ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.030

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 101/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 101/2 інших податкових пільг.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 р. № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» оновлено довідники:

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

-     Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту S130.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - щоквартально:

LR500002       (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Реалізовано можливість експорту звіту у форматі Excel. Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Зміни:

Оновлено форми:

IR600001     Дані про операції перестрахування

IR730001     Дані про розміщення страхових резервів

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

FR000001     Дані фінансової звітності

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

S0403512     1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік)

S1600314     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S0210113     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0400119     1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S0401001     2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S1001502     2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

S1500114     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S2500204     ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

S1300109     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2700413     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2702115     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702213     2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S1100112     1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1100211     2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1101014     3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1904414     4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S1901112     11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0900111     1-житлофонд. Житловий фонд

S2600315     1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1401115     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401116     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1300203     1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування

період подання - Півріччя:

S0700553     1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

S0700613     1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

період подання - щомісячно:

S0423116     1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423117     1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0400411     1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S0701114     1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт

S1600213     2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1605112     51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1805109     51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105111     51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0603207     1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600115     1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S2305209     12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

S2702413     24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2701414     21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700509     1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S0602118     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S0602128     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

S1904109     4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S0301012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0800110     1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано рядки з кодом 105 - 107 у формах:

EVE26003       Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів

EVE25803       Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість друку квитанцій при використанні функції Друк у PDF для головного документа пакету. У вікні Вибір документів, що відкривається на виконання команди, додано опцію Друкувати квитанцію. Якщо опцію встановлено, квитанції зберігатимуться на окремих аркушах у pdf-файлах відповідних документів.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Реалізовано можливість роботи з первинними документами типів Акт звірки та Акційна пропозиція:

-     у Конструкторі шаблона додано можливість створювати шаблони для документів нових типів;

-     у модулях Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів дано можливість створювати документи нових типів та здійснювати фільтрацію документів за новими типами: Акт звірки та Акційна пропозиція;

-     у модулі Первинні документи - Автоматична обробка документів та сервісі Універсальна автоматична обробка додано можливість відправляти контрагентам документи з типами Акт звірки та Акційна пропозиція у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту;

-     додано можливість налаштовувати комплекти підписів для документів з типами Акт звірки та Акційна пропозиція за допомогою модуля Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Реєстр податкових документів

Реалізовано можливість виконувати заповнення умовного позначення одиниці виміру товару/послуги без заповнення коду одиниці виміру при використанні функції групової обробки полів. У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Заміна без коду одиниці виміру. Якщо опція встановлена, заповнення коду одиниці виміру у документі не виконується. Опція доступна при встановленні відмітки Одиниці виміру товару/послуги (заміна).

Функція групової обробки полів доступна по команді головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

Відправка та прийом повідомлень

Відкориговано механізм отримання документів, для яких налаштовано перенесення полів за допомогою модуля Первинні документи - Налаштування переносу полів для функції створити на основі, при використанні СКБД Oracle.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.029

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 796 від 22.12.2020 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

2.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Країни K040.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. № 321 «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади»:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1307001       Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку

J1407201       Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1407301       Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307401       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

F1307001       Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку

F1407201       Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1407301       Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307401       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1307101       Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС

J1407101       Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок

F1307101       Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС

F1407101       Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR710001     Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR530001     Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

IR520001     Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

S2702514     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2702314     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2021 р. - 6000 грн) та максимальних (з 01.01.2021 р. - 90000 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів з 01.01.2021 р.:

Додаток 4:

1)   Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

2)   Таблиця 8 (J3040812);

3)   Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

1)   Таблиця 1 (F3050112);

2)   Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.01.2021 р.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Для зручності роботи користувачів-співробітників КУА у таблиці реєстру документів МСФЗ додано блок ПІФ, що містить інформацію про ЄДРІСІ та Найменування ПІФу створених звітах.

За допомогою полів ЄДРІСІ та Найменування можна налаштувати швидкий та зручний відбір звітів. Для цього натисніть на панелі інструментів та лівою кнопкою миші перетягніть заголовок колонки ЄДРІСІ або Найменування на додаткову панель, що з’явиться над реєстром. У таблиці реєстру пакети звітів будуть згруповані за обраним параметром. Щоб повернутися до звичайного відображення таблиці, перетягніть назви колонок з додаткової панелі у таблицю або повторно натисніть кнопку .

Зарплата

Налаштування

Оновлено довідники:

-     Мінімальна заробітна плата;

-     Прожитковий мінімум;

-     Прожитковий мінімум (діти);

-     Свята на 2021 рік.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.028

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.12.2020 р. оновлено довідник F108 «Призначення платежу».

Довідник доступний у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 777 від 15.12.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

3.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

FM2LX001     Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

FR000001     Дані фінансової звітності

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FRD09025     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

2.   Згідно зі змінами у законодавстві України додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

N0101015     Зведення показників спеціального фонду кошторису

FK0SHM15    Кошторис

FK0SHT19     Кошторис

FK0SHT20     Зведений кошторис

FK0SHT29     Тимчасовий кошторис

FK0SHT30     Тимчасовий зведений кошторис

Зміни:

Згідно зі змінами у законодавстві України оновлено форми:

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN012     Помісячний план використання бюджетних коштів

N0300111     План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

N0300121     Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

S0703003     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S2703603     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603303     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2601103     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

період подання - щомісячно:

S0404512     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S0401209     1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

період подання - Рік:

S2701713     1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S1100914     2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S2703113     6-сільрада. Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S2204106     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

УкрБуд

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

UB301012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Реалізовано заповнення форми UB301012 даними форми S0301012 автоматично при створенні, а також за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301117       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301012       1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3.   Реалізовано контролі для поточного періоду на відповідність значень Таблиці 6 розділу 1 та рядків 8000 - 8010 основної таблиці значенням форми UB301012, починаючи з І Кварталу 2021 року:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KRD09025    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

MOU31117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU31012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

F2KDMN44     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (депозитні суми)

F41VAL44       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (іноземна валюта)

F42VAL44       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (іноземна валюта)

F43_IM44       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, (інші міністерства)

F7KDZM44      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD23MZ2     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, (інші міністерства)

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

P2KD44         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD44     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD44     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD44     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD44     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS44       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ44       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09025     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10025     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12025     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ____

PRD13025     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

PRD14025     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

PRD15025     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD16025     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD17025     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PRD18025     Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD19025     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD20025     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22025     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PRD23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25025     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD26025     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0009     Форма №1-дс Баланс

PING0009     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0009     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0009     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0009     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

UOP31117      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP31012      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FN2KD44      Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD44    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD44    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43D144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FN43KD44    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD44    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7D1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS44     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ44     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FND24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FNDKRR01    Довідка про курсову різницю

FNDZFR09     Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB09     Форма №1-дс Баланс

FNFING09     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FNFINP09     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FNFINR09     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFINV09     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FNFVRD01    Фактичні видатки

FNRD1025    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNRD1125    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FNRD1225    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на _____р.

FNRD1325    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

FNRD1425    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

FNRD1525    Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNRD1625    Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNRD1725    Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNRD1825    Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FNRD1925    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNRD2025    Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNRD2225    Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNRD2525    Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FNRD2625    Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNRD2725    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FNUFRD01    Управлінська форма 3

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ квартали, Рік:

KMM31012    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM301012    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - Рік:

KM301115    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - ІІ квартал:

KM301116    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KMD09022    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зарплата

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1213 від 09.12.2020 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100» доопрацьовано розрахунок видів оплат:

-     Відпустка;

-     Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;

-     Учбова відпустка;

-     Компенсація за невикористану відпустку;

-     Компенсація відпустки для звільнених;

-     Чорнобильська відпустка;

-     Чорнобильська додаткова відпустка І - ІІ категорії.

У разі відсутності розрахункового періоду додано порівняння розміру посадового окладу з рівнем мінімальної заробітної плати.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за період 2021 рік:

FK0SHT19      Кошторис

N0300111      План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

FK0SHT29      Тимчасовий кошторис

N0300121      Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.027

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. № 1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» оновлено довідник Марки акцизного податку.

2.   Оновлено довідник Військове звання. Довідник підключений у формах Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатку 4.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302» додано нову форму, подання - за потреби:

J1392101      Заява на отримання одноразової компенсації суб'єктом господарювання

Державна служба статистики

Зміни:

Внесено зміни у форму:

S0301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Початок дії - з 01.11.2020 р.; період подання - Рік.:

KINB0009      Форма №1-дс Баланс

KING0009      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0009      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0009      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0009      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

K2KD44           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD144      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD44      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD44      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD44      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS44        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD10025      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11025      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12025      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

KRD13025      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

KRD14025      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

KRD15025      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD16025      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD17025      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KRD18025      Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD19025      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD20025      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD21S25      Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD21Z25      Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22025      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KRD23S43      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD23Z43      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24S25      Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD24Z25      Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25025      Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD26025      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано рядок 3.00 Фінансовий результат від операційної діяльності. Реалізовано обов’язковий контроль на відповідність значення рядка 3.00 рядкам 2190 або 2195 (за наявності) форми UOP20211 «Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)»:

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2020 р. - 101,3 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.026

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 р. № 636 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» оновлено довідник Коди економічної класифікації видатків (КЕКВ).

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 р. № 730 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідник Бюджетний класифікатор.

3.   Оновлено довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

-     S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

-     S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

-     S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

4.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідники:

-     Показники форми IR10;

-     Показники форми LR5;

-     Показники форми LR6;

-     Тип суб'єкта договору (H068).

5.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Оновлено терміни подання податкової звітності на 2021 рік.

2.   У повідомленнях обов'язкового контроля та попередженнях, що відображаються після перевірки форм, додано номери рядків, у яких застосовувався контроль:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до Податкової накладної

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

F2KD44         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV44       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD44     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD44     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD44     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD44     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB44       Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS44       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ44       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD10025     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11025     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12025     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD12026     (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD13025     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ______ р.

FRD14025     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

FRD15025     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD16025     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD17025     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FRD18025     Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD19025     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD20025     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22025     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FRD23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23S44     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23Z44     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25025     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD26025     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD27025     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV4_3D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D044     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D044     Зведена .Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_344     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S44     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z44     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4144     Зведена . Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4244     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4344     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S44     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z44     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FINB0009     Форма №1-дс Баланс

FING0009     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINP0009     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FINR0009     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINS0009     Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

FINV0009     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

F2KM44        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM144    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM44    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM44    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM44    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S44     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z44     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB44      Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ44       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM19025    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRM23S43    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23S44    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM23Z43    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23Z44    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FV4_3M44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M044    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7MS44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_344     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S44     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z44     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4344    Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S44    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z44     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M044     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4144     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4244     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

FMDOV209    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV419    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV429    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4316    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4317    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S16    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S17    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z16    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z17    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV2009     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4109     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4209     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4309     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4319     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FDOV4409     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Зміни:

Оновлено терміни подання звітності для поточного звітного періоду:

FREM2113    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FREM4113    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4313    для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM7S05    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (спец.)

FREM7Z05     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (заг. ф.)

FRES2113     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FRES4113     (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213     (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313     (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413     (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FZKSPZ20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Реалізовано перенесення даних із звітів S0100113, S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки вкладки Наступні дії у вікні відкритого документа:

FR000001     Дані фінансової звітності

2.   Оновлено контролі у формах:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., подання - за потреби:

P0100283     Форма № 1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

P0100295     Форма № 7-ЄСВ Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску

P0100294     Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

U2UKD44      (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD44    (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL44     (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42UKD44    (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL44     (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD44    (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD44    (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS44    (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ44    (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

U3_108         (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FZNDR026    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

N2000216     Додаток Б форма 4 - наука

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1.  Реалізовано можливість відправляти на допідписання багатосторонні електронні документи та універсальні документи із вкладеннями. Функціонал доступний для невідправлених документів на вкладці Наступні дії - Відправити документ для допідписання.

2.   Доопрацьовано збереження у наступних сеансах роботи параметрів фільтру панелі інструментів, що встановлені для колонок Код філії продавця, Код філії покупця, Тип.

Адміністрування

Журнал подій

Розширено інформацію щодо подій модуля Адміністрування - Управління ролями, яка фіксується у Журналі. У розділі Параметри додано опцію Управління ролями. Якщо опцію встановлено у Журналі фіксуються подій:

-     створення/змінення/видалення ролі користувача;

-     додавання користувача до ролі/видалення користувача із ролі;

-     додавання/видалення організації у ролі.

Управління ролями

Для зручності користувачів реалізовано вибір підприємства за допомогою відмітки у таблиці вікна Установа. Для швидкого вибору всіх підприємств додано відмітку у заголовку таблиці.

Відправка та прийом повідомлень

Реалізовано можливість використовувати сертифікати шифрування із комплекту підписів обраного документа при відправці квитанцій за допомогою функції Повторна відправка квитанцій.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано можливість експорту річних звітів в форматі ДКСУ для періоду 2020 рік:

F2KD44           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD44      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD44      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD44      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KDS44         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F2KM44           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM44      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM44      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM44      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KMZ44        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S44      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z44      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FRD26025      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FINB0009       Форма №1-дс Баланс

FINR0009       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0009       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0009       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0009       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   Реалізовано можливість експорту 7-х форм в форматі ДКСУ для періоду 2020 рік:

F7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS44         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMZ44        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1Z44      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S44      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Мережевий варіант роботи

При використанні мережевого криптомодуля «Гряда-301» для клієнтських станцій відкориговано відображення переліку ключів поточного підприємства по виконанню команди меню Файл - Захищений носій - Встановлені носії.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.025

Зверніть увагу! ДПС здійснено перехід на DNS ім’я вебсервісу обміну документами та квитанціями з ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Відповідно до цих змін у програмі M.E.Doc оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями: http: //soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано Довідник критеріїв пов'язаності осіб. Довідник підключений у формі Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (J1311802, F1311802).

2.   Додано довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

-     S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

-     S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

-     S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

-     Показники форми IR91;

-     Показники форми IR92;

-     Показники форми IR93.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

4.   У довідник Посвідчення особи додано пункт Посвідка на тимчасове проживання. Довідник підключений у Картці співробітника, поле Документ.

5.   Внесено зміни в довідник Підакцизні товари (новий).

6.   На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 465-IX, редакція від 13.08.2020 р., підстава - Закон № 768-IX від 14.07.2020 р. оновлено:

-     Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

-     Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

-     Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

7.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми:

J1403602      Копія розпорядження

F1403602     Копія розпорядження

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2.   Додано нові форми:

J1491402      Повідомлення про припинення електронного документообігу

F1491402     Повідомлення про припинення електронного документообігу

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

3.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1311802      Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J1311902      Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

F1311802     Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

F1311902     Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Зміни:

Оновлено ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 2021 рік згідно з Податковим кодексом України:

J0295207      Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295207     Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

Державна казначейська служба

Зміни:

Додано бланки для експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ), початок дії - з 01.10.2020 р., період подання - щомісячно:

FDK0SH03     Довідка про зміни до кошторису (експорт dbf державний бюджет)

FDPLAZ03     Довідка про зміни до плану асигнувань (експорт dbf державний бюджет)

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р., період подання - Рік:

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

IR930001     Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зміни:

Оновлено форми:

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, період подання - Рік:

S2703207     1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

S2702011     9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

S2702913     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено перелік ЄДРПОУ Органів управління, для яких не повинні спрацьовувати відповідні контролі у формах:

SD300101     Додаток 1

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

SS110012     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100113     Ф1. Баланс

SS100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008     Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007     Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 графи 4 з графи 6 попереднього року по виконанню додаткової програми обробки Перенести планові показники та дані попередніх періодів:

S3000109     Фінансовий план

3.   Відкориговано контролі по графам 6, 8, 10 у формі:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Реалізовано контроль на від’ємні значення у графах форм:

SD300101     Додаток 1

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль на рівність значення графи 6 рядка 3405 Таблиці 3 відповідному значенню графи 5 рядка 3415 Таблиці 3:

UOP00109      Фінансовий план

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

NA090002     9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

NA290002     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

1.  Реалізовано можливість експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ) за формами Довідки про зміни до кошторису (FDK0SH03) та Довідки про зміни до плану асигнувань … (FDPLAZ03).

Додано команду головного меню Файл - Експорт - Експорт змін до кошторису в форматі ДКСУ.

На виконання команди відкривається вікно, у якому необхідно визначити параметри експорту:

 • обрати період для експорту даних у полях Рік та Період;
  • обрати доступні звіти FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, створені за обраний період (експорт можливий лише для одного із звітів FDK0SH03 та/або FDPLAZ03, для здійснення експорту форми повинні бути коректно заповнені);
  • обрати вид експорту: за довідками головного розпорядника або за довідками МФУ.

Після виконання експорту дані зберігаються у файлі формату dbf. Ім’я файлу містить значення Коду одержувача коштів, що зазначений у експортованому звіті.

2.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

IR930001     Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

3.   Доопрацьовано можливість вибору додаткових сертифікатів шифрування при завантаженні квитанцій за допомогою команди меню Файл - Імпорт - Імпорт квитанцій.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано можливість підписання звітності iXBRL, створеної КІФ або НПФ, посадовими особами відповідних керуючих компаній - КУА або адміністратора ПІФ.

При створенні пакету звітності у вікні Створення звіту відображається додаткове поле КУА/Адміністратор, у якому необхідно обрати керуючу компанію.

Функціонал з боку КІФ або НПФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Обмін з КУА. Функціонал підписання з боку КУА/адміністратора ПІФ доступний за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - КУА.

Під час відправки звіту реалізовано можливість обирати адресата документа. При виконанні команди Відправити відкривається вікно для вибору адресата: Аудитор або КУА/Адміністратор.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Налаштовано відбір документів за допомогою параметра Статус на панелі Фільтр при виборі значення На підпис відповідальній особі.

Інтеграція

Відкориговано роботу методу Send при відправці запитів на отримання довідок державних органів.

Адміністрування

Резервне копіювання

1.   Для зручності користувачів при створенні Резервної копії обраних підприємств у вікні Вибір підприємств додано поле для пошуку підприємств за ЄДРПОУ, назвою підприємства або кодом філії. У заголовку таблиці додано відмітку для швидкого вибору всіх підприємств.

Ці доопрацювання також виконані у вікні налаштування завдання Створення резервної копії обраних підприємств у розділі Адміністрування - Планувальник завдань.

2.   Відкориговано механізм створення резервної копії у разі, якщо шлях до бази даних містить кириличні або спеціальні символи.

Управління ролями

Доопрацьовано алгоритм встановлення та застосування параметра Адміністрування - Налаштування отримання первинних документів.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2020 р. - 101 %.

Звіти

У розділі Розрахункові відомості додано звіт Зведена відомість по видам оплат (підрозділи). У звіті відображається інформація по видам нарахувань та утримань в розрізі підрозділів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.024

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 21.10.2020 р. та 30.10.2020 р., оновлено довідники:

-     KODTER «Адміністративно-територіальна одиниця України»;

-     K030 «Код резидентності»;

-     H020 «Вид фінансової послуги».

Довідники доступні у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., подання - за потреби:

J1300204      Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

J1400204      Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300204     Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

F1400204     Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR300001     Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

ФСЗІ

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 р. за №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

S0302005     №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України) оновлено назви кодів КЕКВ у формі:

FBUDZP02      Бюджетний запит

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації видатків:

F3_403            Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я

F31MOZ01      Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

F3201S02       Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3201Z02       Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3202S02       Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3202Z02       Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3203S03       Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти

F3210Z03       Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

F32DB03         Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2

F38MZS02      Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

F38MZZ02      Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

FBUDZP02      Бюджетний запит

FOZ24D05      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль на тотожність показників з формою UOP00309:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

для періоду І Півріччя:

-     рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

-     рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

-     рядка 8.3 графи 4 форми з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал

для періоду 9 Місяців:

-     рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

-     рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

-     рядка 8.3 графи 4 з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Відкориговано імпорт ПН, що не містять номеру документа в періоді.

Інтеграція

Відкориговано роботу методу CertToCache при відправці документів у контролюючі органи.

Адміністрування

Архівування документів

Налаштовано групове видалення обраних архівів первинних документів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.023

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

ФСС України

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

C1100101     Заява-розрахунок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано заокруглення значень у графі 9:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Налаштовано перенесення даних у графи 7, 8, 10 із форми MOU31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна):

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Реалізовано можливість відбору документів, що були переміщені до Корзини, за параметрами: За період, Інтервал, Створення/Отримання на панелі Фільтр.

Відправка та прийом повідомлень

1.   Доопрацьовано механізм приймання вхідних повідомлень, у випадку, якщо декілька організацій використовують одну поштову скриньку.

2.   Реалізовано автоматичний вибір за замовчуванням сертифіката шифрування Печатка установи у вікні Підпис при відправленні/отриманні повідомлень.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.022

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 100/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 100/2 інших податкових пільг.

2.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.10.2020 р. № 620 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

-     Класифікація доходів бюджету (КДБ).

4.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391601      Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391701      Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391601       Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391701     Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Єдине вікно

Зміни:

Оновлено перенесення даних з минулих періодів у формі 2-м:

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FR000001     Дані фінансової звітності

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на значення рядка 2000 та рядка 3405 графи 6 перенесено на графу 7 у зв’язку з тим, що графа 6 недоступна для редагування:

S3000109     Фінансовий план

2.   Реалізовано обов’язковий контроль на наявність форми S3000109 Фінансовий план у пакеті:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SD300101     Додаток 1

SD300201     Додаток 2

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1.   Відкориговано зовнішній вигляд форм:

MKP05001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP04001    ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP22001    Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

MKP21001    Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації:

MKP06001    ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

3.   Відкориговано розрахунок значення рядків 40 - 42 по графам 5 - 15:

MKP08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

4.   Відкориговано текст контролю по рядках 328 та 256:

MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

5.   Відкориговано розрахунок по графам 16 - 21:

MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально, Рік:

MOU30101    Додаток 1

MOU30201    Додаток 2

MOU30302    Додаток 3

MOU30401    Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано контроль по рядку 8040 графи 1 для періоду IV Квартал у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р.:

UOP31116      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - щомісячно:

FN41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD23     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD23     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS23     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDPIN01      Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FNOPIN01      Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

FNRPIN01     Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FNZNVK01      Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення рядків 010, 020, 040 при відкритті форми та додано контролі на значення цих рядків:

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Київпастранс

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально:

KPT11001     Звіт про виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано фільтрування записів за допомогою кнопки на панелі інструментів у вікні довідника Господарські одинці/Акцизні склади, за умови відкриття довідника із бланка документа.

Єдиний внесок

Налаштовано вибір для друку головного документа та додатків для пакетів Додаток 4 (J3000412, F3000412) та Додаток 7 (J3000712, F3000712) по виконанню команди Друк.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 1. Реалізовано можливість створення пакета документів Таксономія для страховиків 220_320. У вікні Створення звіту додано новий пункт Y0001001 Таксономія для страховиків 220_320.

2.   Реалізовано можливість друку документів .xbrl для пакету звітності Загальна таксономія 210_310.

Додано функцію Перегляд iXBRL в форматі для друку. Функція доступна тільки для виділеного документа .xbrl пакета Загальна таксономія 210_310:

-     у головному меню Файл - Перегляд iXBRL в форматі для друку;

-     у контекстному меню Перегляд iXBRL в форматі для друку.

На виконання команди у окремій вкладці відкривається документ .xbrl, призначений для подальшого друку.

Для здійснення друку на вкладці відкритого документа .xbrl, що сформований по команді Перегляд iXBRL в форматі для друку, потрібно обрати команду головного меню Файл - Друк або натиснути кнопку на панелі інструментівта у вікні попереднього перегляду документа виконати необхідні налаштування.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Налаштовано відкриття первинних документів, що містяться у підключених архівах за попередні роки.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відбору записів Журналу автоматичної обробки для перегляду. Додано поля для фільтрації записів Журналу за періодом часу: Події за період з __ по __.

Для відображення записів необхідно ввести дату початку та закінчення періоду часу та натиснути кнопку Показати.

За замовчуванням у Журналі автоматичної обробки відображається історія операцій за поточну дату.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

ДПС України створено сервіс автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію формується ДПС та направляється адресату за 30, 20, 10 та 5 днів до настання терміну оплати ліцензії.

У зв’язку з нововведеннями у програмі реалізовано новий сервіс Ліцензійна справа, що надає можливість переглядати та опрацьовувати документи щодо ліцензій, а також, отримані від ДПС повідомлення:

J1405901      Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1405901       Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані Повідомлення доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне) та/або Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Отримані від ДПС Повідомлення за замовчуванням відображаються у реєстрі модулів червоним кольором для звернення уваги користувачів на необхідність внести платіж за ліцензію.

У пункті головного меню Правка та у контекстному меню додано команду Платіж виконано. Команда доступна лише для неопрацьованого Повідомлення (позначено червоним кольором). Після виконання команди Повідомлення набуває стану Виконано та відображається у реєстрах чорним кольором.

У таблицях Реєстру ліцензій (пальне) / Реєстру ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано колонку Виконано. Для опрацьованих Повідомлень (команда Платіж виконано), у колонці відображається позначка .

На панелі Фільтр додано блок Ліцензійна справа. За допомогою блоку можливо здійснювати відбір документів та Повідомлень щодо ліцензій за Номером ліцензії. При застосуванні фільтру Ліцензійна справа у таблиці розділу відображатимуться документи для ліцензії з вказаним номером та за період часу, який обраний у полях Період або Дата модифікації.

Адміністрування

Журнал подій

1.   Для оптимізації роботи програми змінено механізм застосування фільтру для відбору записів Журналу подій за період та на дату. На панелі фільтру додано кнопку Показати.

Відображення записів Журналу відповідно до встановлених параметрів фільтру здійснюється по натисканню кнопки Показати.

2.   Для звітів розділу Звітність - Єдиний внесок:

-     Додаток 4 (J3000412, F3000412);

-     Додаток 5 (F3000512);

-     Додаток 6 (F3000612);

-     Додаток 7 (J3000712, F3000712)

реалізовано збереження інформації у Журналі подій:

-     підписання документа;

-     відправка на реєстрацію;

-     видалення (пакета та/або окремих документів пакета).

3.   Додано фіксацію події імпорту ПН/РК із формату DBF за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт - Імпорт ПН/Дод2 з DBF. Додано збереження інформації про імпортований документ.

4.   Розширено інформацію щодо імпортованого документа, яка зберігається у Журналі при фіксації операції імпорту ПН/РК для обміну звітністю у форматі xml.

5.   Реалізовано фіксацію подій модуля Довідки державних органів - Інформаційна довідка:

-     експорт Запитів/Витягів у форматі для обміну звітністю;

-     переміщення Запитів/Витягів у Корзину;

-     відновлення Запитів/Витягів із Корзини.

6.  Реалізовано фіксацію подій модуля Адміністрування - Планувальник завдань. У розділі Параметри додано опцію Редагування параметрів журналу подій. Якщо опцію встановлено у Журналі здійснюється фіксація подій:

-     створення/змінення/видалення завдання у модулі Планувальник завдань;

-     установка/видалення опції активації завдання у модулі Планувальник завдань.

Управління користувачами

У вікні модуля Управління користувачами та групами додано колонку Пароль. Для облікових записів користувачів з встановленим паролем у колонці буде відображатися позначка.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2020 р. - 100,5 %.

Звіти

1.   Налаштовано друк звіту Розгорнута відомість по перерахованим податкам.

2.   Відкориговано відображення суми по виду оплати Аванс, скопійованої з основного виду оплати, у звітах:

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу;

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу (розрахунок від виплати АВН).

Кадрові дані

Налаштовано групову заміну даних у полі Категорія застрахованої особи на вкладці Додатково.

Відправка та прийом повідомлень

Розширено можливості роботи з сертифікатами шифрування відповідальних осіб. Додано можливість відправляти, погоджувати/відхиляти первинні документи, отримувати відповіді щодо погоджених/відхилених документів тощо з використанням тільки сертифікатів шифрування відповідальних осіб.

Під час відправки документів у вікні вибору сертифіката шифрування додано можливість обрати будь-який з доступних сертифікатів відповідальної особи, відповідно до налаштованого комплекту підписів певного типу документів.

Внесено зміни у механізмі прийому пошти.

Якщо в процесі прийому пошти надійшли документи, для розшифровки яких потрібні додаткові сертифікати (крім обраного під час запуску прийому повідомлень), відображатиметься вікно Сертифікати шифрування, що містить перелік додаткових сертифікатів. У наведеному переліку необхідно встановити відмітки для сертифікатів, які слід використовувати для розшифрування повідомлень, та натиснути кнопку Далі.

Зверніть увагу:

-     для успішного розшифрування повідомлень з використанням додаткових сертифікатів у користувача повинні бути у наявності секретні ключі до даних сертифікатів;

-     якщо у списку вікна Сертифікати шифрування не обрано жодного сертифіката, по натисканню кнопки Далі розшифрування повідомлень, що потребують застосування додаткових сертифікатів, не виконується.

Якщо у вікні Сертифікати шифрування встановлено опцію Не показувати протягом сеансу, під час наступного прийому повідомлень не буде виконуватись запит додаткових сертифікатів. Дія опції триває до закінчення поточного сеансу роботи з програмою.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.021

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Відповідно до наказу Державної податкової служби України «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» від 08.09.2020р. № 479 оновлено довідник:
 • Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).
 1. На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18.08.2020р. №1574 оновлено довідник:
 • Класифікатор професій ДК 003:2010.

Довідник підключений до граф 12 — 14 Таблиці 5 Додатку 4 ЄСВ.

 1. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019 р. (у редакції від 01.09.2020 р., підстава – Закон України №- 822-IX) оновлено довідник:
 • Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
 1. Згідно з наказом Державної служби статистики України «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» №247 від 10.08.2020 р. оновлено довідник:
 • Органи управління.

Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – поле Орган управління. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 1. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:
 • Показники форми 2JX;
 • Показники форми 2LX;
 • Взаємодія небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (F;
 • Вид прийняття готівки або платежу (F;
 • Призначення платежу (F108);
 • Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F;
 • Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F;
 • Код ознаки операцій для фінансового моніторингу (D;
 • Показники форми IR10;
 • Вид обтяжень, обмежень щодо володіння активами (H;
 • Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H;
 • Показники форми IR11;
 • Код висновку рецензії (H028);
 • Показники форми IR12.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

 1. Оновлено довідник:
 • Вид страхування H011.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.09.2020 р.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

 1. Реалізовано створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F

J1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303401      Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1303101     Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201     Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303401     Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

 1. Додано контроль на кількість документів довільного формату у пакетах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

J1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1313203     СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

 1. Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Внесено зміни у тип поля Ознака доходу.

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.10.2020 р., період подання – щоквартально:

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR120001     Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

FM2LX001     Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Зміни:

Оновлено форми:

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» та інших нормативних та внутрішніх документів додано нові форми.

Початок дії – з 01.07.2020 р., період подання – 9 Місяців:

FN2KD43        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01      Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01     Довідка про курсову різницю

FNFINB08      Форма №1-дс Баланс

FNFINR08      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01      Фактичні видатки

FNKD1024      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01      Управлінська форма 3

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 2 Найменування суб'єкта та графи 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001     (Фін.) Інформація про довірче товариство

LR820001     (Фін.) Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001     (Фін.) Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001     (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001     Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового

IR530001     Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Розширено функціонал експорту первинних документів за допомогою команди Експорт документа з підписами.

Експорт документа доступний у форматах XML та PDF.

За допомогою функції Експорт документа з підписами первинний документ з накладеними електронними підписами можливо зберегти у .P7S одним файлом, або окремими (файл документу та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S).

Для збереження документів у форматах XML та PDF, у вікні Експорт документа з підписами, можливо обрати один з необхідних варіантів:

 • Документ з підписами в одному файлідокумент та підписи зберігаються у одному файлі з розширенням .P7S;
 • Документ та підписи окремими файламифайл документу та підписи з розширенням .P7Sзберігаються окремими файлами у архіві .ZIP.

Реєстр податкових документів

1.   Налаштовано збереження квитанції за допомогою кнопок Зберегти та Друк на вкладці Відправлено контрагенту у вікні відкритих документів Податкова накладна та Розрахунок коригування.

2.   Для документів Податкова накладна та Розрахунок коригування додано можливість вибору друку документа та квитанції при використанні функції «Друк в PDF» з Реєстру податкових документів, аналогічно функціоналу «Друк».

3.   Відкориговано механізм прийому та обробки документів, що були створені з використанням функцій «Створити нову копію для узгодження» або «Змінити для перевідправки».

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Відкориговано механізм автоматичного заповнення Довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані … (J0210401, F0210401) за звітний календарний місяць для кількох акцизних складів одночасно.

Зарплата

Звіти

 1. У розділі Розрахункові відомості додано звіт «Розгорнута відомість по перерахованим податкам». У звіті відображається інформація по загальній сумі нарахованих та перерахованих податків. Окремо відображені податки з авансу та з виплат у міжрозрахунковий період за такими видами оплат: Відпустка, Чорнобильська відпустка, Чорнобильська додаткова відпустка, Лікарняний лист ФСС, Лікарняний по догляду за дитиною.
 2. У розділі Кадровий облік – Документи по кадрам додано звіт PD013004 «Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».
Страница 1 из 14