ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.024

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 21.10.2020 р. та 30.10.2020 р., оновлено довідники:

-     KODTER «Адміністративно-територіальна одиниця України»;

-     K030 «Код резидентності»;

-     H020 «Вид фінансової послуги».

Довідники доступні у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., подання - за потреби:

J1300204      Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

J1400204      Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300204     Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

F1400204     Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR300001     Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

ФСЗІ

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 р. за №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

S0302005     №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України) оновлено назви кодів КЕКВ у формі:

FBUDZP02      Бюджетний запит

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації видатків:

F3_403            Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я

F31MOZ01      Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

F3201S02       Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3201Z02       Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3202S02       Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3202Z02       Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3203S03       Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти

F3210Z03       Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

F32DB03         Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2

F38MZS02      Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

F38MZZ02      Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

FBUDZP02      Бюджетний запит

FOZ24D05      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль на тотожність показників з формою UOP00309:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

для періоду І Півріччя:

-     рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

-     рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

-     рядка 8.3 графи 4 форми з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал

для періоду 9 Місяців:

-     рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

-     рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

-     рядка 8.3 графи 4 з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Відкориговано імпорт ПН, що не містять номеру документа в періоді.

Інтеграція

Відкориговано роботу методу CertToCache при відправці документів у контролюючі органи.

Адміністрування

Архівування документів

Налаштовано групове видалення обраних архівів первинних документів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.023

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

ФСС України

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

C1100101     Заява-розрахунок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано заокруглення значень у графі 9:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Налаштовано перенесення даних у графи 7, 8, 10 із форми MOU31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна):

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Реалізовано можливість відбору документів, що були переміщені до Корзини, за параметрами: За період, Інтервал, Створення/Отримання на панелі Фільтр.

Відправка та прийом повідомлень

1.   Доопрацьовано механізм приймання вхідних повідомлень, у випадку, якщо декілька організацій використовують одну поштову скриньку.

2.   Реалізовано автоматичний вибір за замовчуванням сертифіката шифрування Печатка установи у вікні Підпис при відправленні/отриманні повідомлень.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.022

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 100/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 100/2 інших податкових пільг.

2.   Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.10.2020 р. № 620 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

-     Класифікація доходів бюджету (КДБ).

4.   Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391601      Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391701      Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391601       Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391701     Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Єдине вікно

Зміни:

Оновлено перенесення даних з минулих періодів у формі 2-м:

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FR000001     Дані фінансової звітності

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на значення рядка 2000 та рядка 3405 графи 6 перенесено на графу 7 у зв’язку з тим, що графа 6 недоступна для редагування:

S3000109     Фінансовий план

2.   Реалізовано обов’язковий контроль на наявність форми S3000109 Фінансовий план у пакеті:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SD300101     Додаток 1

SD300201     Додаток 2

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1.   Відкориговано зовнішній вигляд форм:

MKP05001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP04001    ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP22001    Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

MKP21001    Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації:

MKP06001    ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

3.   Відкориговано розрахунок значення рядків 40 - 42 по графам 5 - 15:

MKP08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

4.   Відкориговано текст контролю по рядках 328 та 256:

MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

5.   Відкориговано розрахунок по графам 16 - 21:

MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально, Рік:

MOU30101    Додаток 1

MOU30201    Додаток 2

MOU30302    Додаток 3

MOU30401    Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано контроль по рядку 8040 графи 1 для періоду IV Квартал у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р.:

UOP31116      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - щомісячно:

FN41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD23     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD23     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS23     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDPIN01      Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FNOPIN01      Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

FNRPIN01     Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FNZNVK01      Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення рядків 010, 020, 040 при відкритті форми та додано контролі на значення цих рядків:

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Київпастранс

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально:

KPT11001     Звіт про виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано фільтрування записів за допомогою кнопки на панелі інструментів у вікні довідника Господарські одинці/Акцизні склади, за умови відкриття довідника із бланка документа.

Єдиний внесок

Налаштовано вибір для друку головного документа та додатків для пакетів Додаток 4 (J3000412, F3000412) та Додаток 7 (J3000712, F3000712) по виконанню команди Друк.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 1. Реалізовано можливість створення пакета документів Таксономія для страховиків 220_320. У вікні Створення звіту додано новий пункт Y0001001 Таксономія для страховиків 220_320.

2.   Реалізовано можливість друку документів .xbrl для пакету звітності Загальна таксономія 210_310.

Додано функцію Перегляд iXBRL в форматі для друку. Функція доступна тільки для виділеного документа .xbrl пакета Загальна таксономія 210_310:

-     у головному меню Файл - Перегляд iXBRL в форматі для друку;

-     у контекстному меню Перегляд iXBRL в форматі для друку.

На виконання команди у окремій вкладці відкривається документ .xbrl, призначений для подальшого друку.

Для здійснення друку на вкладці відкритого документа .xbrl, що сформований по команді Перегляд iXBRL в форматі для друку, потрібно обрати команду головного меню Файл - Друк або натиснути кнопку на панелі інструментівта у вікні попереднього перегляду документа виконати необхідні налаштування.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Налаштовано відкриття первинних документів, що містяться у підключених архівах за попередні роки.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відбору записів Журналу автоматичної обробки для перегляду. Додано поля для фільтрації записів Журналу за періодом часу: Події за період з __ по __.

Для відображення записів необхідно ввести дату початку та закінчення періоду часу та натиснути кнопку Показати.

За замовчуванням у Журналі автоматичної обробки відображається історія операцій за поточну дату.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

ДПС України створено сервіс автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію формується ДПС та направляється адресату за 30, 20, 10 та 5 днів до настання терміну оплати ліцензії.

У зв’язку з нововведеннями у програмі реалізовано новий сервіс Ліцензійна справа, що надає можливість переглядати та опрацьовувати документи щодо ліцензій, а також, отримані від ДПС повідомлення:

J1405901      Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1405901       Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані Повідомлення доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне) та/або Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Отримані від ДПС Повідомлення за замовчуванням відображаються у реєстрі модулів червоним кольором для звернення уваги користувачів на необхідність внести платіж за ліцензію.

У пункті головного меню Правка та у контекстному меню додано команду Платіж виконано. Команда доступна лише для неопрацьованого Повідомлення (позначено червоним кольором). Після виконання команди Повідомлення набуває стану Виконано та відображається у реєстрах чорним кольором.

У таблицях Реєстру ліцензій (пальне) / Реєстру ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано колонку Виконано. Для опрацьованих Повідомлень (команда Платіж виконано), у колонці відображається позначка .

На панелі Фільтр додано блок Ліцензійна справа. За допомогою блоку можливо здійснювати відбір документів та Повідомлень щодо ліцензій за Номером ліцензії. При застосуванні фільтру Ліцензійна справа у таблиці розділу відображатимуться документи для ліцензії з вказаним номером та за період часу, який обраний у полях Період або Дата модифікації.

Адміністрування

Журнал подій

1.   Для оптимізації роботи програми змінено механізм застосування фільтру для відбору записів Журналу подій за період та на дату. На панелі фільтру додано кнопку Показати.

Відображення записів Журналу відповідно до встановлених параметрів фільтру здійснюється по натисканню кнопки Показати.

2.   Для звітів розділу Звітність - Єдиний внесок:

-     Додаток 4 (J3000412, F3000412);

-     Додаток 5 (F3000512);

-     Додаток 6 (F3000612);

-     Додаток 7 (J3000712, F3000712)

реалізовано збереження інформації у Журналі подій:

-     підписання документа;

-     відправка на реєстрацію;

-     видалення (пакета та/або окремих документів пакета).

3.   Додано фіксацію події імпорту ПН/РК із формату DBF за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт - Імпорт ПН/Дод2 з DBF. Додано збереження інформації про імпортований документ.

4.   Розширено інформацію щодо імпортованого документа, яка зберігається у Журналі при фіксації операції імпорту ПН/РК для обміну звітністю у форматі xml.

5.   Реалізовано фіксацію подій модуля Довідки державних органів - Інформаційна довідка:

-     експорт Запитів/Витягів у форматі для обміну звітністю;

-     переміщення Запитів/Витягів у Корзину;

-     відновлення Запитів/Витягів із Корзини.

6.  Реалізовано фіксацію подій модуля Адміністрування - Планувальник завдань. У розділі Параметри додано опцію Редагування параметрів журналу подій. Якщо опцію встановлено у Журналі здійснюється фіксація подій:

-     створення/змінення/видалення завдання у модулі Планувальник завдань;

-     установка/видалення опції активації завдання у модулі Планувальник завдань.

Управління користувачами

У вікні модуля Управління користувачами та групами додано колонку Пароль. Для облікових записів користувачів з встановленим паролем у колонці буде відображатися позначка.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2020 р. - 100,5 %.

Звіти

1.   Налаштовано друк звіту Розгорнута відомість по перерахованим податкам.

2.   Відкориговано відображення суми по виду оплати Аванс, скопійованої з основного виду оплати, у звітах:

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу;

-     Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу (розрахунок від виплати АВН).

Кадрові дані

Налаштовано групову заміну даних у полі Категорія застрахованої особи на вкладці Додатково.

Відправка та прийом повідомлень

Розширено можливості роботи з сертифікатами шифрування відповідальних осіб. Додано можливість відправляти, погоджувати/відхиляти первинні документи, отримувати відповіді щодо погоджених/відхилених документів тощо з використанням тільки сертифікатів шифрування відповідальних осіб.

Під час відправки документів у вікні вибору сертифіката шифрування додано можливість обрати будь-який з доступних сертифікатів відповідальної особи, відповідно до налаштованого комплекту підписів певного типу документів.

Внесено зміни у механізмі прийому пошти.

Якщо в процесі прийому пошти надійшли документи, для розшифровки яких потрібні додаткові сертифікати (крім обраного під час запуску прийому повідомлень), відображатиметься вікно Сертифікати шифрування, що містить перелік додаткових сертифікатів. У наведеному переліку необхідно встановити відмітки для сертифікатів, які слід використовувати для розшифрування повідомлень, та натиснути кнопку Далі.

Зверніть увагу:

-     для успішного розшифрування повідомлень з використанням додаткових сертифікатів у користувача повинні бути у наявності секретні ключі до даних сертифікатів;

-     якщо у списку вікна Сертифікати шифрування не обрано жодного сертифіката, по натисканню кнопки Далі розшифрування повідомлень, що потребують застосування додаткових сертифікатів, не виконується.

Якщо у вікні Сертифікати шифрування встановлено опцію Не показувати протягом сеансу, під час наступного прийому повідомлень не буде виконуватись запит додаткових сертифікатів. Дія опції триває до закінчення поточного сеансу роботи з програмою.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.021

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Відповідно до наказу Державної податкової служби України «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» від 08.09.2020р. № 479 оновлено довідник:
 • Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).
 1. На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18.08.2020р. №1574 оновлено довідник:
 • Класифікатор професій ДК 003:2010.

Довідник підключений до граф 12 — 14 Таблиці 5 Додатку 4 ЄСВ.

 1. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX від 14.11.2019 р. (у редакції від 01.09.2020 р., підстава – Закон України №- 822-IX) оновлено довідник:
 • Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
 1. Згідно з наказом Державної служби статистики України «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» №247 від 10.08.2020 р. оновлено довідник:
 • Органи управління.

Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – поле Орган управління. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 1. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:
 • Показники форми 2JX;
 • Показники форми 2LX;
 • Взаємодія небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (F;
 • Вид прийняття готівки або платежу (F;
 • Призначення платежу (F108);
 • Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F;
 • Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F;
 • Код ознаки операцій для фінансового моніторингу (D;
 • Показники форми IR10;
 • Вид обтяжень, обмежень щодо володіння активами (H;
 • Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H;
 • Показники форми IR11;
 • Код висновку рецензії (H028);
 • Показники форми IR12.

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

 1. Оновлено довідник:
 • Вид страхування H011.

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.09.2020 р.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

 1. Реалізовано створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F

J1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303401      Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1303101     Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201     Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303401     Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

 1. Додано контроль на кількість документів довільного формату у пакетах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

J1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1313203     СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

 1. Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Внесено зміни у тип поля Ознака доходу.

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.10.2020 р., період подання – щоквартально:

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR120001     Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

FM2LX001     Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Зміни:

Оновлено форми:

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» та інших нормативних та внутрішніх документів додано нові форми.

Початок дії – з 01.07.2020 р., період подання – 9 Місяців:

FN2KD43        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01      Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01     Довідка про курсову різницю

FNFINB08      Форма №1-дс Баланс

FNFINR08      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01      Фактичні видатки

FNKD1024      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01      Управлінська форма 3

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 2 Найменування суб'єкта та графи 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001     (Фін.) Інформація про довірче товариство

LR820001     (Фін.) Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001     (Фін.) Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001     (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001     Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового

IR530001     Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Розширено функціонал експорту первинних документів за допомогою команди Експорт документа з підписами.

Експорт документа доступний у форматах XML та PDF.

За допомогою функції Експорт документа з підписами первинний документ з накладеними електронними підписами можливо зберегти у .P7S одним файлом, або окремими (файл документу та кожен підпис комплекту в окремому файлі з розширенням .P7S).

Для збереження документів у форматах XML та PDF, у вікні Експорт документа з підписами, можливо обрати один з необхідних варіантів:

 • Документ з підписами в одному файлідокумент та підписи зберігаються у одному файлі з розширенням .P7S;
 • Документ та підписи окремими файламифайл документу та підписи з розширенням .P7Sзберігаються окремими файлами у архіві .ZIP.

Реєстр податкових документів

1.   Налаштовано збереження квитанції за допомогою кнопок Зберегти та Друк на вкладці Відправлено контрагенту у вікні відкритих документів Податкова накладна та Розрахунок коригування.

2.   Для документів Податкова накладна та Розрахунок коригування додано можливість вибору друку документа та квитанції при використанні функції «Друк в PDF» з Реєстру податкових документів, аналогічно функціоналу «Друк».

3.   Відкориговано механізм прийому та обробки документів, що були створені з використанням функцій «Створити нову копію для узгодження» або «Змінити для перевідправки».

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Відкориговано механізм автоматичного заповнення Довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані … (J0210401, F0210401) за звітний календарний місяць для кількох акцизних складів одночасно.

Зарплата

Звіти

 1. У розділі Розрахункові відомості додано звіт «Розгорнута відомість по перерахованим податкам». У звіті відображається інформація по загальній сумі нарахованих та перерахованих податків. Окремо відображені податки з авансу та з виплат у міжрозрахунковий період за такими видами оплат: Відпустка, Чорнобильська відпустка, Чорнобильська додаткова відпустка, Лікарняний лист ФСС, Лікарняний по догляду за дитиною.
 2. У розділі Кадровий облік – Документи по кадрам додано звіт PD013004 «Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.020

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 55 від 26.08.2020 р. «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» оновлено довідники:

-     Коди програмної класифікації видатків (КПКВ);

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 544 від 01.09.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

-     Класифікація доходів бюджету (КДБ);

-     Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

3.   Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

4.   Оновлено довідники:

-     КОАТУУ;

-     Країни;

-     Валюти.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Доопрацьовано контроль коректності заповнення поля Порядковий номер у формах:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до Податкової накладної

2.   Оновлено електронний формат pdf для форм:

J1391103      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

F1391103     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

3.   Відкориговано контролі у формах:

J1391801      Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 283 від 10.06.2020 р. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

P0100371     Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

P0100380     Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

ФСС України

Оновлено сертифікати для подання звітності до ФССУ.

Нові форми:

Згідно з наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 26.08.2020 № 415-од «Про примірний договір із страхувальником щодо подання електронних документів до Фонду» додано нову форму, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

C1200102     Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із форм MOU02004, MOU08003, MOU09103, MOU09203, MOU09303 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у відповідних формах:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100804     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2.   У графі 8 Заходи збільшено до 500 кількість допустимих для введення символів:

SD300201     Додаток 2

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Оптимізовано механізм обробки ZDC архівів, отриманих у відповідь на запити щодо відомостей з ЄРПН/ЄРАН.

Реєстр електронних документів

Налаштовано погодження редакції електронного документа при використанні власного комплекту підписів на шаблоні документа.

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

FR000001     Дані фінансової звітності

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001     Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2020 р. - 99,8 %.

Налаштування

Оновлено налаштування для виду оплати Вихідна допомога у розділі Проведення.

Мережевий варіант роботи

Відкориговано відображення кількості днів збереження Журналу подій для клієнтських станцій.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.019

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено довідники:

-     Підакцизні товари (новий);

-     Коди УКТ ЗЕД пального (довідник підключений у формі (J1203201, F1203201) «Акцизна накладна форми «П»).

2.   Згідно з наказом Державної податкової служби України від 31.07.2020 р. № 385 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Довідник моделей РРО, який використовується для заповнення користувацького довідника моделей РРО.

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники

-     Санкції;

-     Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи;

-     Стан застосування санкції;

-     Спроба проведення фінансової операції;

-     Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера;

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» додано нові форми, подання - за потреби:

J1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

J1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1305801       Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1405801       Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕАРП та СЕ.

2.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1318401      Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

F1318401     Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.08.2020 р., період подання - щомісячно, термін подання - не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за звітним:

FM2KX001    Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2.   Скасовано контролі на дублікати назв статей у графі Найменування показника по динамічних рядках для Органів управління:

S3000109     Фінансовий план

S3000309     Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано обов’язковий контроль на наявність у пакеті EVDODB03 форми:

EV003603       Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Для форм:

MFPASP04    ПАСПОРТ бюджетної програми

MFZVIT04     Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

-     реалізовано відображення значення КПКВ, зазначеного у пункті 3, перед назвою форм у таблиці Реєстру звітів;

-     до поля найменування бюджетної програми підключено довідник Код програмної класифікації видатків (КПКВ).

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлені дані розміру мінімальних (з 01.09.2020 р. - 5000 грн) та максимальних (з 01.09.2020 р. - 75000 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за вересень 2020 року:

Додаток 4:

1)   Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

2)   Таблиця 8 (J3040812);

3)   Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

1)   Таблиця 1 (F3050112);

2)   Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.09.2020 р.

Первинні документи

Реєстр електронних документів/Реєстр податкових документів

Доопрацьовано відображення підсумкового значення колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ по документам при застосуванні фільтра. Підрахунок значень здійснюється по всім документам, що підпадають під дію встановленого фільтру.

Реєстр електронних документів

Налаштовано підписання редакції електронного документа отримувачем при використанні власного комплекту підписів на шаблоні документа.

Автоматична обробка документів

1.   Оптимізовано час відкриття Журналу прийому вхідних повідомлень, що містить значну кількість записів, при використанні СКБД Oracle.

2.   Збільшено швидкодію відправки первинних документів за допомогою Автоматичної обробки документів при використанні криптомодуля «Гряда-301» у мережевому варіанті роботи програми.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Адміністрування

Сертифікати

Доопрацьовано механізм імпорту заявок на отримання сертифікатів, що створені у попередніх версіях програми.

Зарплата

Налаштування

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлено довідники Мінімальна заробітна плата та Максимальний ФОТ для оподаткування.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.018

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2020 р. № 463 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

-     Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ);

-     Класифікація доходів бюджету (КДБ).

2.   Оновлено довідник Підакцизні товари (новий).

3.   Додано новий довідник Банківські установи України у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення полів підписантів Керівник (уповноважена особа) та Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) даними з Картки підприємства головної організації у формах консолідованого пакету:

J0100118     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

2.   Оновлено файл xsd для форм:

J1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

3.   Оновлено контролі у формах:

J0217021     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217021     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

IR770001     Дані про основні засоби

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формах SD300302 та SD300301 пакету PROZVI01 відкориговано оновлення інформації по органу управління після зміни органу управління у Картці підприємства (розділ Підприємство):

SD300302     Додаток 3

SD300301     Додаток 3

2.   Додано контролі у динамічних рядках на наявність дублюючих записів у колонці Найменування показника у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

3.   У формі:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

виконано доопрацювання:

-     додано комірку із назвою Зміна вхідного сальдо по факту минулого року, у якій користувач може проставити позначку;

-     додано комірку із назвою Пояснення;

-     додано контроль на обов’язкове заповнення поля Пояснення, якщо проставлена позначка у полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року.

4.   У формі:

S3000109     Фінансовий план

скасовано перевірку по графі 3 із формою S3000309 за попередній період, якщо проставлена відмітка в полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року форми PROZV101.

5.   Внесено зміни у формі:

SD300101     Додаток 1

автоматичне заповнення і контроль з формою SM101202 по графі 9 Кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств у звітному періоді здійснюватиметься тільки у періодах І Квартал та Рік.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1.   Додані взаємні контролі між формами:

MOU05203    Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Значення рядка 11 графи 2 форми MOU05203 повинно дорівнювати значенню рядка 010 графи 7 форми MOU90301.

В свою чергу, при заповненні рядка 010 графи 7 форми MOU90301 його значенняповинно дорівнювати значенню рядка 11 графи 2 MOU05203.

2.   У графі 3 у звітах новостворених установ (заповнене поле Новостворене) скасовано контролі з фінансовими формами MOU010111 та MOU020211:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

MOU00109    Фінансовий план

3.   У формі:

MOU90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

виконано доопрацювання:

-    додана можливість додавання динамічних рядків з автоматичною нумерацією в розділі ІІ. З суб’єктами господарської діяльності інших країн після першого рядка з неї та перед рядком з країнами СНД;

-    у колонці Найменування показників у створених динамічних рядках (100/Х та існуючих (141, …) підключений довідник Країни;

-    змінений розрахунок рядка 100;

-    змінений розрахунок рядка 110.

4.   Змінено розрахунок сумарних значень колонок 7 та 8 на середнє арифметичне:

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Змінено алгоритм розрахунку у графі 11 форми:

MOU04004    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

6.   Реалізоване автоматичне заповнення форми:

MOU08003    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

7.   Оновлено контролі форми, додано період подання IV Квартал:

MOU40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

У формі:

UOP00109     Фінансовий план

додано контролі (по аналогії з S3000109):

-     обов’язковий контроль по графі 5 для рядка Витрати на оплату праці Таблиці 6.1 з графою 6 рядка 1410 Таблиці 1 (Плановий рік);

-     обов’язковий контроль Середньомісячні витрати на оплату праці керівника на рівність сумі значень: посадовий оклад, преміювання та інші виплати, передбачені законодавством по гр.2 (по графам 2 - 5) в Таблиці 6.1.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

Змінено інформаційні контролі для рядка 150 граф 3 - 6:

KM300308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

1.   Додано можливість збереження у форматі для подачі у контролюючий орган для форм:

J0901107     Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства

J0901204     Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

Збереження виконується за допомогою команди головного меню Файл - Експорт, або команди контекстного меню Експорт.

Увага! Подання даної форми через Єдине вікно подання електронної звітності не передбачено!

2.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

IR300001     Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR710001     Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR720001     Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR730001     Дані про розміщення страхових резервів

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

IR760001     Дані про незавершене будівництво

IR770001     Дані про основні засоби

IR790001     Дані про капітал та заборгованість

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 1. Реалізовано можливість створення пакету документів Загальна таксономія 220_320. У вікні Створення звіту додано новий пункт X0001001 Загальна таксономія 220_320.

2.   Додано можливість консолідації звітів від підзвітних установ.

Консолідація виконується у підприємстві головної установи та доступна за наявності ліцензій на модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) та M.E.Doc.Корпорація, а також за обов’язкової наявності Апаратного ключа.

Для здійснення консолідації необхідно попередньо у підприємстві головної установи налаштувати підпорядкованість установ у модулі Довідники - Підзвітні підприємства.

Для виконання консолідації необхідно у підприємстві головної установи:

1)   імпортувати звіти підзвітних установ у модулі Прийом та обробка звітності - Реєстр консолідованих звітів;

2)   у модулі Звітність - Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) виконати команду головного меню Файл - Створити консолідований або натиснути кнопку на панелі інструментів;

3)   у вікні Створення звітів обрати період звітності, що консолідується, та пакет для консолідації;

4)   у вікні Додати звіти основної організації обрати звіти головної установи, що консолідуються.

Після завершення консолідації у реєстрі модуля Фінансова звітність за МСФЗ буде відображено консолідований пакет документів, що виділяється жирним шрифтом.

Зверніть увагу! Імпортовані звіти підпорядкованих установ зберігаються у модулі Прийом та обробка звітності - Реєстр консолідованих звітів.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Змінено відображення статусу для заблокованого від’ємного РК на боці відправника. При отриманні квитанції Вдале блокування на боці відправника відображатиметься статус Заблоковано відправником.

Реєстр електронних документів

1.   Реалізовано можливість видаляти всі відмітки у вікні Одержувачі посилання при виборі отримувачів посилання на електронний документ.

2.   Додано відображення факсиміле та інформацію про підписантів при перегляді та друку вкладень Універсального документа.

3.   Для Первинних документів при формуванні квитанцій змінено визначення сторін документообігу на вкладках Затверджено контрагентом та Відхилено контрагентом на Відправник та Отримувач.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Реалізовано можливість збереження у форматі DBF форми J1400107 «Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних». Збереження виконується за допомогою команди головного меню Файл - Експорт, або команди контекстного меню Експорт.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

1.   При заповненні «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J0210401, F0210401) реалізовано автоматичний процес заповнення Таблиці 5 «Інформація щодо добового обсягу отриманого пального за кодами згідно з УКТ ЗЕД», для показників:

-     Обсяг залишку пального на кінець звітної доби (графа 12.4);

-     Обсяг залишку пального на початок звітної доби (графа 12.5);

-     Добовий обсяг реалізованого пального (графа 12.6).

Функція доступна за наявності ліцензії «Облік акцизного податку з доступом до API».

2.   Реалізовано можливість здійснювати автоматичне заповнення «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J0210401, F0210401) даними витратомірів/рівнемірів при формуванні звіту розпорядниками акцизних складів про використання палива виключно для власних потреб, звітний період - календарний місяць.

У вікні Автозаповнення даних додано поле Звітний місяць для вибору звітного місяця, за який створюється Довідка. Також, у вікні реалізовано можливість обирати період створення Довідки: Звітна доба (за замовчуванням) або Звітний місяць.

Функція доступна за наявності ліцензії «Облік акцизного податку з доступом до API».

Довідники

Співробітники

Доопрацьовано збереження даних у розділах Інші та Пайовики за наявності символу «пробіл» у прізвищі фізичної особи.

Адміністрування

Сертифікати

1.   Доопрацьовано введення назви організації та ПІБ у вікні Формування заявок на сертифікат.

Додано колонки: Прізвище (Назва організації) та Ім'я по батькові. Реалізовано автоматичне заповнення колонок значеннями з Картки підприємства при формуванні заявок на сертифікати бухгалтера та керівника.

При формуванні заявки на сертифікат типу «печатка», поле Ім'я по батькові неактивне.

Додано перевірку коректності заповнення імені та по батькові при створенні заявки на сертифікат. Якщо ім’я та по батькові вказані не повністю, а у вигляді ініціалів, користувачу буде виведено відповідне повідомлення.

2.   Реалізовано можливість продовження/перевидачі сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

3.   Реалізовано можливість редагувати значення поля Посада для касира та старшого касира у вікні майстра формування заявок на сертифікати РРО.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2020 р. - 99,4 %.

Налаштування

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №241 від 26.05.2020 р. «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» оновлено довідник Види доходів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.017

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.07.2020 № 434 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

-     Бюджетний класифікатор;

-     Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2.   Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 27.07.2020 р. Довідник підключено у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

3.   Оновлено довідники:

-     Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

-     Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

-     Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

4.   Оновлено довідник Рейтинг надійності. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.08.2020 р., подання - за потреби:

J1311403     Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1411403     Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1413403     Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1313603     Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413603     Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413703     Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1311503     Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1411503     Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413503     Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1313803     Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413803     Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413903     Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1311303     Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1314804     Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1414803     Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316303     Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

J1316403     Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

J1316503     Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

F1311403     Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1411403     Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413403     Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1313603     Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413603     Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413703     Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1311303     Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1314804     Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1414803     Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1316103     Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316303     Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

F1316403     Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

F1316503     Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

Форми доступні у розділі РРО - Реєстр документів РРО.

Зміни:

1.   Оновлено формат pdf для форм:

J1316602     Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701     Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801     Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901     Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316602     Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701     Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801     Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901     Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

2.   Оновлено файл xsd для форми:

J1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Державна казначейська служба

Зміни:

1.   Додано контролі з формами F7MDS23, F7MDZ23, F7MMS23, F7MMZ23 при створенні форми 01.01.2020 р.:

FENERG03     Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

2.   Відкориговано зовнішній вигляд форми:

FDPLAN01     Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR730001     Дані про розміщення страхових резервів

IR760001     Дані про незавершене будівництво

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

IR770001     Дані про основні засоби

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001     Дані про операції перестрахування

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR720001     Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

CR800001     Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

IR710001     Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми у зв’язку з оновленням відображення табличної частини форм, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU02004     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

MOU03004     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU04004     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU05004     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU08003     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU09103     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

MOU09203     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

MOU09303     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Звіти за бланками попередньої версії останній раз подаються за період І Півріччя 2020 року.

Звіти за новою версією бланків перший раз подаються за період 9 Місяців 2020 року.

Зміни:

1.   Додано динамічний рядок для самостійного введення нових позицій у Розділі 2 після рядка 140:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

2.   Змінено розрахунок сумарних рядків на середнє арифметичне:

по графам 4 - 11 у формі

MOU07002     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 7 та 8 у формі

MOU03003     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

Додано нові рядки по графі 3:

-     КПКВ 2501030: КЕКВ 2240, 2730;

-     КПКВ 2501230: КЕКВ 2240,2730;

-     КПКВ 2501510: КЕКВ 2610;

-     КПКВ 2501520: КЕКВ 2730

у формах:

F2KD2515     Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514     Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано контроль на тотожність показників з рядками 1000, 1000/2 та 1000/3 графи 4 форми UOP00309 для рядків 8.1, 8.3 та 8.5 графи 4 форми:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

при створенні у аналогічних періодах (І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік).

2.   Додано контроль по рядку 3405 графи 3 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців на рівність значення рядку 1165 графи 3 форми UOP10111 за І Квартал звітного року:

UOP30308     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR600001, IR740001, IR780001, IR800001, CR800001. Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Єдиний внесок

Відновлено можливість очищення форм при заповненні Таблиці 1 та Таблиці 6 Додатка 4 (J3000412, F3000412). Функція доступна по команді головного меню Правка - Очистити.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Доопрацьовано заповнення полів Початок звітної доби та Кінець звітної доби значеннями, що були обрані у вікні Дата виписки, при копіюванні звіту Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401, F0210401).

Інтеграція

Доопрацьовано збереження вкладень у форматі CAdES за допомогою COM-методу GetAppendixSign.

Адміністрування

Сертифікати

1.   Реалізовано можливість створювати заявки на отримання сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

Також реалізовано можливість управління даними сертифікатів РРО (завантаження сертифікатів із сайту КНЕДП, зміна пароля секретного ключа, відкликання або заблокування сертифікатів тощо).

У модулі Сертифікати додано нові підрозділи:

-     Заявки на сертифікати РРО - підрозділ призначений для створення та зберігання заявок на отримання сертифікатів, що використовуються при роботі з ПРРО;

-     Встановлені сертифікати РРО - у таблиці підрозділу відображаються завантажені сертифікати, що використовуються у роботі з програмними РРО поточної установи.

У вікні майстра формування заявок можливо додати необхідну кількість заявок бажаного типу:

-     Печатка РРО;

-     Касир РРО;

-     Старший касир РРО.

2.  Реалізовано можливість встановлення коду розблокування захищеного носія при його цілковитому очищенні.

Зарплата

Звіти

Доопрацьовано формування звітів Табель обліку робочого часу (кольоровий - з годинам) та Табель обліку робочого часу (скорочений) за архівний період.

Мережевий варіант роботи

Оптимізовано механізм запуску утиліти ConnectionSetup, за умови, якщо у налаштуваннях служби ZvitGrp вказано некоректну IP-адресу серверу підключення користувацьких робочих місць.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.016

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до Закону України «Про державну службу» у довідник Причини звільнення додано нові статті причин звільнення:

-     ст.40 п.1 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу;

-     ст.40 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Довідник підключено у формі Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4.

2.   Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX внесено зміни у довідники:

-     Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

-     Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

-     Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

3.   Оновлено довідник Вид страхування. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1316602     Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)

F1316602     Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1391801     Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)

Форми доступні у розділі РРО - Реєстр документів РРО - Створити - ПРРО - програмні РРО.

Зміни:

Оновлено файл xsd у формах:

J1316701     Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701     Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму:

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR600001     Дані про операції перестрахування

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

LR400001     Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

S0301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

У пакеті PROZVI01 виключено із переліку створення і подання у IV Кварталі форми:

SM101202    Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

SM101103    Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101002    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM100972    Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM100963    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100942    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100933    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100923    Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100913    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100804    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100524    Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

SM100512    Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100505    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100305    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100204    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100804    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 27 травня 2020 р. № 425 змінено назву Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України у формах пакету:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

та формах:

EV026702      Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV602303      Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)

Також, змінено назвурозділу Реєстру бланків на Міністерство енергетики України.

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1.   Внесено зміни у період подання форми:

MK104008     Ф4. Звіт про власний капітал

Форма залишається доступною для створення та подання у періоді Рік.

2.   Оновлено властивості форм, додано період подання Рік 2021:

MKP01001     ф.4 Бюджетна пропозиція Наука

MKP02001     ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки

MKP02101     Дод.1. Спілки. Перелік заходів

MKP04001     ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP06001     ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002     ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

MKP08002     ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

MKP09001     ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

MKP10002     ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

MKP11001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

MKP12001     ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі

MKP21001     Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

MKP22001     Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми (аналогічні до форм МЕРТУ), період подання - Рік:

MOU30107     Інвестиційний план ДП (річний)

MOU30307     Звіт до інвестиційного плану (річний)

період подання - щоквартально:

MOU10307     Звіт до інвестиційного плану ДП

Зміни:

Додано рядок 140 у розділ 2:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

Оновлено властивості форми, додано період подання Рік 2021:

FBUDZP02      Бюджетний запит

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Реалізовано відображення 2 знаків після коми у полях Всього пункту 9 та відображення одного знаку після коми у всіх інших полях форм:

MFPASP03      ПАСПОРТ бюджетної програми

MFPASP04      ПАСПОРТ бюджетної програми

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано програму експорту у Excel:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Додано нумерацію сторінок:

N0100002    Форма БЗ 4-НАУКА

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

1.   Для звітності до НБУ для небанківських фінансових установ реалізовано:

-     експорт та імпорт у форматі документ з квитанціями;

-     імпорт із формату Excel файлів звітності, які створені відповідно до інструкцій НБУ. Імпорт доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001.

Зверніть увагу, для коректного імпорту у файлі Excel необхідно зазначити інформацію про код форми, ЄДРПОУ, період звіту та заповнити дані табличної частини, відповідно до xsd-схеми документа, згідно з вимогами НБУ, викладеними у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат», яка доступна у розділі Інструкції на порталі https: //portal.bank.gov.ua. Докладно дивіться у розділі довідки програми «Звітність до НБУ для небанківських установ».

2.   Реалізовано можливість одночасно обирати декілька значень з довідника у формах звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001. Для обрання кількох значень при заповненні форм необхідно встановити відмітки у відповідних рядках вікна довідника.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Впроваджено новий модуль Реєстр електронних документів. Модуль призначений для створення, редагування та збереження електронних документів (актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень тощо), а також універсальних документів із вкладеннями різних форматів. У модулі здійснюється обмін документами з контрагентами в електронному вигляді (з використанням ЕП).

Зверніть увагу! Цей модуль буде вдосконалюватись та доповнюватись новими можливостями для того, щоб задовольнити всі ваші побажання!

Назву модуля Реєстр первинних документів змінено на Реєстр податкових документів. У модулі можна і надалі здійснювати створення, редагування та збереження податкових документів: Податкових накладних та Розрахунків коригування, з метою обміну цими документами з контрагентами та контролюючими органами.

На час впровадження Реєстру електронних документів створення первинних документів (актів, рахунків тощо) також можливо виконувати у Реєстрі податкових документів, ці документи будуть доступні як у Реєстрі електронних документів, так і у Реєстрі податкових документів.

Зазначимо, що для користувачів залишаються доступними всі функції. Модулі Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів автоматично стають доступними за наявності ліцензії на рішення «M.E.Doc.Бізнес».

Реєстр податкових документів

1.   Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» у Реєстрі податкових документів для зведених ПН та/або РК до зведених ПН, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, змінено розрахунок значення колонок:

-     Граничний термін реєстрації;

-     Кількість днів прострочки.

У колонці Граничний термін реєстрації відображатиметься дата - 20 число місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

У колонці Кількість днів прострочки для розрахунку кількості днів використовуватиметься кінцевий термін реєстрації ПН/РК - 20 число наступного місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

Зміни щодо терміну реєстрації починають діяти з травня 2020 р.

2.   Внесено правки у алгоритм розрахунку Реєстраційного ліміту ДПС, у частині врахування документів, зареєстрованих у ЄРПН.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2020 р. - 100,2 %.

Допоміжні сервіси

У діалогових вікнах програми, що містять поля для введення пароля, додано можливість перегляду введених символів за допомогою кнопки .

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.015

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2020 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 99/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 99/2 інших податкових пільг.

2.   Оновлено довідник Тип договору перестрахування. Довідник використовується при заповненні форм звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Згідно зі змінами, опублікованими на вебпорталі НБУ, оновлено форми:

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

LR400001     Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Відправка та прийом повідомлень

Доопрацьовано механізм завантаження деяких вхідних квитанцій, ПН/РК з ЄРПН при використанні сертифікатів різних КНЕДП.

Страница 1 из 14