та каса згідно з постановою НБУ від 29.12.2017 р. №148.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Доопрацьовано експорт у форматі ДКУ для форм:

F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1S18 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1Z18 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S18 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.213

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.213

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Оновлено сертифікат шлюзу Приймання та обробки електронної звітності Державної служби статистики України, який використовується для зашифрування звітів до ДССУ.

Сертифікат автоматично доданий в Довідники > Адресна книга > Для подачі звітності та підключений до адреси Державна служба статистики.

ФОРМИ

Державна казначейська служба

Зміни:

F7KDZ36         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD21017      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

FS7KDZ36      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSRD2117      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

P4_1KD36      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P43KD136      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.212

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.212

 

ДОВІДНИКИ

1.   Оновлений довідник Підакцизні товари згідно змін в Податковому кодексі, що внесені Законом України N 2245-VIII від 07.12.2017 р:

-     змінені назви для кодів УКТ ЗЕД 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00;

-     змінені ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

-     змінені ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Зміни та нові ставки акцизного податку починають діяти з 01.01.2018 р. 

2.   У зв’язку з цим також внесені зміни в Довідник по мінімальному акцизному податковому зобов'язанню, який підключений до форм:

J0295206  Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295206  Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

Зміни та нові ставки акцизного податку починають діяти з 01.01.2018 р. 

3.   Оновлений Довідник пільг станом на 31.12.2017 р. згідно з повідомленням на сайті ДФС про оновлення Довідників податкових пільг № 85/1 та 85/2.

Довідник підключений у формі J0201406 Звіт про суми податкових пільг.

4.   Оновлений довідник Класифікатор видів цільового призначення земель згідно змін, внесених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23.05.2017 № 261 до Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010  № 548.

Довідник підключений у формі J0602006 Податкова декларація з плати за землю.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Виправлена дата граничного строку подання за період «Рік, 2017» комплекту форм «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств», квартальна (J0100116).

Виправлення виконані відповідно змінам в ПКУ (п.49.18.6.):

«Для декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний (податковий) рік, визначено єдиний строк її подання - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалася декларація - квартал або рік».

Державна служба статистики

Нові квартальні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання вказані у звітах.

S1000213      2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S1616007      31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S0601313      1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0501408      14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

Державна казначейська служба

Зміни:

Додана програма користувача «Перевірка для НААН» у формі:

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Новий річний звіт, початок дії 01.12.2017:

FZNDR019      Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSUFR003      Управлінська форма 3

FSFINB02       Форма №1-дс Баланс

Додана програма користувача «Експорт в Excel» у формі:

FS41KD36      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

KINB0002      Форма №1-дс Баланс

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINB0002      Форма №1-дс Баланс

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нова річна форма:

KMR7MZ36     Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Розширена інформація, яка відображається у вкладках «Затверджено Контрагентом», «Відхилено Контрагентом» для первинних документів. Додане відображення:

·    номера первинного документа,

·    назв підприємства-продавця та підприємства-покупця.