Оновлення 11.02.052

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.052

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 178 від 23.07.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

  1. 2.Додано новий довідникПричини (підстави) для припинення діяльності/зняття з обліку.

Довідник підключений у формах:

J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201  Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

3.    На виконання наказу Міністерства фінансів України № 491 від 30.08.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

На виконання Наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»), додано нові форми, подання – за потреби:

F1314101            Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

J1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Для точок входу таксономії Загальна таксономія 210-310 (ярлик пакету І0001002) та Загальна таксономія 220_320 (ярлик пакету Х0001002) при виконанні перенесення даних за допомогою додаткових програм обробки Перенесення даних на початок з попереднього року та Перенесення з попереднього періоду поточного року додано автоматичний пошук за ПІФ у разі наявності в підприємстві КУА звітності кількох ПІФ.

2.   У звітах [810000], [818000] для всіх точок входу таксономії (I8100001, I8180001, R8100001, R8180001, X8100001, X8180001, Y8100001, Y8180001, B8100002, B8180002) збільшено до 20 символів розмір поля для показників «Ідентифікаційний код материнського підприємства...».

3.   У формі В3901202 додано новий перший крок «Налаштування автоматичних розрахунків» - надає можливість вимкнути автоматичні розрахунки підсумкових рядків та граф даного звіту.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формі:

SM100205   Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

додані додаткові контролі у графах 4 та 8:

  • значення у графі 4 має відповідати коду Класифікації видів економічної діяльності, затвердженій у 2010 році,
  • формат відображення даних у графі 8 може включати як роздільник тільки кому, а не крапку.

2.   У формі:

S3020110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

3.   У формі:

S3010110   ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

обов’язкові контролі щодо від’ємних значень замінені на інформативні у:

  • рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1300 та 1310 у графах 8, 9, 10.

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Оновлено текст контролів у формі:

U42UKD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

  • реалізовано автоматичне заповнення графи 2 (код рядка) у динамічних рядках таблиць при виборі назви статті з довідника,
  • для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано нову функцію Перерахувати пакет.

При виклику функції для будь-якого звіту послідовно перераховуються усі звіти даного пакету, для яких встановлена відмітка "Автоматичний розрахунок".

Функція доступна лише для непідписаних та невідправлених звітів.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Для відхилених у ДПС ПН/РК (що реєструються відправником) у разі, якщо присутня негативна Квитанція №1 про відхилення з причини нечинного або відкликаного сертифіката, реалізована можливість повторної відправки на реєстрацію документа з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

На вкладці Наступні дії додано команди Підписати другим чинним підписом та Відправити в ДПС.

Команди доступні після виконання функції Продовжити обробку документа.

На виконання команди Підписати другим чинним підписом відкривається вікно Підпис для накладання підписів згідно налаштованогокомплекту для даного бланка.

Після підписання документа всіма підписами комплекту він набуває статусу Готовий до відправки з можливістю повторно відправити документ у контролюючий орган.

Для відхилених у ДПС РК (які реєструються отримувачем), у разі негативної Квитанції №1 з вказаних вище причин, для відправника (продавця) також реалізована можливість повторної відправки документа контрагенту з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

Підписання додатковим другим підписом виконується аналогічно.

Автоматична обробка документів

У вікні Вибір сертифікатів для запуску автоматичної обробки (шифрування) додана можливість групового зняття відміток за допомогою кнопки Прибрати відмітки.

Облік акцизного податку

Показники рівнемірів/витратомірів

Оптимізовано формування звітів на основі даних, отриманих для довідників Показники рівнемірів/витратомірів:

J0210401      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Зарплата

Довідники

Відповідно до Наказу МФУ № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

Оновлено довідник «Індекс споживчих цін» за серпень 2021 р. – 99,8 %.

Прочитано 4 раз
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.02.050 Оновлення 11.02.053 »