Оновлення 11.02.075

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.075

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно з Законом України № 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» із змінами, внесеними згідно із Законами:

-     № 2099-IX від 23.02.2022 р.;

-     № 2118-IX від 03.03.2022 р.;

-     № 2120-IX від 15.03.2022 р.;

-     № 2135-IX від 15.03.2022 р.;

-     № 2218-IX від 21.04.2022 р.

оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Реалізовано додаткові контролі у формах:

J0103203      Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

J0132103      Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0103203     Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

F0132103     Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0132203     Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

2.   Оновлено електронний формат xsd. Встановлено необов'язкове заповнення граф Адреса, Номер державної реєстрації, Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії:

J1610101      Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі:

CR500002      Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

На вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

S3000310     Звіт про виконання фінансового плану

-   реалізовано можливість заповнення даними із форми UOP00310 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з UOP00310;

-   налаштовано експорт у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

MOU00310    Звіт про виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.  Додано можливість коригування значення рядка 9.2, у разі зміни доходу відповідного періоду минулого року. Автоматичне заповнення рядка 9.2 на підставі даних рядка 9.1 аналогічного звіту за відповідний звітний період минулого року перенесено з програми відкриття у програму створення:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   У графах 3 - 6 форми:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

-     реалізовано заповнення рядків 7011, 7012, 7021, 7022 значеннями відповідних рядків 3311, 3061, 3341, 3141;

-     додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7013 сумі значень рядків 3312, 3313, 3062, 3063;

-     додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7023 сумі значень рядків 3142, 3343, 3142, 3143.

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Додано нову графу Поточний рік в розшифровці Заборгованість на кінець періоду у формах:

UAD10801    Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901    Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

Реєстр звітів

Для зручності користувачів у таблиці реєстру додано колонки:

-   Автор - містить ім’я користувача, що створив документ;

-   Редактор - ім’я користувача, що вніс останні зміни у документ.

Також, поле Редактор додано на вкладці Властивості.

Ці доопрацювання також виконані у модулях:

-     Первинні документи - Реєстр податкових документів;

-     Довідки державних органів - Інформаційна довідка;

-     Облік акцизного податку;

-     РРО - Реєстр документів РРО.

Щоб відобразити або приховати колонки, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів .

На панелі Фільтр поле Користувач змінено на Автор.

 Адміністрування

Журнал подій

Додано фіксацію подій:

-     при коригуванні ПН/РК у Реєстрі податкових документів за допомогою команди головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК;

-     при виконанні друку документа у Реєстрі електронних документів із реєстру та з вікна відкритого документа.

Управління ролями - Доступ до підсистем

У розділі налаштувань ролі Адміністрування - Параметри системи додано опцію Редагування параметрів «Документообіг». Якщо опцію встановлено, користувачу доступні для редагування налаштування у розділі програми Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.

 Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2022 р. - 103,1 %.

Мережевий варіант роботи

Налаштовано роботу робочого місця у термінальному режимі при встановленій опції Використовувати кластер сервісів утиліти ConnectionSetup.exe, якщо у заданому діапазоні портів присутній порт, що вже використовується.

 

 

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.076
ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ
На виконання наказу Міністерства фінансів України № 15 від 17.01.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.
Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:
1. ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:
Державна податкова служба
J1201013 Податкова накладна
J1201113 Додаток №1 до податкової накладної
J1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
F1201013 Податкова накладна
F1201113 Додаток №1 до податкової накладної
F1201213 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:
Реєстр податкових документів
1. Реалізовано можливість:
створення ПН та РК нових 13-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки  на панелі інструментів;
створення виданої ПН нової 13-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити видану ПН на основі отриманої;
створення РК нової 13-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН;
створення зведеної виданої ПН нової 13-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;
перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 13-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону. Діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;
перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 13-х версій імені, зазначеному у сертифікаті. Перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг;
Реєстр електронних документів
Реалізовано створення ПН нової 13-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:
Створити Податкову накладну на основі Акту;
Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;
Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;
Створити Податкову накладну на основі Рахунка;
Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.
Реєстр податкових документів – Універсальний імпорт
Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 13-ї версії. 
Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF. 
У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.
Адміністрування – Параметри системи – Перетворення форм ПН-Дод2
Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 13-ту версію при виконанні імпорту. 
Перетворення форм документів у 13-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х – 12-х версій ПН/РК виконується автоматично.
Облік ПДВ – Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 13-ї версії на основі ПН нової версії (J1201013, F1201013) та/або ПН попередньої версії (J1201012, F1201012) за допомогою команди головного меню Файл – Відкрити список додатків – Додати на вкладці Видані. 
Облік ПДВ – Звірка документів з ЄРПН
Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 13-ї версії.
Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи – Реєстр податкових документів.
3. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ:
1. Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 13-ї версії у форматі DBF. 
2. Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 13-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https: //medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.
3. Реалізовано автоматичну конвертацію ПН/РК попередніх 10-х – 12-х версій при імпорті в форматі «для обміну звітністю» (без підписів і квитанцій) у нову 13-ту версію.
Прочитано 32 раз
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.02.074 Оновлення 11.02.076 »