ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.211

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.211

 

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S1001402      2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

S1605110      51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S2105109      51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0800108      1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S0800207      1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2701412      21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S0500510      5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

КМДА

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMR2KD36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM301111     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR41D36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7D1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMR7DB36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMD09017     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KMD11017     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12017     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

KMD12027     (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

KMD13017     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KMD14017     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KMD15017     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KMD16017     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17017     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18017     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD19017     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD20017     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

KMD21017     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22017     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD23S17     Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD24017     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KMD25S27     Додаток 25 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD25Z27     Додаток 25 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD26S17     Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26Z17     Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD28017     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

KMD29017     Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності   

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41M36    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42M36    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43M36    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M136     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR7MB36    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS36    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z36     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S36     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

МОЗ України

F2KDMN36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP36      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL36       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL36       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM36      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM36      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD25MZ8     Додаток 25 (заг.ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) (інші міністерства)

ДФС (бюджет)

FSUFR003      Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

 1. Доопрацьоване автоматичне перенесення даних по коду КОАТУУ з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок – Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за допомогою програми користувача «Перенес. даних з J0138101».
 2. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних для періоду «Рік» з попередньої версії форми J0602005 у нову версію J0602006 Податкова декларація з плати за землю .

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0602006 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки – Дані з J0602006 (рік 2017).

Перенесення даних виконується згідно відмітки в полі «Земельний податок» чи «Орендна плата» та коду КОАТУУ.

Зверніть увагу! Спочатку виконайте автоматичне перенесення даних із старої форми у нову, а вже потім, за потреби, додайте вручну необхідні дані.

Інакше, під час перенесення даних інформація, що була внесена вручну у таблиці нової форми, видаляється.

Державна казначейська служба

FK0SHM12     (Місцевий бюджет) Кошторис

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ДФС (бюджет)

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSRD1317      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1217      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

Звітність державних підприємств

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

MK881001     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

КМДА

KM105007     Ф5. Примітки до річної звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відновлене створення інших первинних документів на основі сформованих.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.210

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.210

 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлений Довідник НПП 2014 згідно Наказу Державної служби статистики від 26.12.2017 № 334.

2.   Оновлений довідник КОАТУУ.

НОВІ ФОРМИ

Інша звітність

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано нові форми:

PD030104      Видатковий касовий ордер

PD030205     Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)

PD030206      Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)

PD030303      Відомість про виплату грошей

Форми знаходяться у розділі Інша звітність - Документи.

НААН

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Міністерство культури

KDODVL06     Довідка про операції в іноземній валюті

Державна служба статистики

S0600716      7-торг. Звіт про наявність торгової мережі

S0401208      1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

1.   Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0138103 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки - Перенес. даних з J0138101.

Зверніть увагу! У разі потреби, додавати інформацію вручну необхідно після автоматичного перенесення даних табличної частини із старої форми у нову. Під час перенесення даних інформація, що була наявна у таблиці нової форми, видаляється.

2.   Збільшено кількість символів у полі Платник:

J0700600    Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F0700600    Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

3.   У формах J1391103 та F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису змінено додавання ЕЦП з типом Печаткау відповідності до порядку реєстрації ЕЦП такого типу.

4.  Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля e-mail Автора у формах:

J1392001    Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001    Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

Також додано перевірку коректності введеної електронної адреси та заборону введення e-mail адрес, належних до сервісів компаній "Яндекс" та "Mail.ru", щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з Указом Президента від 15.05.2017 №133.

5.   Реалізовано можливість подання документа у періоді «квартал»:

J0299719    Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

ЄСВ

Додано нові контролі до звітності ЄСВ:

Додаток 4:

·     Таблиця 6 (J3040617, F3040617);

Додаток 5:

·     Таблиця 1 (F3050111);

·     Таблиця 2 (F3050211);

·     Таблиця 3 (F3051311).

Додаток 6:

·     для ярлика F3000611;

Додаток 7:

·     Таблиця (J3070111, F3070111).

Державна служба статистики

S0300308      1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

S0301114      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)

FSRD2217      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFINV02       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FSFINP02       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FSFINB02       Форма №1-дс Баланс

Міністерство культури

KING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

MK881001     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

KINB0002      Форма №1-дс Баланс

Державна казначейська служба

FING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FRD25S27      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25Z27      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25S28      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25Z28      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FINR0002      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

Міністерство соціальної політики

PING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

PINB0002      Форма №1-дс Баланс

НААН

US702113      Ф.№50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.   Доопрацьовано проставлення актуальної дати виписки у всіх скопійованих документах при груповому копіюванні Податкових накладних.

2.   Реалізовано можливість обміну документами між програмою M.E.Doc та обліковою програмою  на 64-х розрядній платформі.

3.   Відкориговано друк Податкової накладної з квитанціями у форматі PDF.

4.   Оптимізовано процес формування pdf-файлів під час друку документів у PDF.

Шаблони первинних документів

1.   Впроваджено новий сервіс - Глобальний реєстр шаблонів.

Глобальний реєстр шаблонів - загальний довідник шаблонів первинних документів, що зберігається на хмарному сервері «ПТАХ», та об’єднує всіх учасників документообігу.

У Глобальному реєстрі зберігатимуться бланки, за допомогою яких можливо швидко створити первинні документи. Завдяки реєстру бланки ваших партнерів завжди будуть у вас під рукою.

За замовчуванням у Глобальному реєстрі збережено типовий комплект шаблонів користувача.

Алгоритм створення первинних документів не змінився. Шаблони з глобального реєстру доступні у розділі Первинні документи - Реєстр первинних документів та у розділі Шаблони первинних документів.

Наразі, сервіс запускається у тестовому режимі. На час впровадження Глобального реєстру шаблонів для створення документів можливо використовувати як шаблони з глобального реєстру (глобальні шаблони), так і ті, що зберігаються локально на комп’ютерах користувачів (локальні шаблони).

Для публікації ваших шаблонів у Глобальному реєстрі звертайтесь, будь ласка, до представника розробника.

2.   Змінено відображення списку шаблонів, які доступні у програмі.

Всі шаблони розміщені в 3-х групах, що присутні у програмі за замовчуванням:

Власні - основний робочий каталог користувача, у якому доступне створення власних шаблонів. Містить шаблони організації як локальні, так і опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Має структуру:

·     підкаталог Публічні - містить шаблони організації, опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів на сервері «ПТАХ».

·     шаблони користувача, які зберігаються локально на комп’ютері та не опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Для зберігання локальних шаблонів можливо створювати підкаталоги.

Зверніть увагу! Всі існуючі шаблони користувачів будуть розміщені в каталозі Власні.

Шаблони клієнтів - опубліковані шаблони, що були створені іншими організаціями (контрагентами, клієнтами, партнерами тощо).

Типові шаблони - системна група, містить шаблони, що створені та оновлюються розробником.

Всі шаблони доступні для перегляду, копіювання та створення документів. Локальні шаблони у групі Власні (не опубліковані у реєстрі) доступні для редагування.

3.   У Конструкторі шаблонів додано нову властивість поля - ПІБ підписанта. Встановлена властивість визначає, що під час підписання документа значення поля буде перевірятися на відповідність імені у сертифікаті (у разі встановлення опції Параметри системи - Документообіг - Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в первинних документах).

4.   Для атрибуту шаблона Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні виконано доопрацювання протокола первинного документа по відображенню атрибутів, як з боку відправника, так і з боку отримувача, при погодженні або відхиленні документів.

 Адміністрування

Параметри системи

У розділі Документообіг додано опцію Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в первинних документах. Якщо опція встановлена, для первинних документів перевіряється відповідність імені особи, що зазначена у документі, сертифікату, яким підписується цей документ (за умови, що у шаблоні первинного документа у властивостях поля, що містить ПІБ відповідальної особи, встановлено опцію ПІБ підписанта).

 Зарплата

Оновлено довідник Індекси споживчих цін за грудень 2017р.- 101,0%

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Доопрацьовано експорт у форматі ДКУ для форм:

F7KD1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S36    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z36     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ36       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ36       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS36      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0002     Форма №1-дс Баланс

FSFINB02     Форма №1-дс Баланс

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.209

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.209

 

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 жовтня 2017 № 839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» додано нові форми:

J1312002     20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312002     20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Міністерство культури

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

PINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Державна казначейська служба

FINP0002     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ДФС (бюджет)

FSFINP02       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ЗМІНИ У ФОРМАХ

ДФС (бюджет)

FSFINB02       Форма №1-дс Баланс

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFINV02     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Міністерство культури

KING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Міністерство соціальної політики

PING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Державна казначейська служба

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FRD15017     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

НААН

N2000213    Додаток Б форма 4 - наука

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.208

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.208

 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Додано новий довідник Договори з ДФС. Довідник підключено до форм Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001).
 1. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 22.12.2017 р. згідно інформації ДФСУ. Довідник використовується у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312001, F1312001).

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» додано нові форми:

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

J1391103     Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

J1491401       Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1392001      Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1391103     Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1491401      Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів

Державна служба статистики

S1002008      2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S0703002     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0404510     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S2703602     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603302     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2601102     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S3200554     1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S2702114     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2204105     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S1401113     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401114     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2600312     1-КЗР (юр .особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2600313     1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2702211     2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S0300308     1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

ДФС (бюджет)

FSDKRR01      Довідка про курсову різницю

FSFVR001     Фактичні видатки

FS2KD36       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FS43KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD23S17     Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD25S27     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD26S17     Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSFINB02     Форма №1-дс Баланс

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSRD1017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1117     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав. банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1217     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FSRD1317     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1417     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

FSRD1517     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FSRD1617     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1717     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1817     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSRD1917     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD2017     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSRD2117     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2217     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSRD2417     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FSRD2717     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2817     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2917     Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

Міністерство соціальної політики

PINR0002      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINB0002     Форма №1-дс Баланс

PING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Державна казначейська служба

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Міністерство культури

KINR0002      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINB0002     Форма №1-дс Баланс

KING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

Оновлено електронні формати форм:

J0303602       Податкова декларація з транспортного податку

F0111410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Державна служба статистики

S0400117      1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S0403418     1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства

S2202305     2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

S2700411     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S1101209     1-відходи. Утворення та поводження з відходами

ДФС (бюджет)

FSFINR01       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB01     Форма №1-дс Баланс

FSKD2612     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Довідники

Контрагенти

 1. Оптимізовано механізм оновлення даних контрагента з ЕДК.
 1. Збільшено до 80 символів довжину поля Відповідальна особа у Картці контрагента.

 Звітність

Реєстр звітів

 1. Відкориговано відображення тексту квитанцій.
 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557, яким затверджено новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, реалізовано можливість:
 • створювати та надсилати до органів ДФС Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001);
 • створювати (без можливості відправки у електронному вигляді) Заяву про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1391401, F1391401);
 • отримувати від органів ДФС та зберігати Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1491401, F1491401).
 1. Реалізовано можливість перегляду інформації щодо Договору про визнання електронних документів, який оприлюднюється на офіційному веб-порталі ДФС.

Переглянути інформацію можливо, виконавши команду Договір на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа Заяви про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1391401, F1391401).

Інформація про Договір про визнання електронних документів відображається у окремому вікні. У вікні можливо переглянути та/або зберегти Договір, натиснувши відповідно кнопки Переглянути та/або Зберегти. Документ зберігається у вигляді архіву, який містить файл Договору у форматі PDF та електронний підпис в окремому файлі з розширенням .P7S.

 1. Реалізовано можливість створення та заповнення Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001) при створенні нового підприємства у програмі.

Єдиний внесок

Згідно з проектом Закону №7000 від 15.09.2017 про «Про Державний бюджет України на 2018 р», оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2018 – 3723 грн) та максимальних (з 01.01.2018 – 55845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2018 року:

Додаток 4:

 • Таблиця 6 (J3040617, F3040617);
 • Таблиця 8 (J3040811);
 • Таблиця 9 (J3040911).

Додаток 5:

 • Таблиця 1 (F3050111);
 • Таблиця 2 (F3050211);
 • Таблиця 3 (F3051311).

 Зарплата

Налаштування

Оновлено довідники: Мінімальна заробітна платаПрожитковий мінімумМаксимальний ФОП для оподаткування.

СЕРВІС УНІВЕРСАЛЬНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ

Реалізовано можливість використання захищених носіїв (токенів) у сервісі універсальної автоматичної обробки документів.

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Реалізовано експорт річних форм у форматі ДКУ за 2017 рік:

F2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S36    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z36     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ36       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ36       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS36      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM36        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM36    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM36    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM36    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FINB0002     Форма №1-дс Баланс

FINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FRD28017     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FS2KD36       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINB02     Форма №1-дс Баланс

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSRD2817     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.207

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.207

 


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий код у довідник КПКВ:

0411180         Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання, устаткування та інвентаря, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління

2.   Створено новий довідник Тип пального. Довідник підключений до колонки 6 таблиці 1 форми J0303602 Податкова декларація з транспортного податку.

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

1.    Додано нові форми (початок подання з 01.01.2018):

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 Червня  2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»:

J0103803       Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138103     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0103404      (Для I та II гр.) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України»:

J0109102     Спрощена податкова декларація

J0109202       Спрощена податкова декларація (с/г)

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва»:

J0303307     Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

2.   На виконання наказу МФУ від 10.04.2015 №415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» у редакції наказу МФУ від 27.06.2017 р. №595 додано нову форму:

J0303602       Податкова декларація з транспортного податку

3.   На виконання наказу МФУ №556 від 06.06.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859» додано нові форми:

F0100110     ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0111210      Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0111410      Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0100210      ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0121210     Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 «Про затвердження форми Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)» додано нову форму:

J0500602       Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...

F0500602     Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...

Державна казначейська служба

FZKZAG20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

НААН

U2UKD36        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD36    (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL36     (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD36    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL36     (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD36    (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD36    (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS36    (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ36    (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури

K2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ36       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09017    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10017    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11017    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12017    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

KRD13017    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KRD14017    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KRD15017    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KRD16017    Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD17017    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD18017    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KRD19017    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD20017    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

KRD21017    Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD22017    Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD23S17    Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD24017    Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KRD25S27    Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD26S17    Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD27017    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

KRD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики

S0401112     11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0200309      2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S2000906      9-нк. Звіт про діяльність театру

S2703112      6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

ДСЗУ

C0303101      Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міністерство соціальної політики

P2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD36      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P43KD136      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P4_4KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1Z36      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS36       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ36         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09017    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10017      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD13017    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

PRD14017      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

PRD15017    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

PRD16017      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD17017    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD18017      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PRD19017    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD20017    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

PRD21017    Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PRD22017    Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD23S17    Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD24017    Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

PRD25S27    Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD26S17    Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD27017    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

PRD28017    Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PRD12017    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

PRD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

Оновлено електронні формати форм:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006     Податкова декларація з плати за землю

F1401801     Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

ДФС (бюджет)

FS2KD35       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD35      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD35      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD35      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD35      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z33     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS33     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ33     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD33S26     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD33Z26     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK01     Довідка про курсову різницю

FSFINB01     Форма №1-дс Баланс

FSFINR01     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFVK001     Фактичні видатки

FSKD1412     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1812     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSKD2412     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD2512     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2812     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSKD2912     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD3012     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD3212     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

Державна казначейська служба

FDK0SH01    Довідка про зміни до кошторису

FDPPL001     Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів

FK0SHT12     Кошторис

FK0SHT14      Зведений кошторис

FK0SHT22     Тимчасовий кошторис

FK0SHT24     Тимчасовий зведений кошторис

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN012     Помісячний план використання бюджетних коштів

FPLANK11     План надання кредитів із загального фонду бюджету

FPLANZ12     Зведений помісячний план використання бюджетних коштів

FMER0003    Мережа (місцевий бюджет)

N0101013    Зведення показників спеціального фонду кошторису

Єдине вікно

S0100113     Ф1. Баланс

S0100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003      1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003      1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0100309      Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

S0103353      Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

S0104008      Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007      Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0200202      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)

S0200702      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-м, 2-м)

S0200802      Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-мс, 2-мс)

Державна служба статистики

1.    Внесено зміни у форми:

S2204006      85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S1402004      1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S1100209      2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S2702511      21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

2.   Переміщено у розділ Державна служба статистики -- інше:

S1391101      Заявка про реєстрацію електронного цифрового підпису

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

У групі Інші (вікно Створення звіту) додано нові шаблони документів:

PD010201      Накладна

PD010202      (припарк. авто) Накладна

PD010203      Накладна

PD010211      Накладна

 Звітність

Реєстр звітів

Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.

Назву групи Первинні документи змінено на Облікові документи.

Зверніть увагу. Переформовано вміст розділів Облікові документи та Інша звітність. З розділів вилучені документи, що втратили актуальність.

Довідки про складові заробітної плати до Державних органів доступні в розділі Інша звітність - Довідки.

Певні документи (рахунки-фактури, акти тощо) тепер доступні у модулі Первинні документи - Реєстр первинних документів.

 Адміністрування

Сертифікати

1.    Реалізовано підтримку нового формату сертифікатів АЦСК ІДД ДФС для ФОП, що не містять інформацію про код ЄДРПОУ.

2.    Оптимізована робота з захищеними носіями.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2017 р. - 100,9%.

Налаштування

1.   В довіднику мінімальної заробітної плати додано поле Погодинний розмір.

2.   В довідник Свята додано новий запис Різдво Христове (25.12.2017).

Для коректного розрахунку планового робочого часу необхідно оновити графіки за таким шляхом: Адміністрування - Налаштування - Графіки - Плановий робочий час натиснути кнопки Оновити показники планового робочого часу - Зберегти.

Розрахункова відомість

Виправлено роботу фільтру.

Звіти

Реалізовано звіт Розрахункова відомість нарахувань та утримань з загальної суми доходу.

ПРИЙОМ ТА ОБРОБКА ПОШТИ

Доопрацьовано процедуру збереження та обробки документів, що отримані по поштовому з'єднанню.

У каталозі incoming додано папку Mail. Під час прийому пошти у папці Mail створюється каталог назва, якого відповідає поштовій скриньці, що вказана у модулі Адміністрування - Параметри системи - Електронна пошта - поле Адреса. У цьому каталозі зберігаються документи, отримані по поштовому з'єднанню.

                                          Завантажити

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.206

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба

J1303901     Згода на формування, обробку та направлення даних з фінансової звітності підприємства фінансовій установі

Державна казначейська служба

FVR2D017      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3D17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7DS17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D017     Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVR4117     Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4217     Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZD4_317     Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR4317     Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZV71S17     Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z17     Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR7S17     Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z17     Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR2M017    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3M17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ17     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ17    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M017     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4117     Зведена Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4217     Зведена Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZM4_317     Зведена Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZMR4317    Зведена Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZM71S17     Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z17     Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S17    Зведена Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z17     Зведена Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FDOV2007    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4107    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4207    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4307    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4317    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FDOV4407    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S7    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z7     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S7    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z7     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRD10017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FREM2113    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FREM4113    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4313    (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM7S05    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)

FREM7Z05     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг. ф.)

FMDOV207    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV417    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV427    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4312    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4313    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S13    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z13    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S12    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z12    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FZKZAG20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FRES2113     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FRES4113     (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213     (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313     (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413     (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRM20017    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FRD28017     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ У ФОРМАХ

ДФС (бюджет)

FSFINR01     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB01       Форма №1-дс Баланс

FS7KDZ33      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSKD2812      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FS7KDS33      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSKD3012      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Шаблони первинних документів

 1. Реалізовано можливість додавання атрибутів до шаблонів первинних документів. Атрибути можливо додати під час створення, копіювання або редагування шаблона.

У вікнах Новий шаблонКопіювання шаблона та Редагування шаблона додано кнопку Атрибути. По натисканню кнопки відкривається вікно із списком атрибутів, що можуть бути призначені шаблону.

 1. Додано новий атрибут шаблона – Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні.

Якщо атрибут встановлено, при підписанні документа, що створений за таким шаблоном, накладається позначка часу та виконується перевірка стану сертифікатів ЕЦП на сервері OCSP відповідного сертифікаційного центру. Якщо відповідь від TSP/OCSP-сервера не отримано, підписання документа не виконується.

Автоматична обробка документів

 1. Впроваджено нову функцію – Автоматичне погодження первинних документів.

У розділі Обробка вхідних документів додано новий блок налаштувань – Автоматичне погодження первинних документів. Для налаштування конфігурації автоматичного підтвердження необхідно обрати контрагента та додати коди документів/шаблонів, для яких буде виконуватись автоматичне підтвердження.

При виконанні Автоматичного погодження первинних документів, програма перевіряє всі вхідні первинні документи та порівнює їх з налаштованим списком. Якщо був отриманий документ, код та відправник якого відповідають налаштованому списку, виконується автоматичне погодження такого документа.

 1. Реалізовано експорт та імпорт конфігурації параметрів Автоматичного погодження первинних документів. Збереження та завантаження параметрів автоматичної обробки виконується у розділі Загальні налаштування у блоці Налаштування автоматичної обробки.
 1. Доопрацьована автоматична відправка первинних документів, шаблони яких містять табличну частину.

Зміни також реалізовані у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

 Звітність

Єдиний внесок

Реалізована можливість створювати форми з типом Додаткова починаючи з періоду 01.01.2011 для форм Додаток 4 Таблиця 5 (E0405I01) та Таблиця 7 (E0407I01).

 Довідки державних органів

Інформаційна довідка

У колонці На дату реалізовано відображення дати, за яку формувався Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J1301903).

 Адміністрування

Параметри системи

Оптимізована робота з використанням налаштувань проксі-серверу.

Сертифікати

Доопрацьовано роботу з секретними ключами АЦСК «ПриватБанк».

 Зарплата

Довідники

Оновлено розділ Свята:

 • Різдво Христове – 25.12.2017;
 • Пасха – 08.04.2018;
 • Трійця – 27.05.2018.

ПАМ’ЯТКА АДМІНІСТРАТОРА

Реалізовано можливість зупинки процесу завантаження файлу оновлення.

У вікні Оновлення програмного забезпечення додано кнопку Відмінити. При натисканні кнопки процес завантаження оновлення припиняється.

У рядку версії оновлення, завантаження якого було припинено, відображається червона позначка.

Після припинення завантаження можливо:

 • повторити завантаження оновлення, натиснувши кнопку Повторити;
 • повернутись до списку доступних оновлень, натиснувши кнопку Назад.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.205

НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба

F2KD36Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV36Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD36Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD36Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD36Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD36Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD136Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S36Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z36Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB36Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS36Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ36Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09017Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10017Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11017Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12017Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних(спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FRD12027(варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

FRD13017Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FRD14017Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15017Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16017Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17017Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18017Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19017Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених

контролюючими органами

FRD20017Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FRD21017Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD22017Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD23S17Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD23Z17Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD24017Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FRD25S27Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25S28Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25Z27Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25Z28Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD26S17Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26Z17Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD27017Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і

програми охорони здоров'я

FRD28017Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD29017Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

F2KM36Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM36Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM36Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM36Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM136Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KM1S36Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z36Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB36Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS36Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ36Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM20017Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FRM21017Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRM25S27Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM25S28Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM25Z27Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM25Z28Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

ДФСУ приведено схеми контролю XSD у відповідність до діючого формату (стандарту)електронного документа без зміни версії документа:

J0104507Розрахунок суми, що підлягає внесенню до державного бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

J0105002Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат

J0198002Додаток 1. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку

J0198102Додаток 2. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку

J0202504Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

J0206202Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. У результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.

J0206602Розрахунок прогнозної потреби спирту

J0206705Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя

J0206805Довідка про цільове використання спирту етилового

J0208003Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

J0208602Довідка про отримання спирту етилового

J0208701Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна

J0208801Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

J0500203Ф. № ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)

J0525002Довідка про використані розрахункові книжки

J0601402Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

J0700101Довідка про проведення декларування валютних цінностей

J0700205Декларація про валютні цінності

J0700301Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

J0700601Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F0100701(кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету  податку на доходи нерезидентів

F0103701Дод 2. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту

F0202504(кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

F0206202Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. У результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.

F0206705Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя

F0206805Довідка про цільове використання спирту етилового

F0208801Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

F0500203Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)

F0525002Довідка про використані розрахункові книжки

F0601402Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

F0700101Довідка про проведення декларування валютних цінностей

F0700205Декларація про валютні цінності

F0700301Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

F0700601Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Державна служба статистики

S15001123-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S32003081-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S09001101-житлофонд. Житловий фонд

S200000512-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S16003122-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S11001111-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S19044134-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S03001067-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S270231124. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S11010123-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

Державна казначейська служба

FDPLAZ01Довідка про зміни до плану асигнувань

FINB0001Форма №1-дс Баланс

FINR0001Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

S3000108Фінансовий план підприємства

S3000308Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано процес входу користувача у підприємство.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.Відкоригована процедура відправки документа у закритому вигляді, що виконується за допомогою команди меню Відправити - Відправити в ДФС.

2.Доопрацьовано імпорт документів у форматі zdi з некоректно вказаною датою періоду.

Автоматична обробка документів

Оптимізовано процес приймання пошти під час автоматичної обробки. Зміни також реалізовані у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

Звітність

Реєстр звітів

У рядках Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J1312602, F1312602) у графі Примітка реалізовано відображення дати та номеру ПН/РК, для яких було створене та відправлене Повідомлення.

Єдиний внесок

Відкориговано додавання співробітника у Додатку 4 Таблиця 6 (J3040611, F3040611)після імпорту з ДБФ.

Адміністрування

Сертифікати

Змінено процедуру формування рахунку на продовження терміну дії сертифікатів.

Рахунок PD010120 заповнюється автоматично та виписується на продовження всіх сертифікатів, для яких виконуються умови продовження. Термін дії сертифікатів - 2 роки, встановлюється автоматично. Створений рахунок відкривається у окремій вкладці.

Зарплата

Звіти

У звіті ЄСВ в полі ІПН реалізовано автоматичне проставлення літер БК та П для співробітників, які відмовились від ідентифікаційного коду, або використовують id картку.

Налаштування

1.Додано довідник Прожитковий мінімум (діти).

2.Виправлено розрахунок видів оплат: Надбавка за ранг, Вислуга років від фактично відпрацьованих днів/годин.

3.Виправлено розрахунок Доплата за роботу в вихідні дні, Доплата за роботу в святкові дні, Доплата за роботу в вечірній час, Доплата за роботу в нічний час, Доплата за роботу в надурочний час від планових днів/годин та окладу.

4.Відкориговано розрахунок виду оплати Доплата до мінімальної зарплати при перевищенні фактичного часу роботи над плановим

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.204

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба Відповідно до листа ДФС від 28.11.2017 №32659/7/99-99-15-03-02-17 «Про помилки при визначенні ознаки у номері податкової накладної» для постачальників сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму реалізована можливість подання Повідомлення-РК для мінімізації впливу окремих помилок, допущених при відображенні у номері податкових накладних та розрахунків коригування до них:

J1201209 Розрахунок коригування

F1201209 Розрахунок коригування

В програмі M.E.Doc відтепер можна продовжити дію сертифікатів ЕЦП різних АЦСК

В програмі M.E.Doc відтепер можна продовжити дію сертифікатів ЕЦП різних АЦСК

Без ЕЦП вже давно неможливо вести діяльність, адже він є аналогом власноручного підпису в цифровому світі. Це є закономірним, адже вести справи в електронному вигляді дуже зручно – стосується це і подання звітності, і обміну електронними документами з контрагентами, і роботи в різних електронних сервісах. Проте раніше, коли дія сертифікатів ЕЦП добігала кінця, про зручність роботи онлайн доводилось тимчасово забути – адже для продовження їхньої дії потрібно було щоразу збирати пакет документів та особисто вирушати у відділення сертифікаційного центру.

Тому розробник M.E.Doc вирішив полегшити цю процедуру для своїх користувачів. Продовження дії сертифікатів електронного цифрового підпису в програмі M.E.Doc раніше вже було реалізовано для клієнтів АЦСК «Україна». Та відтепер можливість поновити свої сертифікати ЕЦП в M.E.Doc мають можливість і користувачі цифрових підписів інших акредитованих центрів сертифікації ключів, роботу з якими підтримує ця програма!

Це можна зробити, не збираючи пакет документів за умови, якщо змін у Ваших сертифікатах не відбулося та у АЦСК не виникає питань стосовно цілісності та якості наданих документів. В цьому випадку немає значення, сертифікати якого саме центру раніше використовував користувач M.E.Doc – отримати нові сертифікати АЦСК «Україна» можна безпосередньо з програми, не залишаючи свого офісу.

За 45 днів до закінчення дії Вашого сертифікату програма сама перевірить ваші документи, і за можливості запропонує вам отримати нові сертифікати в автоматичному режимі.

Як саме це зробити?

 • Оберіть сертифікати для автоматичного продовження
 • Згенеруйте новий секретний ключ та надішліть заявку на формування сертифікату
 • Здійсніть оплату за послугу
 • Завантажте нові сертифікати
 • Надішліть повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису 

З докладною інструкцією можна ознайомитись за посиланням. Також дивіться відеоінструкцію із продовження в програмі M.E.Doc ЕЦП різних АЦСК у випуску «Твій час дізнатися!».

Оскільки можливість автоматичного продовження може бути не у всіх користувачів,  рекомендуємо самостійно контролювати  термін закінчення їхньої дії для своєчасного звернення до АЦСК "Україна".

Зауважимо, що після отримання нових сертифікатів, вам необхідно зареєструвати їх у контролюючому органі, відправивши Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису. Як це зробити: переглянути відеоінструкцію можна тут.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.203

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.203

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S2702911 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Пенсійний фонд

P0103504 Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ. пенс. страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

 1. УВАГА! Відповідно до роз'яснень ДФСУ для пакету J/F1312302 не передбачена можливість подання кількох J/F1360102. Пакет повинен містити лише один додаток. Скасовано можливість дублювання форми Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102) у пакеті.

 2. Приведено у відповідність до роз'яснень ДФСУ перенос від'ємного значення з рядка 4.1.3РІ Додатка ЦП Декларації про прибуток (J0110316, J0180304, J0150316) до рядка 4.1.3ЦП Додатка РІ (J0111816, J0181804, J0151816).

ДФС (бюджет)

FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

FSFINB01 Форма №1-дс Баланс

Державна служба статистики

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2500112 1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

У таблиці розділу у групі Документ додано колонку Номер ТТН.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів додано нове системне поле Номер товаро-транспортної накладної.

Довільне підписання

У вікні Перевірка підписів додано інформацію про позначку часу. Щоб переглянути позначку часу, оберіть підписаний документ, відкрийте контекстне меню та оберіть команду Властивості, у вікні, що відкрилось натисніть Перевірка. Відкриється вікно Перевірка підписів, що містить інформацію про позначку часу:

Звітність

Єдиний внесок

Додано можливість внесення номера ІД-картки паспорта громадянина України за маскою ПХХХХХХХХХ у поле Реєстраційний номер облікової картки платника податків в таблиці P0801B01 Додатка 8.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Реалізовано експорт у Excel Витягів в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ (J1401903 F1401903) .

Адміністрування

Архівування документів

Доопрацьовано процедуру архівування первинних документів. Реалізовано збереження значення поля Номер ТТН у архіві первинних документів.

 Зарплата

Звіти

 1. Додана можливість відображення підписів керівника та бухгалтера у звіті Список працівників розрахункова відомість.

 1. У звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів ( по періодам)» реалізовано відображення інформаційного рядка з загальною сумою авансу, за наявності різних відсотків нарахувань по співробітникам.

Розрахункова відомість

Доопрацьовано розрахунок методів Вислуга років (в галузі) та Вислуга років (на підприємстві) згідно стажу співробітника.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.203

2017-11-23 10:08:26

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S2702911 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Пенсійний фонд

P0103504 Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ. пенс. страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

 1. УВАГА! Відповідно до роз'яснень ДФСУ для пакету J/F1312302 не передбачена можливість подання кількох J/F1360102. Пакет повинен містити лише один додаток. Скасовано можливість дублювання форми Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102) у пакеті.

 2. Приведено у відповідність до роз'яснень ДФСУ перенос від'ємного значення з рядка 4.1.3РІ Додатка ЦП Декларації про прибуток (J0110316, J0180304, J0150316) до рядка 4.1.3ЦП Додатка РІ (J0111816, J0181804, J0151816).

ДФС (бюджет)

FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

FSFINB01 Форма №1-дс Баланс

Державна служба статистики

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2500112 1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

У таблиці розділу у групі Документ додано колонку Номер ТТН.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів додано нове системне поле Номер товаро-транспортної накладної.

Довільне підписання

У вікні Перевірка підписів додано інформацію про позначку часу. Щоб переглянути позначку часу, оберіть підписаний документ, відкрийте контекстне меню та оберіть команду Властивості, у вікні, що відкрилось натисніть Перевірка. Відкриється вікно Перевірка підписів, що містить інформацію про позначку часу:

Звітність

Єдиний внесок

Додано можливість внесення номера ІД-картки паспорта громадянина України за маскою ПХХХХХХХХХ у поле Реєстраційний номер облікової картки платника податків в таблиці P0801B01 Додатка 8.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Реалізовано експорт у Excel Витягів в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ (J1401903 F1401903) .

Адміністрування

Архівування документів

Доопрацьовано процедуру архівування первинних документів. Реалізовано збереження значення поля Номер ТТН у архіві первинних документів.

 Зарплата

Звіти

 1. Додана можливість відображення підписів керівника та бухгалтера у звіті Список працівників розрахункова відомість.

 1. У звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів ( по періодам)» реалізовано відображення інформаційного рядка з загальною сумою авансу, за наявності різних відсотків нарахувань по співробітникам.

Розрахункова відомість

Доопрацьовано розрахунок методів Вислуга років (в галузі) та Вислуга років (на підприємстві) згідно стажу співробітника.