ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.041

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники - Картка підприємства - Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 - 10 для рядка 3415 графи 6:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2.   Для рядка 5060 реалізовано відображення 2 знаків після коми:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3.   Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.040

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано новий довідник Статті витрат, доходів, зобов’язань. Довідник доступний для редагування та підключений до динамічних рядків форм:

-     S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»;

-     S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»;

-     S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Номер статті із довідника не переноситься до звіту та призначений для швидкого пошуку потрібної статті.

2.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

-     Код типу особи K151;

-     Код виду документа H005;

-     Показники форми OS1;

-     Показники форми OS2;

-     Показники форми OS3.

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 269 від 17.05.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

4.   Відповідно до Закону України № 1393-IX від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"», оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ ДБ).

5.   Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

-     ст. 83 п.7 ЗУ «Про державну службу» - У разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

6.   Виконано доопрацювання довідника Країни. Назву колонки Номер змінено на Код цифровий. Назву колонки Найменування змінено на Назва країни. Додано колонку, що містить двозначний літерний код країни, - Код альфа-2.

7.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нову версію бланків, початок дії - з 21.05.2021 р.; період подання - за потреби:

F1301803     Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

F1401803     Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запит та отримувати відомості у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Зміни:

Реалізовано додаткове попередження за відсутності відміток в полях обов'язкового реквізиту «інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною» для блоку «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток додатків - форм фінансової звітності»:

J0100119      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0100919      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

F0100719     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0109102      Спрощена податкова декларація

J0109202      Спрощена податкова декларація

Звітність НФУ до НБУ

Назву розділу Реєстр бланків - Звітність НФУ до НБУ - Загальна фінансова звітність змінено на Реєстр бланків - Звітність НФУ до НБУ - Загальна звітність.

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік та у разі змін в структурі власності:

OS100001     Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS200001     Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS300001     Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

FR000001     Дані фінансової звітності

Держфінмоніторинг

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 196 від 05.04.2021 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» додано нові форми, початок дії - з 11.05.2021 р., період подання - щомісячно:

MOZ10001     Заява про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

MOP10002     Повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 542 від 08.06.2015 р. «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 142 від 08.04.2019 р., додано нову форму, початок дії - з 17.06.2016 р., період подання - щомісячно:

MOLZ1003      Лист-звернення

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»:

1.   Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

PROZV102    Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

SDOC1101    Супровідні документи

2.   У зв’язку зі зміною головної форми пакету змінено підпорядкування форми:

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

до форми «Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани» (PROZV102).

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано можливість додавати записи у таблиці Додатків пакета об’єднаної звітності із файлів формату DBF. Для додавання записівна вкладці Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ виділіть Додаток, у який потрібно додати рядки, та виконайте команду головного меню Файл - Додати рядки з DBF. У вікні, що відкриється, оберіть DBF-файл для імпорту.

2.   Додано можливість копіювання записів Додатка 4 (J0510406, F0510406). Для копіювання необхідно виділити потрібний запис на вкладці Додатка 4 та натиснути кнопку на панелі інструментів, або обрати команду головного меню Файл - Скопіювати запис.

3.   Реалізовано можливість одночасно обирати кілька записів у вікні довідника Співробітники при заповненні Додатка 4 (J0510406, F0510406).

4.   Доопрацьовано відображення значення графи Ознака (0, 1) при збереженні Додатків 1 - 6 за допомогою команди Друк в PDF.

5.   У Додатку 5 (J0510506, F0510506) доопрацьовано імпорт поляДата створення нового робочого місця (NRM_DT) з типом DATE у форматі DBF.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Додано нову функцію Створити додаткові документи. Функція призначена для створення документів, які не зв'язані з певними пакетами фінансової звітності за МСФЗ та можуть бути створені окремо, за потреби підприємства.

Функція Створити додаткові документи доступна у контекстному меню та по команді головного меню Файл.

На виконання команди відкривається вікно Створення звіту з переліком документів, доступних для створення у обраному періоді.

2.   Реалізовано створення усіх приміток до форм фінансової звітності для банківського пакета відповідно до затвердженої таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (ярлик В0001002). Пакет створюється за допомогою команди Створити, що доступна у головному меню Файл, та по кнопці на панелі інструментів.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Вдосконалено роботу з вкладеннями до Універсальних документів. Оптимізовано перегляд графічного відображення та розширено можливості з додавання вкладень:

-   оптимізовано відображення вмісту документів при перегляді вкладень у форматах *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *xlsx, *.txt, *.rtf, *.jpg, *.png;

-   реалізовано можливість додавати вкладення, перетягнувши документ у блок Вкладення;

-   реалізовано можливість одночасно додавати декілька файлів вкладень, перетягнувши папку, у якій зберігаються документи, у блок Вкладення або розділ Дані документа. У вкладення додаються всі файли, що містяться у обраній папці та мають дозволені для вкладень формати, загальний розмір всіх файлів не повинен перевищувати 20 Мбайт;

-   доопрацьовано відображення інформації про підписантів на вкладеннях при встановленні опції у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг - Накладати інформацію про підписантів;

-   налаштовано відображення факсиміле підписів на вкладеннях до Універсального документа.

Реєстр податкових документів

Налаштовано роботу фільтру на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

Інтеграція

Реалізовано новий метод GetDocWebAdr. Метод призначений для отримання посилання на відправлені первинні документи, що зберігаються на платформі ПТАХ. Посилання отримується за параметрами ExDocID - зовнішній ідентифікатор документа та/або CardCode - внутрішній ідентифікатор документа у БД M.E.Doc.

Докладно про використання метода дивіться у файлі з описом COM-об’єктів для інтеграції з обліковими системами, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Майстер заповнення даних про підприємство

Налаштовано збереження підписантів з типом Відповідальна особа при додаванні підприємства на основі сертифікатів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.039

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. Довідник підключено до графи 2.1 форми Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (J1201212, F1201212).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Оновлено механізм розрахунку значень та додано контролі на правильність заповнення граф 4 - 7 рядка Усього:

SD300401      Додаток 4

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

У пакет EVDODB03 додано нові форми:

-     на виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - щомісячно:

EV220103       3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

-     додано нову форму, початок дії - з 01.04.2021 р.; період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV005704       Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

-     додано нову форму, початок дії - з 01.04.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV006304       Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано можливість групової заміни значень полів для Додатків 1 - 6. Для групової заміни у вікні відкритого Додатка виконайте команду головного меню Правка - Групова заміна полів. У вікні, що відкриється, заповніть необхідні дані.

Заміна значення поля Ознака (0,1) виконується лише для Додатків з типом Звітний новий або Уточнюючий.

2.   Налаштовано заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) на основі Додатка 1 (J0510106, F0510106) для звітів з типом Звітний новий та Уточнюючий.

3.   Доопрацьовано заповнення загальної частини Додатка 2 (J0510206) та Додатка 3 (J0510306) для типів звітів Звітний новий та Уточнюючий.

4.   Змінено тип полів на DATE для експорту Додатка 5 (J0510506, F0510506) у форматі DBF:

-     Дата початку трудових відносин (START_DT);

-     Дата закінчення трудових відносин (END_DT);

-     Дата створення нового робочого місця (NRM_DT).

Оновлено файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

5.   Налаштовано експорт Додатків у форматі DBF, у разі, якщо у пакеті об’єднаної звітності присутні додатки з однаковим номером місяця.

6.   Реалізовано нові контролі у формах:

-     Розрахунок (J0500106, F0500106);

-     Додаток 1 (J0510106, F0510106);

-     Додаток 2 (J0510206).

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість створення основних форм фінансової звітності та частини приміток для банківського пакета відповідно до затвердженої таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (ярлик В0001002). Пакет створюється за допомогою команди Створити, що доступна у головному меню Файл, та по кнопці на панелі інструментів.

2.   Для зручності користувачів реалізовано заповнення звітів I1010001, R1010001, X1010001, Y1010001, B1010002 за допомогою Майстра заповнення звітів. Майстер заповнення відкривається автоматично при відкритті відповідних документів. Перемикання режиму відображення документа (Майстер заповнення звітів / форма документа для перегляду) здійснюється по натисканню клавіші <F11>. Збільшити масштаб відображення форми документа можна, натиснувши праву кнопку миші.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

При виконанні команди головного меню Правка - Імпортувати рядки з підзвітних доопрацьовано імпорт значень відповідних полів зі ставкою ПДВ 14% у колонки реєстру виданих та отриманих ПН головної установи на вкладці Видані:

-     14%, база оподаткування;

-     14%, сума ПДВ

та вкладці Отримані:

-     14%, вартість без ПДВ;

-     14%, сума ПДВ.

Первинні документи

Налаштування переносу полів для функції створити на основі

Відкориговано відображення назв актуальних дочірніх шаблонів при налаштуванні переносу полів для функції Створити на основі - Власні налаштування.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

У таблиці модулів Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) у групу колонок Документ додано колонку Дата векселя. У колонці відображаються дані відповідного поля документів Акцизна накладна форми «П» (J1203202, F1203202) / Акцизна накладна форми «С» (J1203402, F1203402).

Адміністрування

Журнал подій

1.   Додано можливість фіксації події Копіювання документа при використанні СКБД Oracle.

2.   Доопрацьовано вивантаження Журналу подій у форматі xls.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2021 р. - 100,7 %.

Експорт та імпорт даних

Доопрацьовано можливість виконання універсального імпорту документів завласними шаблонами, які опубліковані на платформі ПТАХ.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.038

ФОРМИ

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd та змінено на інформаційний контроль заповнення графи 07 «Код основного виду економічної діяльності» у бланках:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Налаштовано відображення значення поля Стать у друкованій формі звіту «Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (J0510106, F0510106) після імпорту у форматі DBF.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.037

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 214 від 14.04.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету.

2.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Відкориговано контролі у бланках:

F0103307     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця

F0133107     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0103405     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця

F0134105     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

S0500910     9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

S0600318     3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0900111     1-житлофонд. Житловий фонд

S1300109     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві

S1401115     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401116     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1605309     51-вант (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

S2702115     50-сг. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702213     2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

ДСЗУ

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 563 від 18.03.2021 р. «Про затвердження форми звітності N 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці" та Порядку її подання» додано нову форму, початок дії - з 01.04.2021 р., період подання - щомісячно:

C0302603     Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 767 від 14.04.2021 р. «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» оновлено зовнішній вигляд форм:

SM100205      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100306      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано перенесення даних у графи 4 та 7 із відповідних граф форми MOU31012 та у графу 10 із рядка 2010 графи 1 форми MOU22101 у періодах, починаючи з 2021 року:

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Реалізовано контроль на рівність значень відповідних граф.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Додано можливість консолідації пакетів об’єднаної звітності (J0500106, F0500106).

Для консолідації необхідно виконати команду головного меню Файл - Консолідувати звіти та у вікні, що відкриється, відмітити пакети, які потрібно консолідувати.

Зверніть увагу, можливо консолідувати пакети однакових типів (Звітний, Уточнюючий тощо). Консолідація додатків виконується за номером місяця. Якщо у додатку не вказано номер місяця, консолідація для такого додатка не виконується.

2.   Реалізовано можливість зберігати порядок сортування записів у Додатку 1 та Додатку 5 під час друку. Щоб зберегти сортування записів, перед друком звіту необхідно відсортувати таблицю за потрібною колонкою та виконати команду меню Файл - Зберегти сортування таблиці.

3.   Оновлено алгоритм автоматичного розрахунку значень сумуючого рядка у Додатках 1 - 3 з типами Звітний новий та Уточнюючий, за умови, якщо у полі Ознака (0, 1) встановлено значення «1».

4.   Змінено механізм автоматичного перенесення даних у Розрахунок (J0500106, F0500106) із Додатка 1 (J0510106, F0510106) та Додатка 2 (J0510206) для типів додатків Звітний новий та Уточнюючий, за умови, якщо у полі Ознака (0, 1) встановлено значення «1». Автоматичне перенесення даних виконується при встановлених опціях у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2.

5.   Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при імпорті даних із формату DBF.

6.   Налаштовано експорт Додатків у форматі DBF, у разі, якщо у пакеті об’єднаної звітності присутні додатки за кілька місяців кварталу.

7.   Доопрацьовано відображення значення колонки Ознака при експорті Додатка 5 з типом Звітний у форматіDBF.

8.   Налаштовано перенесення даних у графи 21 - 24 Додатка 1 (J0510106, F0510106), при імпорті звіту у форматі xml.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано відображення інформації про ярлик пакета звітів, на основі якого було створено Актуарний звіт. Інформація відображається на вкладці Пов'язані документи. Також, для ярлика пакета на вкладці Пов'язані документи реалізовано відображення інформації про створені на його основі Актуарні звіти.

2.   На боці актуарія реалізовано можливість відправки створених Актуарних звітів суб'єкту господарювання.

3.   Додано новий системний довідник Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Довідник підключено до однойменного поля форми Звіт незалежного аудитора (I1040201, R1040201, X1040201, Y1040201, B1040202 залежно від обраної точки входу).

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Налаштовано можливість відхилення отриманих від’ємних РК після накладання підписів, незалежно від застосованого комплекту підписів та кроку підписання.

Банківський модуль

Монітор обробки інкасових доручень

Реалізовано автоматичну перевірку сертифікатів для отриманих від ДПС документів «Інкасове доручення (розпорядження)» (J1720101) та «Лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження)» (J1720201).

В таблиці модуля додано групу колонок Перевірка сертифікату. Група містить колонки Стан сертифікату та Дата та час перевірки, у яких відображаються результати перевірки сертифікатів на сервері OCSP відповідного кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Інтеграція

У методі GetPrimaryReestr реалізовано можливість роботи з документами «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J0209902). У перелік типів документів додано значення: docType=10053 (Заявка на поповнення (коригування) залишку пального) та docType=10133 (Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового).

Зарплата

Звіти

Налаштовано заповнення звіту Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ даними модуля Зарплата із розділу Звітність - Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.036

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 09.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 103/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 103/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

F0103307     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

F0103405     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Нові форми:

Додано нові форми:

I0001002       Ярлик - Загальна таксономія 210_310

Х0001002       Ярлик - Загальна таксономія 220_320

R0001002      Ярлик - Таксономія для страховиків 210_310

Y0001002       Ярлик - Таксономія для страховиків 220_320

I1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

X1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

R1040201      [104000-2] Звіт незалежного аудитора

Y1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

Q1050102      Актуарний звіт (страхування, інше, ніж страхування життя)

Q1050202      Актуарний звіт (страхування життя)

Зміни:

Оновлено форми:

I8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

X8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

R8259001      [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

Y8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

I8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

X8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

R8254801      [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

Y8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

I8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

X8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

R8257001      [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

Y8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

I8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

X8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

Y8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

R8711001      [871100] Примітки - Операційні сегменти

I8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

X8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

R8251001      [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

Y8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

I8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

X8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

R8610001      [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

Y8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано інформаційний контроль з рядком Усього графи 10 форми SM100306, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у Еxcel за допомогою додаткової програми обробки для додатків пакета:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано перенесення даних та контролі на відповідність значень графи 1 рядка 2010 форми MOU22101:

  • у графі 8 рядка 080:

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

  • у графі 4 рядка 17.14:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   У таблиці модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ додано колонку Примітка. У колонці відображаються дані вкладки Примітка відповідних звітів.

2.   Реалізовано можливість обирати пакет звітності при імпорті файлів у форматі DBF.

При імпорті звітів буде запропоновано створити новий або обрати вже існуючий пакет звітності.

3.   Реалізовано можливість експорту пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт в DBF.

При виконанні команди відкриється вікно налаштування параметрів експорту. У вікні потрібно обрати папку для збереження даних. Пакет звітності буде збережено у підкаталозі PFUDBF обраної папки. При кожному сеансі експорту створюється новий підкаталог, до назви якого додається порядковий номер (PFUDBF1, PFUDBF2 тощо).

4.   Реалізовано можливість групової перевірки звітів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ. Для групової перевірки потрібно виділити на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ потрібний пакет, та обрати один із способів:

-     виконати команду головного меню Правка - Перевірити документ;

-     натиснути клавішу <F4>;

-     натиснути кнопку на панелі інструментів .

Протокол перевірки буде відображено у вікні Результат перевірки.

5.   Реалізовано можливість друку пакета звітів об'єднаної звітності. Друк можна виконати на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ по команді головного меню Файл - Друк. У вікні, що відкриється, потрібно встановити опції, що відповідають типу друку документів:

-     Поточний документ - друкувати виділений документ;

-     Пакет звітів - друкувати всі документи обраного пакета;

-     Квитанції - друкувати квитанції до документів (за наявності).

6.   У Додатку 4 об'єднаної звітності додано можливість групової заміни значень полів Нараховано доходу, Ознака доходу (ОД), Ознака (0,1).

Для групової заміни у вікні відкритого Додатка 4 виділіть потрібний рядок та виконайте команду головного меню Правка - Групова заміна полів.

7.   Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при перенесенні даних за допомогою команди меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106, за умови, що імпорт даних виконувався із DBF у кодуванні DOS.

8.   Додано можливість копіювання Додатків 1 - 6 між пакетами об'єднаної звітності. Для копіювання додатків між пакетами у таблиці розділу потрібно виділити Додаток та виконати команду Копіювати. Після чого у вікні Копіювання звітів обрати пакет, до якого необхідно копіювати Додаток.

9.   Для Додатків 1 - 3 реалізовано можливість перерахунку сум у полях документів, для яких здійснюється автоматичний розрахунок. Перерахунок можна виконати по команді меню Правка - Перерахувати документ, по натисканню кнопки на панелі інструментів або по натисканню клавіші <F6>.

10.  Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J0510106, F0510106) при відображенні від'ємних сум.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Оновлено форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (опублікована 14.04.2021 р.) для наступних пакетів модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

-   загальна таксономія 210_310;

-   загальна таксономія 220_320;

-   таксономія для страховиків 210_310;

-   таксономія для страховиків 220_320.

Додано нові ярлики для пакетів звітності, що створюються відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002).

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

Якщо пакет звітності за 2020 рік вже створено раніше, необхідно скопіювати створений пакет та надалі працювати в новому скопійованому пакеті.

2.   Додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора (І1040201, R1040201, X1040201, Y1040201 залежно від обраної точки входу).

Користувачі повинні самостійно обрати, який з двох звітів надавати у складі пакета звітності на порталі СФЗ: скорочений [104000-1] чи повний [104000-2]. Тип звіту, що буде створюватися у пакеті, погоджується з аудитором.

Якщо аудитор бажає користуватися не запропонованим шаблоном, а звітом у форматах *doc, *pdf тощо, підприємство у складі пакету таксономії заповнює скорочений звіт [104000-1] Інформація про аудиторський звіт. В такому випадку заповнюється лише мінімальна інформація та вказується, на якій вебсторінці розміщений безпосередньо сам аудиторський звіт.

Якщо для аудитора є зручною для використання надана в таксономії форма нового звіту [104000-2] Звіт незалежного аудитора, у складі пакету звітності заповнюється лише цей аудиторський звіт до річної звітності.

Звіти [104000-1] Інформація про аудиторський звіт та [104000-2] Звіт незалежного аудитора створюються функцією Створити звіт аудитора на основі пакета та входять в пакет звітності, сформований згідно з таксономією 2020.

3.   Оновлено довідки заповнення в усіх формах модулю - змінено посилання на стандарти МСФЗ відповідно до нової таксономії 2020.

4.   Додано нові форми Q1050102 та Q1050202 Актуарний звіт. Форми створюються за допомогою функції Створити звіт актуарія на основі пакета та не входять в пакет звітності, сформований згідно таксономії. (Додані замість форми [105000] Актуарний звіт).

5.   Оновлено форму Q3010001 Запити про надання інформації (користувача). Форма доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор або Аудитор (повна).

6.   Додано нові довідники: користувацький довідник Запити про надання інформації (користувача) та системний довідник Запити про надання інформації.

Довідник Запити про надання інформації (користувача) підключено до форми Q3010001 «Запити про надання інформації (користувача)» та призначений для швидкого та зручного заповнення форми Запиту.

Системний довідник Запити про надання інформації недоступний для редагування та використовується для формування персонального довідника Запити про надання інформації (користувача).

У довіднику Запити про надання інформації (користувача) користувачі мають можливість налаштувати персональний перелік шаблонів запитів. У вікні користувацького довідника можна самостійно додати рядок та заповнити графи Щодо та Зміст запиту, або додати рядок із системного довідника Запити про надання інформації та відредагувати вміст граф.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

1.   Відкориговано оновлення та відображення суми реєстраційного ліміту ДПС після отримання «Витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J1401206, J1401206).

2.   Налаштовано заповнення поля Підписант у реєстрі модуля для імпортованих та відправлених із закритого вигляду документа ПН/РК.

Автоматична обробка документів

Відкориговано фіксацію наступного запуску автоматичної обробки у Журналі прийому вхідних повідомлень відповідно до проміжку часу, що встановлений у налаштуваннях модуля.

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

Оновлено довідник Населені пункти. Довідник підключений до поля Назва вікна Господарські одиниці/Акцизні склади.

Картка підприємства - Додатково

Реалізовано автоматичне заповнення поля Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ значенням, що відповідають коду, обраному у одному з полів.

Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Додано можливість обирати декілька сертифікатів співробітників для підпису типу Відповідальна особа у вікні Вибір сертифіката. Обрати кілька записів можна, виділивши потрібні записи курсором при натиснутих клавішах <Ctrl> або <Shift>.

Також реалізовано можливість обирати кілька записів для всіх типів підписів у модулі Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Майстер заповнення даних про підприємство

У вікні Майстра заповнення даних про підприємство на кроці заповнення додаткових даних, зазначених у реєстраційних документах, додано поле Код за КАТОТТГ.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2021 р. - 101,7 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.036

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 09.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 103/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 103/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

F0103307     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

F0103405     Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Нові форми:

Додано нові форми:

I0001002       Ярлик - Загальна таксономія 210_310

Х0001002       Ярлик - Загальна таксономія 220_320

R0001002      Ярлик - Таксономія для страховиків 210_310

Y0001002       Ярлик - Таксономія для страховиків 220_320

I1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

X1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

R1040201      [104000-2] Звіт незалежного аудитора

Y1040201       [104000-2] Звіт незалежного аудитора

Q1050102      Актуарний звіт (страхування, інше, ніж страхування життя)

Q1050202      Актуарний звіт (страхування життя)

Зміни:

Оновлено форми:

I8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

X8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

R8259001      [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

Y8259001       [825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність

I8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

X8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

R8254801      [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

Y8254801       [825480] Примітки - Окрема фінансова звітність

I8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

X8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

R8257001      [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

Y8257001       [825700] Примітки - Частки участі в інших суб'єктах господарювання

I8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

X8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

Y8711001       [871100] Примітки - Операційні сегменти

R8711001      [871100] Примітки - Операційні сегменти

I8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

X8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

R8251001      [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

Y8251001       [825100] Примітки - Інвестиційна нерухомість

I8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

X8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

R8610001      [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

Y8610001       [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано інформаційний контроль з рядком Усього графи 10 форми SM100306, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у Еxcel за допомогою додаткової програми обробки для додатків пакета:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано перенесення даних та контролі на відповідність значень графи 1 рядка 2010 форми MOU22101:

  • у графі 8 рядка 080:

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

  • у графі 4 рядка 17.14:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   У таблиці модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ додано колонку Примітка. У колонці відображаються дані вкладки Примітка відповідних звітів.

2.   Реалізовано можливість обирати пакет звітності при імпорті файлів у форматі DBF.

При імпорті звітів буде запропоновано створити новий або обрати вже існуючий пакет звітності.

3.   Реалізовано можливість експорту пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт в DBF.

При виконанні команди відкриється вікно налаштування параметрів експорту. У вікні потрібно обрати папку для збереження даних. Пакет звітності буде збережено у підкаталозі PFUDBF обраної папки. При кожному сеансі експорту створюється новий підкаталог, до назви якого додається порядковий номер (PFUDBF1, PFUDBF2 тощо).

4.   Реалізовано можливість групової перевірки звітів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ. Для групової перевірки потрібно виділити на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ потрібний пакет, та обрати один із способів:

-     виконати команду головного меню Правка - Перевірити документ;

-     натиснути клавішу <F4>;

-     натиснути кнопку на панелі інструментів .

Протокол перевірки буде відображено у вікні Результат перевірки.

5.   Реалізовано можливість друку пакета звітів об'єднаної звітності. Друк можна виконати на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ по команді головного меню Файл - Друк. У вікні, що відкриється, потрібно встановити опції, що відповідають типу друку документів:

-     Поточний документ - друкувати виділений документ;

-     Пакет звітів - друкувати всі документи обраного пакета;

-     Квитанції - друкувати квитанції до документів (за наявності).

6.   У Додатку 4 об'єднаної звітності додано можливість групової заміни значень полів Нараховано доходу, Ознака доходу (ОД), Ознака (0,1).

Для групової заміни у вікні відкритого Додатка 4 виділіть потрібний рядок та виконайте команду головного меню Правка - Групова заміна полів.

7.   Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при перенесенні даних за допомогою команди меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106, за умови, що імпорт даних виконувався із DBF у кодуванні DOS.

8.   Додано можливість копіювання Додатків 1 - 6 між пакетами об'єднаної звітності. Для копіювання додатків між пакетами у таблиці розділу потрібно виділити Додаток та виконати команду Копіювати. Після чого у вікні Копіювання звітів обрати пакет, до якого необхідно копіювати Додаток.

9.   Для Додатків 1 - 3 реалізовано можливість перерахунку сум у полях документів, для яких здійснюється автоматичний розрахунок. Перерахунок можна виконати по команді меню Правка - Перерахувати документ, по натисканню кнопки на панелі інструментів або по натисканню клавіші <F6>.

10.  Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J0510106, F0510106) при відображенні від'ємних сум.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Оновлено форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (опублікована 14.04.2021 р.) для наступних пакетів модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

-   загальна таксономія 210_310;

-   загальна таксономія 220_320;

-   таксономія для страховиків 210_310;

-   таксономія для страховиків 220_320.

Додано нові ярлики для пакетів звітності, що створюються відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 (I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002).

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

Якщо пакет звітності за 2020 рік вже створено раніше, необхідно скопіювати створений пакет та надалі працювати в новому скопійованому пакеті.

2.   Додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора (І1040201, R1040201, X1040201, Y1040201 залежно від обраної точки входу).

Користувачі повинні самостійно обрати, який з двох звітів надавати у складі пакета звітності на порталі СФЗ: скорочений [104000-1] чи повний [104000-2]. Тип звіту, що буде створюватися у пакеті, погоджується з аудитором.

Якщо аудитор бажає користуватися не запропонованим шаблоном, а звітом у форматах *doc, *pdf тощо, підприємство у складі пакету таксономії заповнює скорочений звіт [104000-1] Інформація про аудиторський звіт. В такому випадку заповнюється лише мінімальна інформація та вказується, на якій вебсторінці розміщений безпосередньо сам аудиторський звіт.

Якщо для аудитора є зручною для використання надана в таксономії форма нового звіту [104000-2] Звіт незалежного аудитора, у складі пакету звітності заповнюється лише цей аудиторський звіт до річної звітності.

Звіти [104000-1] Інформація про аудиторський звіт та [104000-2] Звіт незалежного аудитора створюються функцією Створити звіт аудитора на основі пакета та входять в пакет звітності, сформований згідно з таксономією 2020.

3.   Оновлено довідки заповнення в усіх формах модулю - змінено посилання на стандарти МСФЗ відповідно до нової таксономії 2020.

4.   Додано нові форми Q1050102 та Q1050202 Актуарний звіт. Форми створюються за допомогою функції Створити звіт актуарія на основі пакета та не входять в пакет звітності, сформований згідно таксономії. (Додані замість форми [105000] Актуарний звіт).

5.   Оновлено форму Q3010001 Запити про надання інформації (користувача). Форма доступна за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор або Аудитор (повна).

6.   Додано нові довідники: користувацький довідник Запити про надання інформації (користувача) та системний довідник Запити про надання інформації.

Довідник Запити про надання інформації (користувача) підключено до форми Q3010001 «Запити про надання інформації (користувача)» та призначений для швидкого та зручного заповнення форми Запиту.

Системний довідник Запити про надання інформації недоступний для редагування та використовується для формування персонального довідника Запити про надання інформації (користувача).

У довіднику Запити про надання інформації (користувача) користувачі мають можливість налаштувати персональний перелік шаблонів запитів. У вікні користувацького довідника можна самостійно додати рядок та заповнити графи Щодо та Зміст запиту, або додати рядок із системного довідника Запити про надання інформації та відредагувати вміст граф.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

1.   Відкориговано оновлення та відображення суми реєстраційного ліміту ДПС після отримання «Витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J1401206, J1401206).

2.   Налаштовано заповнення поля Підписант у реєстрі модуля для імпортованих та відправлених із закритого вигляду документа ПН/РК.

Автоматична обробка документів

Відкориговано фіксацію наступного запуску автоматичної обробки у Журналі прийому вхідних повідомлень відповідно до проміжку часу, що встановлений у налаштуваннях модуля.

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

Оновлено довідник Населені пункти. Довідник підключений до поля Назва вікна Господарські одиниці/Акцизні склади.

Картка підприємства - Додатково

Реалізовано автоматичне заповнення поля Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ значенням, що відповідають коду, обраному у одному з полів.

Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Додано можливість обирати декілька сертифікатів співробітників для підпису типу Відповідальна особа у вікні Вибір сертифіката. Обрати кілька записів можна, виділивши потрібні записи курсором при натиснутих клавішах <Ctrl> або <Shift>.

Також реалізовано можливість обирати кілька записів для всіх типів підписів у модулі Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Майстер заповнення даних про підприємство

У вікні Майстра заповнення даних про підприємство на кроці заповнення додаткових даних, зазначених у реєстраційних документах, додано поле Код за КАТОТТГ.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2021 р. - 101,7 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.035

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 102/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 102/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Оновлено електронний формат xsd:

F0295808     Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0296008     Дод.9 Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

2.   Відкориговано контролі у формах:

J0217023      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217023     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

S0301117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0300703     7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

FR000001     Дані фінансової звітності

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FNFVKD03     Фактичні видатки

початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FNDNKI01     Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

FNDRVZ01    Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів

FNDRGD01    Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади» від 23 березня 2020 р. № 238 змінено назву Міністерство культури на Міністерство культури та інформаційної політики.

На виконання Постанови назву розділу Довідники - Реєстр бланків - МінКультуризмінено на МКІП.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано можливість друку документів пакету об’єднаної звітності із таблиці модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ за допомогою команди головного меню Файл - Друк.

2.   Реалізовано автоматичне заповнення графи кількість додатків для рядків 061 - 066 Розрахунку (J0500106, F0500106). Заповнення графи виконується при відкритті Розрахунку.

3.   Додано структуру імпорту у форматах XML для документів пакету об’єднаної звітності. Опис нової структури імпорту у форматах XML можна завантажити за посиланням: https: //medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.

Оновлено файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

4.   Налаштовано імпорт пакету об’єднаної звітності у форматі xml з ознакою Довідковий.

5.   Налаштовано імпорт у форматі DBF полів Дата початку та Дата закінчення Додатка 5 (J0510506, F0510506) та поля Ознака податкових соціальних пільг (ОП) Додатка 4 (J0510406, F0510406) об’єднаної звітності.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реалізовано можливість експорту даних за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт у форми звітності - Експорт в уточ. Додаток 1 у звіти:

J0200523      Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0200423     Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

Імпорт та експорт документів

Відкориговано виконання автоматичного експорту відправлених ПН, РК та документів модуля Інформаційна довідка, для яких була отримана квитанція з результатом обробки, при встановленій опції Автоматичний експорт документів в PDF у розділі Адміністрування - Параметри системи - Експорт в PDF.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.034

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   На виконання наказу Державної податкової служби України № 277 від 11.03.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2.   Оновлено довідники Податкові зобов'язання та Податковий кредит. Довідники підключені до форм Податкова накладна (J1201012, F1201012) та Додаток №2 до податкової накладної(J1201212, F1201212).

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» оновлено Довідник кодів операцій до розділів Декларації для розділів Декларації акцизного податку (J0209508).

4.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

5.   Відповідно до змін, внесених наказом Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4»:

-     створено новий довідник Пільги. Довідник підключений до графи 9 форми «Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (J0510406, F0510406);

-     оновлено Довідник ознак доходів фізичних осіб.

6.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 369 від 23.02.2021 р. «Про затвердження Зміни N 7 до національного класифікатора ДК 002:2004» оновлено довідник КОПФГ.

7.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 290 від 26.11.2020 р. «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 р. № 3) назву довідника Коди території (КОАТУУ) змінено на Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ). Довідник доповнено даними Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

8.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101).

9.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 176 від 24.03.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

10.  Оновлено довідники:

-     Результат аудиторського висновку - довідник підключено до форми SM100805 «Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління»;

-     Статус підприємства - довідник підключено до форми SM100205 «Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 131 від 01.03.2021 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.03.2021 р.; період подання - щомісячно:

J0200123      Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200523      Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0215223      Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

J0200623      Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299823      Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

J0299323      Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

J0215723      Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

J0215823      Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

J0215323      Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

J0215523      Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

J0217023      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

J0215623      Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування1

J0215923      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

F0200123     Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200423     Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0215223     Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200523     Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299823     Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

F0299323     Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

F0215723     Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

F0215823     Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0215323     Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

F0215523     Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0217023     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0215923     Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

Додані налаштування консолідації звітів пакету J0200123 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

Для форм «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (J0217023, F0217023) реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії із форм Декларацій J0200123, J0200121, J0200120, J0200119, F0200123, F0200121, F0200120, F0200119 та Уточнюючих розрахунків J0217023, J0217021, J0217020, J0217019, F0217023, F0217021, F0217020, F0217019.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100119      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110319      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110619      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111319      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111419      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111519      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111619      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111719      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111819      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112019      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112819      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114419      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114519      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114619      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114719      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0100719     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170319     Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170619     Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171319     Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171419     Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171519     Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171619     Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171719     Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171819     Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172019     Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172819     Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174419     Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174519     Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174619     Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174719     Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Додані налаштування консолідації звітів пакету J0100119 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств».

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100919      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190319      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190619      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191319      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191419      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191519      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191619      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191719      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191819      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192019       Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192819      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194419      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194519      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194619      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194719      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» додано новий пакет бланків, початок дії - з 01.03.2021 р., подання - щомісяця, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду:

J0209508      Декларація акцизного податку

J0295008      Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298408      Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298508      Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

J0298608      Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

J0295108      Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

J0295208      Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

J0295308      Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

J0295408      Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

J0295508      Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

J0295608      Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

J0295708      Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

J0295808      Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

J0296008      Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

J0295908      Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

J0298108      Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

J0298208      Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

J0298308      Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0209508     Декларація акцизного податку

F0295008     Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298408     Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298508     Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

F0298608     Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0295108     Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

F0295208     Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295308     Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

F0295408     Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

F0295508     Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

F0295608     Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

F0295708     Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

F0295808     Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0296008     Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

F0295908     Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

F0298108     Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

F0298208     Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

F0298308     Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

5.   Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2021 р.; подання - за потреби:

J0215401       Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

F0215401       Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

Форми доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

6.   Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103307       Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

F0133107       Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

7.   Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103405       Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (подається за річний податковий (звітний) період ***);

F0134105       Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

8.   Додано нові форми:

J1490503       Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490503       Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів - Інформаційна довідка.

9.   Додано нові форми:

J1500102       Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

F1500102       Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

Зміни:

1.   Відкориговано контролі у формах:

J1203202      Акцизна накладна форми «П»

J1203402      Акцизна накладна форми «C»

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402     Акцизна накладна форми «C»

2.   Оновлено електронний формат xsd:

J1203202       Акцизна накладна форми «П»

J1203402       Акцизна накладна форми «C»

J1203302       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J1203502       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402       Акцизна накладна форми «C»

F1203302       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F1203502       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

3.   Доопрацьовано відображення Рішень на боці отримувача ПН/РК:

J1412404      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

J1412405      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412404     РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412405     РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

4.   Реалізовано можливість перенесення даних із попередньої версії бланка J0138103 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії:

J0138104      Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форму:

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартали, Рік; термін подання - протягом 45 днів з останнього дня звітного кварталу:

SS220101       3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

2.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік, перший раз звіти за новою версією бланків подаються за період І Квартал 2021 року:

SM100205      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100306      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100805      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

1.   Додано нові контролі по графам 2 та 3 на кількість рядків, заповнених значенням «П» в графі 10 форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300101      Додаток 1

2.   Додано контролі на заповнення граф 2, 3, 6, 12 із форми SM100205:

SD300303      Додаток 3

3.   Реалізовано заповнення граф 4 та 6 відповідними даними форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300401      Додаток 4

4.   Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

S3000109       Фінансовий план

SD300101      Додаток 1

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100113       Ф1. Баланс

SS100213       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104008       Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007       Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Держспецзв'язку

Бюджетна фінансова звітність із деталізацією по статтях активів та пасивів, доходів і витрат підприємств, підзвітних Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

DSZIB101       Форма №1-дс Баланс

DSZIR101       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

DSZID101       Додаток 1 Розшифровка рядків балансу (форма № 1-дс)

DSZID201       Додаток 2 Інформація про зміну фінансового результату (рядок 1420 Балансу (форма № 1-дс)

DSZID301       Додаток 3 Довідка до Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс)

DSZID601       Інформація про надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV005904       Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано нові інформативні контролі у формі:

MOU00109    Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів - Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» у розділі Звітність додано новий модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

У модулі реалізовано можливість:

1)   створення звітів:

-     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (J0500106, F0500106);

-     Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (J0510106, F0510106);

-     Додаток 2. (ДЗ) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (J0510206);

-     Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу (J0510306);

-     Додаток 4. (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (J0510406, F0510406);

-     Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби (J0510506, F0510506);

-     Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (J0510606, F0510606).

Перший раз звітність подається за І Квартал 2021 року, період подання - щоквартально.

2)   можливість автоматичного заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ даними з існуючих звітів ЄСВ за допомогою команди головного меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106 у модулі Звітність - Єдиний внесок - Додаток 4. Перенесення даних виконується із звітів ЄСВ за 3 місяці, які відповідають періоду (кварталу) Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

3)   можливість автоматичного заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) даними Додатка 1 (J0510106, F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2 (за замовчуванням опції встановлено).

4)   можливість:

-     імпорту звітів у форматі xml;

-     імпорту Додатків у форматі dbf, файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf;

-     копіювання пакету звітів та окремих Додатків у пакеті.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Реалізовано можливість заповнення поля Посадова (уповноважена) особа у ПН/РК за допомогою команди головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано поле Посадова (уповноважена) особа. Для виконання операції необхідно встановити відмітку біля поля та обрати значення із підключеного довідника Співробітники. По натисканню кнопки ОК буде виконано заповнення графи ПН/РК Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ повним ПІБ із довідника Співробітники.

У вікні можна налаштувати заповнення полів для всіх ПН/РК або тільки для виділених ПН/РК.

При виконанні групової обробки виконується заміна вмісту графи Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ обраним значенням.

Автоматична обробка документів

Оптимізовано швидкодію відправки первинних документів за допомогою Автоматичної обробки документів та сервісу Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

1.   У Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних додано колонки на вкладках Видані та Отримані для відображення значень нових полів ПН/РК:

-        14%, база оподаткування;

-        14%, сума ПДВ.

2.   Оновлено експорт даних при виконанні команди Створити пакет звітів із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форми:

J0200123       Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200523       Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0299323       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

J0215823       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0200123       Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200423       Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0299323       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

F0215823       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

3.   Реалізовано імпорт даних із формату DBF та ТХТ у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних для полів 14%, база оподаткування та 14%, сума ПДВ за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт - Імпорт реєстру з DBF/TXT.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Відкориговано створення Розрахунку коригування до акцизної накладної на основі Акцизної накладної форми «П» (J1203201) за допомогою функції Створити на основі.

Довідники

Картка підприємства - Адреси

Реалізовано можливість зберігати номер мобільного телефону у Картці підприємства. Для встановлення ознаки мобільного номера необхідно встановити позначку у колонці Моб. тел вікна Адреса. Вказаний мобільний номер автоматично переноситься у відповідні поля форм звітності.

Картка підприємства - Додатково

На виконання наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 290 від 26.11.2020 р. «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 р. № 3) у програмі реалізовано можливість використання як довідника КОАТУУ, так і нового довідника КАТОТТГ.

Для вибору довідника, значення якого слід використовувати при створенні звітності, необхідно встановити відмітку у відповідному рядку розділу: Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ.

За замовчуванням використовується довідник КОАТУУ.

Адміністрування

Управління ролями

Доопрацьовано налаштування прав доступу до Реєстру податкових документів та Реєстру електронних документів. Реалізовано можливість розподілення прав доступу до операцій створення документів за допомогою команди Створити на основі.

Зарплата

Звіти

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» у розділі Звітні форми додано звіт Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ (Z16_J050).

Детально про заповнення об’єднаної звітності дивіться у розділі довідки до програми Зарплата - Звіти - Створення звітів на підставі даних розрахункової відомості.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2021 року:

F2KD45           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD45      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD45      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD45      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD45      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S45      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z45      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S45      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z45      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS45         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ45         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ45        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS45        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM45           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM45      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM45      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM45      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FINB0010       Форма №1-дс Баланс

FINR0010       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FKD20026      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.033

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

На виконання Закону України № 1115-IX від 17.12.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» та Закону України № 962-IX від 04.11.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

1.   ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:

Державна податкова служба

J1201012      Податкова накладна

J1201112      Додаток №1 до податкової накладної

J1201212      Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1201012     Податкова накладна

F1201112     Додаток №1 до податкової накладної

F1201212     Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

2.   ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:

Оновлено довідник кодів ставок ПДВ.

3.   ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:

Реєстр податкових документів

1.   Реалізовано можливість:

-     створення ПН та РК нових 12-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки на панелі інструментів;

-     створення виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити видану ПН на основі отриманої;

-     створення РК нової 12-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН;

-     автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями відповідних кодів, які вказані у Картці підприємства та Картці контрагента при створенніРК нової 12-ї версії на основі ПН попередніх версій (10-ї та більш ранніх);

-     автоматичного заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера значеннями кодів, що вказані у Картці підприємства та Картці контрагента, при створенні ПН/РК нових 12-х версій на основі ПН/РК попередніх версій (10-ї та більш ранніх) за допомогою команд Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі нову версію Додатка 2;

-     автоматичного перенесення значень полів Код ознаки джерела податкового номера при створенніРК нової 12-ї версії на основі ПН 11-ї версії по виконанню операції Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН;

-     створення зведеної виданої ПН нової 12-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;

-     перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 12-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону. Діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл - Властивості на вкладці Додатково;

-     перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 12-х версій імені, зазначеному у сертифікаті. Перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг;

-     реалізовано автоматичну обробку поля Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) при створенні ПН/РК нових 12-х версій за допомогою команд Створити на основі - Створити на основі нову версію ПН / Створити на основі - Створити на основі нову версію Додатка 2. Графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ автоматично заповнюється повним ПІБ із довідника Співробітники. У разі якщо дані співробітника з зазначеним ІПН відсутні у довіднику, графа Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ залишається незаповненою. Ця обробка також виконується при створенні РК 12-х версій на основі ПН 10-ї версії за допомогою команди Створити на основі - Створити Дод.2 на основі ПН.

2.   Реалізовано можливість заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера у ПН/РК 11-х та 12-х версій за допомогою команди головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано поля Код ознаки джерела податкового номера (продавця) та Код ознаки джерела податкового номера (покупця). Для виконання операції необхідно встановити відмітку біля поля, яке потрібно заповнити, та обрати значення коду ознаки джерела податкового номера із підключеного довідника. По натисканню кнопки ОК буде виконано заповнення відповідних полів ПН/РК обраними значеннями.

У вікні можна налаштувати заповнення полів для всіх ПН/РК або тільки для виділених ПН/РК.

Заповнення полів Код ознаки джерела податкового номера виконується лише для тих ПН/РК, у яких відповідні поля не містять значень.

3.   У таблиці розділу додано колонки Обсяг (ставка 14 %) та ПДВ 14 %.

Реєстр електронних документів

Реалізовано створення ПН нової 12-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:

-     Створити Податкову накладну на основі Акту;

-     Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;

-     Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;

-     Створити Податкову накладну на основі Рахунка;

-     Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

Реєстр податкових документів- Універсальний імпорт

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 12-ї версії.

Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.

У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

Адміністрування -Параметри системи - Перетворення форм ПН-Дод2

Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 12-ту версію при виконанні імпорту.

Перетворення форм документів у 12-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х, 9-х, 10-х та 11-х версій ПН/РК виконується автоматично.

Облік ПДВ - Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 12-ї версії на основі ПН нової версії (J1201012, F1201012) та/або ПН попередньої версії (J1201011, F1201011) за допомогою команди головного меню Файл - Відкрити список додатків - Додати на вкладці Видані.

Облік ПДВ - Звірка документів з ЄРПН

Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 12-ї версії.

Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи - Реєстр податкових документів.

4.   ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ:

1.   Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 12-ї версії у форматі DBF.

2.   Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 12-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https: //medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.

ІНШІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ:

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з Законом України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» від 29.01.2021 р. № 1158-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2.   Назву довідника Органи ДКУ змінено на Органи ДКСУ. Оновлено довідник Органи ДКСУ.

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Показники форми 2JХ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 752 від 09.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» додано нові версії бланків, подання - Рік:

J0103804       Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138104       Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Зміни:

1.  Оновлено електронний формат .pdf у формі:

J0901301       Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

2.   Оновлено електронний формат .xsd у формах:

J1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

3.   Відкориговано контролі у формах:

J1203202      Акцизна накладна форми «П»

J1203402      Акцизна накладна форми «C»

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402     Акцизна накладна форми «C»

4.   Підключено довідник Тип підпису у формах:

J1391801      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

FM2JX002     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

LR500002     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

2.   Реалізовано можливість імпорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії:

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

Державна казначейська служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FINB0010     Форма №1-дс Баланс

FINR0010     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни:

У всіх пакетах звітності оновлено назви статей, рядків та граф таблиць у відповідності з оновленим перекладом міжнародної таксономії, який затверджений наказом Міністерства фінансів України № 709 від 13.11.2020 р. «Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності».

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FN2KD45        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD45      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD45      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD45      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD45      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z45      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS45      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ45      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDZFR10      Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB10      Форма №1-дс Баланс

FNFINR10      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNKD1026      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1226      Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1326      Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FNKD1426      Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FNKD1626      Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD1726      Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2026      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD02      Управлінська форма 3

FNFVКD02      Фактичні видатки

Держгеокадастр

Звітність для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік:

DGK01001      Додаток 1. Розшифровка основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

DGK02001      Додаток 2. Розшифровка інвестиційної нерухомості

DGK03001      Додаток 3. Розшифровка нематеріальних активів

DGK04001      Додаток 4. Розшифровка об'єктів незавершених капітальних інвестицій

DGK05001      Додаток 5. Розшифровка запасів

DGK06001      Додаток 6. Розшифровка дебіторської заборгованості

DGK07001      Додаток 7. Розшифровка грошових коштів та їх еквівалентів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

DGK08001      Додаток 8. Розшифровка витрат та доходів майбутніх періодів

DGK09001      Додаток 9. Розшифровка власного капіталу та фінансових результатів

DGK10001      Додаток 10. Розшифровка цільового фінансування

DGK11001      Додаток 11. Розшифровка поточних зобов'язань

DGK12001      Додаток 12. Розшифровка позабалансових рахунків

DGK12101      Додаток 12.1. Інформація про позабалансові рахунки

DGKAKT01      Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів

DGKB0001      Форма №1-дс Баланс

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік, перший раз звіт за новою версією бланка подається за І Квартал 2021 р.:

SD300303     Додаток 3

Зміни:

1.   Реалізовано контроль для граф з 8 по 17 на рівність «0» за умови, якщо у формі SM100405 «Додаток 4» у графі 4 Затверджено ФП встановлено значення «НІ»:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Скасовано можливість введення даних вручну для комірок, до яких підключені довідники:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

3.   Обов’язкові контролі з відповідними формами S0100113, S0100213, S0100309, S0104008, S0105007, S0106005, S0110012 замінено на інформативні:

SS100113       Ф1. Баланс

SS100213       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104008       Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007       Ф5. Примітки до річної звітності

SS106005       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

K2KD45         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD45     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD45     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD45     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD145     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S45     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z45     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS45       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ45       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10026     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD12026     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD13026     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KKD16026     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD17026     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KKD18S26     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD18Z26     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD19S26     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD19Z26     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD20026     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0010     Форма №1-дс Баланс

KINR0010     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

MOU22101    3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України № 7 від 31.01.2021 р. та № 794 від 22.12.2020 р. додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD45         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD145     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD45     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD45     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD45     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S45     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z45     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS45       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ45       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09026     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10026     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD12026     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD13026     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD14026     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

PKD16026     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD17026     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

PKD18S26     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD18Z26     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19S26     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD19Z26     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD20026     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"» (із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 940 від 27.11.2018 р.)додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

PINB0010     Форма №1-дс Баланс

PINR0010     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 813 від 28.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

MFPASP05    ПАСПОРТ бюджетної програми

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано нові контролі для Таблиць 6 та 7 Розділу 6:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Адміністрування

Управління ролями

Розширено налаштування ролей для модуля Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано опції:

-     Перегляд налаштувань для вхідних документів - якщо опція встановлена, користувачу доступні для перегляду без можливості редагування всі налаштування для вхідних документів поточної організації;

-     Перегляд налаштувань для вихідних документів - якщо опція встановлена, користувачу доступні без можливості редагування всі налаштування для вихідних документів поточної організації;

-     Створення (створення, редагування, копіювання) - користувачу доступні операції створення, копіювання та редагування налаштувань;

-     Видалення - користувачу доступне видалення будь-якого з налаштувань для поточної організації.

Довідники

Адресна книга

Оновлено сертифікат для зашифрування Звітності державних підприємств.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2021 р. - 101,0 %.

Довідники

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

Відправка та прийом повідомлень

Відкориговано механізм відправки пакетів звітів у головну установу.

Страница 1 из 15